Οικονομία

Απόφαση σταθμός ΣτΕ: Αντισυνταγματικές οι περικοπές στους μισθούς των γιατρών του ΕΣΥ

Απόφαση σταθμός ΣτΕ: Αντισυνταγματικές οι περικοπές στους μισθούς των γιατρών του ΕΣΥ
Η αποφάση του ΣτΕ ανοίγει τον δρόμο στις διεκδικήσεις κι άλλων εργασιακών ομάδων που αμοίβονται με ειδικά μισθολόγια: Ποιο είναι το σκεπτικό της απόφασης για τις περικοπές στους γιατρούς ΕΣΥ.

Απόλυτη δικαίωση για τους γιατρούς του ΕΣΥ από το ΣτΕ που έκρινε πως οι διατάξεις βάσει των οποίων καταβάλλονταν οι μισθοί τους από το 2017 έως το 2022 ήταν αντισυνταγματικές.

Πιο αναλυτικά η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου υπό την προέδρο του Αρείου Πάγου Ιωάννα Κλάπα - Χριστοδουλέα αποφάσισε πως οι διατάξεις μνημονιακού νόμου με τις οποίες καθορίστηκαν αναδρομικά από 01/01/2017 ο βασικός μισθός, τα επιδόματα και τα ωρομίσθια εφημεριών γιατρών του ΕΣΥ, στο πλαίσιο θεσμοθέτησης νέου ειδικού μισθολογίου για τους γιατρούς είναι ανίσχυρες και επομένως ανεφάρμοστες:

«Με τα δεδομένα που ίσχυαν κατά τον χρόνο δημοσίευσης του νόμου 4472/2017, ο δι' αυτού επαναπροσδιορισμός των αποδοχών των ιατρών του ΕΣΥ, λαμβανόμενος αθροιστικά, μετά τις προηγηθείσες μειώσεις του εισοδήματός τους με νομοθετήματα της προηγηθείσας περιόδου της οικονομικής κρίσης, έχει ως αποτέλεσμα, λόγω του σωρευτικού τους αποτελέσματος και της έκτασής τους, την υπέρβαση του ορίου που θέτουν οι συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας και της ισότητας στα δημόσια βάρη», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Ακόμη, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι οι διατάξεις του νόμου 4472/2017 αντίκεινται στις ίδιες συνταγματικές αρχές (αναλογικότητας, ισότητας, κ.λπ.) και κατά το σκέλος που ίσχυσαν αναδρομικά από 1/1/2017. Βάσει της απόφασης, στην περίπτωση των γιατρών του ΕΣΥ έπρεπε να εφαρμοσθούν οι διατάξεις του νόμου 3205/2003 όπως ίσχυαν πριν επιβληθούν οι περικοπές και των νόμων 4093/2012 και 4472/2017.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο των γιατρών του ΕΣΥ Ιωάννη Τουτζιαράκη - ο οποίος χειρίστηκε την υπόθεση τόσο το 2022 όσο και τώρα - «οι νομοθέτες επαναλαμβάνουν πεισματικά τα ίδια σφάλματα και διατηρούν σε ισχύ τις παράνομες διατάξεις των προηγούμενων, με τις οποίες επεβλήθησαν αντισυνταγματικές περικοπές αποδοχών».