Οικονομία

Υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα

Υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα
Οι συνέπειες είναι αυστηρές και περιλαμβάνουν ποινικές διώξεις για τη μη πληρωμή των οφειλών τους, γεγονός που επιβαρύνει την ήδη δύσκολη οικονομική τους κατάσταση.

Το τετράμηνο Ιανουάριος-Απρίλιος 2024, δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο αντιμετώπισαν ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος. Συγκεκριμένα, 447 φορολογούμενοι βρέθηκαν σε αυτή τη δυσμενή θέση, έχοντας συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο ύψους περίπου 682 εκατομμυρίων ευρώ.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που καθυστερούν να πληρώσουν ποσά φόρων άνω των 50.000 ευρώ για περισσότερους από τέσσερις μήνες μετά την ημερομηνία λήξης των προβλεπόμενων προθεσμιών βρίσκονται αντιμέτωπα με μηνυτήριες αναφορές από τις αρμόδιες ΔΟΥ για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο. Οι συνέπειες είναι αυστηρές και περιλαμβάνουν ποινικές διώξεις για τη μη πληρωμή των οφειλών τους, γεγονός που επιβαρύνει την ήδη δύσκολη οικονομική τους κατάσταση.

Εκτός από τις ποινικές διώξεις για τη μη πληρωμή των οφειλών τους στο Δημόσιο, πολλοί από αυτούς κατηγορούνται επίσης για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, γνωστό και ως ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος. Αυτό συμβαίνει διότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4557/2018), οι ΔΟΥ, τα Ελεγκτικά Κέντρα και το ΣΔΟΕ είναι υποχρεωμένα να υποβάλλουν αναφορές στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες όταν διαπιστώνουν φορολογικά αδικήματα που διώκονται ποινικά.

Αυτές οι αναφορές γίνονται με σκοπό να ελεγχθεί εάν οι κατηγορούμενοι έχουν διαπράξει και το αδίκημα του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος, πέρα από την μη καταβολή των οφειλών τους. Η διαδικασία αυτή έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ότι τα έσοδα από παράνομες δραστηριότητες δεν εισέρχονται στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και δεν χρησιμοποιούνται για την οικονομική ενίσχυση εγκληματικών δραστηριοτήτων.

Οι έλεγχοι αυτοί είναι κρίσιμης σημασίας για τη διασφάλιση της νομιμότητας και της διαφάνειας, ενώ ταυτόχρονα αποσκοπούν στη μείωση της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος.