Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ημερομηνία ισχύος 27/06/2023

Οι ιστότοποί μας ανήκουν στην Opinionpost AE.  Με τη χρήση τους, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους Όρους Χρήσης που περιγράφονται στο παρόν κείμενο («Όροι Χρήσης»). Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους Όρους Χρήσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Πνευματική Ιδιοκτησία

 • Όλες οι πληροφορίες, έργα τέχνης, γραφικά, κείμενα, UGC, δεδομένα, λογισμικό, διαφημίσεις και άλλο υλικό που περιλαμβάνονται και δημοσιεύονται στους ιστότοπούς της ανήκουν στην Εταιρεία ή στους δικαιοπαρόχους της πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Το υλικό προστατεύεται από το Copyright και από την ισχύουσα νομοθεσία. Τα δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά από τους παρόντες Όρους Χρήσης διατηρούνται.
 • Το περιεχόμενο δεν μπορεί να αναπαράγεται, διανέμεται, μεταφορτώνεται, τροποποιείται, να προσαρμόζεται ή να γνωστοποιείται, εν όλω ή εν μέρει, εκτός από τους τρόπους που αναφέρονται πιο κάτω:
  (Α) Μπορείτε να ανακτήσετε Υλικό για προσωπική χρήση αλλά όχι για εμπορικούς σκοπούς.
  (Β) Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα τοπικό, προσωρινό αντίγραφο του υλικού ή να το εκτυπώσετε για τη δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση. Οποιαδήποτε εμπορική εκμετάλλευση του υλικού που περιλαμβάνεται στους ιστότοπούς μας απαγορεύεται ρητά.
  (Γ) Εκπαιδευτικά ιδρύματα ή κρατικοί οργανισμοί επιτρέπεται να αντιγράψουν υλικό και αρχεία οπτικοακουστικού περιεχομένου, εφόσον αυτό ζητηθεί, και η Εταιρεία έχει τα πνευματικά δικαιώματα.
 • Τα αντίγραφα του περιεχομένου πρέπει να διατηρούνται με την ίδια μορφή όπως εμφανίζονται στους ιστότοπούς μας και να περιλαμβάνουν όλες τις σημάνσεις για τα πνευματικά δικαιώματα, το εμπορικό σήμα τους και τις σημειώσεις περί ιδιοκτησίας. Δεν πρέπει να τροποποιείται οποιοδήποτε υλικό χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρείας.

Εμπορικά Σήματα

Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος της Εταιρείας. Άλλα προϊόντα της εταιρείας, ονόματα και λογότυπα που εμφανίζονται στους ιστότοπούς μας ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα τρίτων και επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνο με την άδεια των κατόχων τους.

Διαφημίσεις και συνδέσεις με ιστοσελίδες τρίτων

Το Δίκτυο ιστότοπών μας περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους τρίτων. Αυτές οι ιστοσελίδες δεν είναι υπό τον έλεγχο της Εταιρείας μας και δεν παρέχονται εγγυήσεις σχετικά με την ακρίβεια, την καταλληλότητα ή την πληρότητα του περιεχομένου οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου που μπορεί να έχει πρόσβαση, άμεσα ή έμμεσα, μέσω του Δικτύου ιστότοπών της η Εταιρεία μας. Όταν ορισμένες συνδέσεις παρέχονται ως ευγενική προσφορά, αυτό δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως έγκριση από την Εταιρεία μας. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι κάνει κλικ σε συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους αποκλειστικά με δική του ευθύνη.

 • Το δίκτυο ιστότοπών μας περιλαμβάνει, επίσης, διαφημίσεις που περιέχουν συνδέσμους ή που παραπέμπουν σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Οι διαφημίσεις αυτές δεν αποτελούν συστάσεις ή εγκρίσεις από την Opinionpost, τόσο των προϊόντων όσο και των υπηρεσιών που διαφημίζονται.
 • Οι διαφημίσεις μπορεί να περιέχουν προσφορές από τους διαφημιστές, τις οποίες μπορείτε να αποδεχτείτε κάνοντας κλικ σε συνδέσμους προς την ιστοσελίδα του διαφημιζόμενου και στη διαφημιζόμενη προσφορά. Τέτοιες προσφορές δεν γίνονται από την Εταιρεία μας, και ο τρίτος διαφημιστής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των δεδομένων ή των πληροφοριών, καθώς και για την παράδοση των αγαθών ή των υπηρεσιών που αγοράζετε από το εν λόγω τρίτο μέρος (ιστοσελίδα).

