Οικονομία

ΑΣΕΠ: Πόσες αιτήσεις υποβλήθηκαν για τις μόνιμες προσλήψεις στο ΥΠΕΘΑ

ΑΣΕΠ: Πόσες αιτήσεις υποβλήθηκαν για τις μόνιμες προσλήψεις στο ΥΠΕΘΑ
Αιτήσεις συμμετοχής στην προκήρυξη ΑΣΕΠ 10Κ/2022.

Στο πλαίσιο της Προκήρυξης 10Κ/2022 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 80/21.12.2022/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν σαράντα οκτώ (148) θέσεων μονίμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α. και Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021, υποβλήθηκαν συνολικά 8.270 αιτήσεις.

Στατιστικά Στοιχεία Προκήρυξης 10Κ/2022