Οικονομία

Γιατί οι νέες συστάσεις του ΔΝΤ για την ευρωζώνη αφορούν και την Ελλάδα

Γιατί οι νέες συστάσεις του ΔΝΤ για την ευρωζώνη αφορούν και την Ελλάδα
Το ΔΝΤ προβλέπει μέτρια ανάκαμψη της ευρωζώνης το 2024, και περαιτέρω ενίσχυση της ανάπτυξης το 2025, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές παραμένουν «προκλητικές».

Το προηγούμενο 48ωρο οι υπουργοί Οικονομικών της ζώνης του ευρώ είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από την Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, για τις εκτιμήσεις του Ταμείου για την οικονομία της ευρωζώνης. Οι εκτιμήσεις αυτές αφορούν σε μεγάλο βαθμό και την Ελλάδα και παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον.

Το ΔΝΤ προβλέπει μέτρια ανάκαμψη της ευρωζώνης το 2024, και περαιτέρω ενίσχυση της ανάπτυξης το 2025, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές παραμένουν «προκλητικές».

Ο πληθωρισμός προβλέπεται να επανέλθει στον στόχο κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025. Η αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής που προηγήθηκε συμβάλλει ήδη στη μείωση του πληθωρισμού και θα συνεχίσει να το κάνει για κάποιο διάστημα.

Κατά το ΔΝΤ η προβλεπόμενη πορεία του πληθωρισμού και οι ισορροπημένοι κίνδυνοι υποδηλώνουν ότι τα επιτόκια μπορούν να μειωθούν σταδιακά για να φτάσουν σε ουδέτερη σημείο, στο περίπου 2,5% μέχρι το τέλος του τρίτου τριμήνου του 2025.

Το Ταμείο αναφέρει πως το νέο πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ θα απαιτήσει σημαντική δημοσιονομική προσαρμογή σε πολλά κράτη μέλη και διαρκή πολιτική υποστήριξη. Στην βάση αυτή, τα μεσοπρόθεσμα δημοσιονομικά σχέδια που αναμένονται τον Σεπτέμβριο του 2024, θα πρέπει να στηρίζονται σε σαφή δημοσιονομική στρατηγική, δομικές μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα, και σε μέτρα υψηλής ποιότητας.

Το ΔΝΤ προειδοποιεί πως οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να συνεχίσουν να διασφαλίζουν τη χρηματοοικονομική σταθερότητα στην ευρωζώνη. Τα τραπεζικά κέρδη είναι υψηλά αλλά πιθανόν να μετριαστούν. Επομένως, παρόλο που η πιστωτική ανάπτυξη είναι αυτή τη στιγμή χαμηλή, οι αρχές θα πρέπει να ενθαρρύνουν τις τράπεζες να χρησιμοποιήσουν τα προσωρινά υψηλά κέρδη τους για να δημιουργήσουν δικλείδες ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των απαιτήσεων για τα αντικυκλικά κεφαλαιακά αποθέματα.

Η σημασία για την Ελλάδα

Οι συστάσεις του ΔΝΤ για την ευρωζώνη έχουν άμεσες επιπτώσεις για την Ελλάδα. Η χώρα θα πρέπει να προσαρμόσει τις πολιτικές της σύμφωνα με το νέο πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ, εφαρμόζοντας σημαντικές δημοσιονομικές προσαρμογές και ενισχύοντας τη χρηματοοικονομική σταθερότητα. Οι μεταρρυθμίσεις και οι στρατηγικές που θα υιοθετηθούν θα πρέπει να είναι φιλόδοξες και μακροπρόθεσμες, ώστε να διασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη και η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Δημοσιονομική προσαρμογή: Η Ελλάδα, ως χώρα με υψηλό χρέος και έλλειμμα, θα πρέπει να εφαρμόσει σημαντικές δημοσιονομικές προσαρμογές. Αυτό θα περιλαμβάνει αυστηρή παρακολούθηση των δημοσιονομικών δαπανών και αύξηση των εσόδων, ενδεχομένως μέσω φορολογικών αυξήσεων ή περικοπών δαπανών.

Αναπτυξιακή στρατηγική: Η Ελλάδα θα χρειαστεί να αναπτύξει μια σαφή δημοσιονομική στρατηγική που να περιλαμβάνει δομικές μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις στον δημόσιο τομέα, την ενίσχυση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Εστίαση στο χρέος: Σε χώρες με υψηλό χρέος, όπως η Ελλάδα, όπου τα κενά στην παραγωγή είναι μικρά και τα μέτρα με χαμηλούς δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές είναι διαθέσιμα, μια πιο εμπροσθοβαρής δημοσιονομική προσαρμογή θα επιδείξει αποφασιστικότητα, θα υποστηρίξει την εμπιστοσύνη της αγοράς και θα δημιουργήσει χώρο για μελλοντικές εκπλήξεις δαπανών. Η Ελλάδα θα πρέπει να εφαρμόσει τέτοιες στρατηγικές για να διασφαλίσει την οικονομική σταθερότητα και την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Η εποπτεία των τραπεζών: Οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να συνεχίσουν να ενισχύουν τους κεφαλαιακούς δείκτες τους και να διατηρούν υψηλή ρευστότητα. Η δημιουργία αντικυκλικών κεφαλαιακών αποθεμάτων θα αποτελέσει σημαντικό μέτρο για την αντιμετώπιση πιθανών μελλοντικών κρίσεων. Οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να αξιοποιήσουν τα προσωρινά υψηλά κέρδη τους για να δημιουργήσουν δικλείδες ασφαλείας. Αυτά τα αποθεματικά μπορούν αργότερα να απελευθερωθούν για να υποστηρίξουν την παροχή πιστώσεων σε περίπτωση σοβαρής ύφεσης.