Συμμετοχή

 Το Δίκτυο ιστοτόπων μας, δίνει ευκαιρίες διάδρασης και κατάθεσης απόψεων των χρηστών, ειδικά μέσω των Κοινωνικών Δικτύων της Εταιρείας μας (Facebook & Twitter).

 • Η Εταιρεία μας ενθαρρύνει θερμά τον δημόσιο διάλογο. Ωστόσο, όλοι οι χρήστες θα πρέπει να συμπεριφέρονται με ανοχή, ευγένεια και σεβασμό.
 • Η Εταιρεία μας δεν υποστηρίζει τις απόψεις που περιέχονται στα σχόλια.
 • Με την υποβολή σχολίου ή ανάρτησης με περιεχόμενο, παρέχεται ατελώς απεριόριστη άδεια σε όλους για να:
  (Α) κάνουν χρήση, να επικοινωνούν και να αναδιανέμουν
  (Β) ή να εκχωρούν σε οποιονδήποτε τρίτο τα ίδια δικαιώματα.
  Εάν στο πλαίσιο αυτό, παρέχετε στην Εταιρεία μας οποιοδήποτε υλικό (κείμενο, φωτογραφία, βίντεο, ήχος), επιβεβαιώνετε και εγγυάστε ότι είναι δικό σας πρωτότυπο έργο και ότι δεν συνιστά παραβίαση οποιουδήποτε νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων.
 • Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας μας. Τα σχόλια ή το περιεχόμενο που παρέχετε μπορεί να τύχουν επεξεργασίας ή να αφαιρεθούν ή να μη δημοσιεύονται εν μέρει ή ολόκληρα, εάν:
  (Α) Είναι ψευδή, παραπλανητικά ή κατά παράβαση του νόμου, συμπεριλαμβανομένων της συκοφαντικής δυσφήμησης, ύβρεως, ασέβειας προς δικαστήριο, καθώς και των θεμάτων που αφορούν την προστασία της ιδιωτικής ζωής, διακρίσεις, παρενόχληση και ρατσισμό.
  (Β) Παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
  (Γ) Εκφράζουν προκατάληψη εναντίον οποιουδήποτε προσώπου ή ομάδας με βάση τη φυλή, την εθνικότητα, το φύλο, την ηλικία, τη σεξουαλική προτίμηση, τη θρησκεία, την αναπηρία, την ψυχική ασθένεια ή την οικογενειακή ή επαγγελματική κατάσταση.
  (Δ) Έχουν περιεχόμενο υβριστικό, προσβλητικό, απεχθές, βίαιο, απειλητικό, ενοχλητικό, χυδαίο, πορνογραφικό, άσεμνο ή εσκεμμένα προκλητικό προς άλλους χρήστες.
  (Ε) Είναι ακατάλληλα, εκτός θέματος, κακόβουλα ή κατά παράβαση των κανόνων.
  (Στ) Εισβάλλουν στην ιδιωτική ζωή ατόμων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής προσωπικών πληροφοριών (όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας ή αριθμός τηλεφώνου).
  (Ζ) Διαφημίζουν, προωθούν, συμπεριλαμβανομένων των ακατάλληλων ή εκ χαριστικής αιτίας αναφορών σε μια επιχείρηση ή ένα προϊόν, υπηρεσία, πρόσωπο, οργανισμό ή δυσφημούν αδικαιολόγητα μια επιχείρηση ή ένα προϊόν, υπηρεσία, πρόσωπο, οργανισμό.
  (Η) Δημοσιεύονται προς άγραν πελατών.
 • Περαιτέρω δράση μπορεί, επίσης, να ληφθεί από την Εταιρεία μας για σοβαρές ή συστηματικές παραβιάσεις των παρόντων Όρων Χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης ή απαγόρευσης από τη σχετική ιστοσελίδα ή την αναστολή διάδρασης σε μια ιστοσελίδα.
 • Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε άρθρα, σχόλια ή άλλες αναρτήσεις σας για να υποδύεστε οποιοδήποτε πρόσωπο, ομάδα ή οντότητα ή να διαστρεβλώνετε τη σχέση σας με οποιοδήποτε πρόσωπο, ομάδα ή οντότητα.
 • Συμφωνείτε να μη διαταράξετε, τροποποιήσετε ή παρέμβετε στο Δίκτυο ιστότοπών μας ή στο σχετικό λογισμικό τους, στο υλικό ή/και στους server με οποιονδήποτε τρόπο, και συμφωνείτε να μην παρεμποδίζετε τη χρήση του Δικτύου μας.
 • Συμφωνείτε ότι δεν θα δημοσιεύσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο που περιέχει ιούς, κατεστραμμένα αρχεία ή οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο λογισμικό ή προγράμματα που μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς τη λειτουργία του Δικτύου ιστότοπών μας ή οποιοδήποτε χαρακτηριστικό του Δικτύου μας.
 • Συμφωνείτε περαιτέρω να μην τροποποιήσετε ή να μην παρέμβετε με οποιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο στο δίκτυο.
 • Μπορεί να θεωρηθείτε νομικά υπεύθυνοι για το υλικό που υποβάλλετε στο Δίκτυο ιστότοπών μας ή σε μια πλατφόρμα μέσων κοινωνική δικτύωσης, όπως το Facebook. Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να συνεργαστεί πλήρως με οποιαδήποτε αρχή επιβολής του νόμου (σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία) σχετικά με το υλικό που μπορεί να παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία, στην οποία περιλαμβάνεται αίτημα να αποκαλύψει την ταυτότητά σας ή άλλες πληροφορίες.
 • Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει τον Πάροχο Υπηρεσιών Διαδικτύου εάν παραβιάσετε οποιονδήποτε από τους Όρους Χρήσης και συναινείτε στην αποκάλυψη των προσωπικών σας πληροφοριών.
 • Η διάδραση από παιδιά θα πρέπει να επιβλέπεται από ενήλικο.

