Οικονομία

Αλλάζει τον χάρτη της πρόνοιας η νέα πλατφόρμα e-pronoia

Αλλάζει τον χάρτη της πρόνοιας η νέα πλατφόρμα e-pronoia Αλλάζει τον χάρτη της πρόνοιας η νέα πλατφόρμα e-pronoia
Αλλάζει τον χάρτη της πρόνοιας η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα e-pronoia Η νεα ηλεκτρονική πύλη e-pronoia, τίθεται σε λειτουργία σε λίγες ημέρες και θα αποτελεί πλέον τον χάρτη των υπηρεσιών πρόνοιας της χώρας. Αυτό έγινε γνωστό σε συνάντηση της αναπληρώτριας υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Θεανώς Φωτίου με τα Δ.Σ. των Κ.Κ.Π.Π.

Στόχος του Υπουργείου είναι το άνοιγμα των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας στην κοινωνία, αντιμετώπιση των ελλείψεων προσωπικού, ηλεκτρονική διασύνδεση στις άμεσες προτεραιότητες του υπουργείου.

Το e-pronoia θα επιτρέπει την αναζήτηση κοινωνικών υπηρεσιών κατά είδος αλλά και κατά περιφέρεια, ενώ σε πολλές περιπτώσεις ο πολίτης θα μπορεί να διεκπεραιώνει διαδικτυακά το αίτημα για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. Από την εύρεση κοινωνικών παντοπωλείων ή υπηρεσιών φιλοξενίας μέχρι την έκδοση πιστοποιητικών και τη συμβουλευτική για προβλήματα. «Στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουμε πόσες ακριβώς είναι οι δομές σήμερα – δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε καν ασφαλή εκτίμηση», λέει ο πρόεδρος του ΕΚΚΑ Περικλής Τζιάρας.

Το e-pronoia αναμένεται να υιοθετηθεί αρχικά από 16 ΝΠΔΔ, 500 έως 550 ΝΠΙΔ, όπως πιστοποιημένες ΜΚΟ, 320 κοινωνικές υπηρεσίες δήμων και 74 υπηρεσίες περιφερειών. Αργότερα όμως θα προστεθούν οι κοινωνικές υπηρεσίες των νοσοκομείων, οι αντίστοιχες του υπουργείου Παιδείας, τα δημοτικά ιατρεία και άλλες, αποκαλύπτοντας το άγνωστο προνοιακό δίκτυο της χώρας.

«Υπάρχουν περιοχές με πληθώρα υπηρεσιών σίτισης, αλλά όχι στέγασης, για παράδειγμα. Αυτό θα μπορεί να αλλάξει. Θα συμβάλλουμε ακόμη στην αποϊδρυματοποίηση παιδιών, που κοστίζει πολλά στο κράτος και δεν ενδείκνυται ούτε για τα παιδιά», λέει η κ. Γιώτα Μάνθου, κοινωνιολόγος, που συμμετείχε στον σχεδιασμό και τον έλεγχο του έργου.

Το Υπουργείο Εργασίας εξετάζει τη θέσπιση νομικού πλαισίου που θα καθιστά υποχρεωτική την υιοθέτηση του συστήματος, ενώ για τους μεγαλύτερους σε ηλικία που αρνούνται να υιοθετήσουν νέες τεχνολογίες προβλέπεται η λειτουργία helpdesk. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», με προϋπολογισμό 1.074.395,16 ευρώ. Η υλοποίησή του από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2014 και ολοκληρώθηκε πριν από λίγες εβδομάδες.

Αν χρειαστεί σήμερα ένας ανάδοχος γονέας από την επαρχία να εκδώσει πιστοποιητικό, πρέπει να ταξιδέψει στην πλησιέστερη υπηρεσία. Με το e-pronoia χρειάζεται μόνο να έχει κωδικούς στο taxisnet. Στο πλαίσιο της δημιουργίας εθνικού κέντρου αναφοράς και παρακολούθησης δραστηριοτήτων κοινωνικής αλληλεγγύης (ΕΚΑΠ) για το παιδί, ψηφιοποιήθηκαν τα αρχεία 31 ιδρυμάτων, κάποια από τα οποία δεν υπάρχουν πια, από συστάσεως των ιδρυμάτων έως σήμερα. Το ενιαίο πλέον Εθνικό Μητρώο Παιδικής Προστασίας ενοποιεί το Εθνικό Μητρώο Υιοθεσιών, το Μητρώο Αναδόχων Ανηλίκων, το Μητρώο παιδιών σε κίνδυνο, το Μητρώο παιδιών σε προστατευμένη φιλοξενία, κ.ά. Αφορά δε σε 78.000 περιπτώσεις. Σύμφωνα με τα στελέχη του ΕΚΚΑ, 5.000 αρχεία δεν έχουν ακόμη ψηφιοποιηθεί.