 Αποποίηση

 • Η Εταιρεία μας δεν έχει καμιά ευθύνη στην περίπτωση που πληροφορίες οι οποίες δημοσιεύτηκαν στους ιστότοπούς της δεν επιβεβαιωθούν.
 • Δεν εγγυάται ότι το Δίκτυο ιστότοπών της θα παρέχεται σε συνεχή βάση, ότι η πρόσβασή σας θα είναι χωρίς προβλήματα ή ότι το υλικό θα είναι απαλλαγμένο από ιούς ή ελαττώματα που μπορεί να βλάψουν τον υπολογιστή σας. Αναγνωρίζετε ότι θα πρέπει να λαμβάνετε πάντοτε τις δικές σας προφυλάξεις ως προς τον έλεγχο για ιούς και την ασφάλεια του υπολογιστή σας.
 • Δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, αξιώσεις ή ΖΗΜΙΕΣ, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών (έμμεσων ή παρεπόμενων ζημιών), απώλεια εισοδήματος ή απώλεια των δεδομένων ως αποτέλεσμα της χρήσης του Δικτύου ιστότοπών της.

 Ερωτήματα, σχόλια και παράπονα

Καταγγελίες και παράπονα για τις δημοσιεύσεις θα εξετάζονται από τον online manager περιεχομένου.

 Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Εταιρεία μας συμμορφώνεται πλήρως με τον Νόμο 4624/2019 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 679/ 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείσθε όπως συμβουλευτείτε την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας μας

Τελευταία τροποποίηση στις 27/06/2023 - 15:26

Η Επικαιρότητα Τώρα