Οικονομία

Προσωπική διαφορά: Οι τυχεροί που θα πάρουν και αύξηση στη σύνταξη και επίδομα

Προσωπική διαφορά: Οι τυχεροί που θα πάρουν και αύξηση στη σύνταξη και επίδομα
Στις 20 Δεκεμβρίου θα καταβληθεί το επίδομα προσωπικής διαφοράς σε 739.926 συνταξιούχους: Μόνο 1 στους 4 δικαιούχους της προσωπικής διαφοράς θα λάβουν τα 200 ευρώ

Το επίδομα προσωπικής διαφοράς θα καταβληθεί σε συνταξιούχους που θα δουν 3% αύξηση μόνο λογιστικά στην εθνική και στην ανταποδοτική τους σύνταξη κι όχι τραπεζικά. Κι αυτό γιατί η σύνταξη που λαμβάνουν είναι υψηλότερη από αυτή που δικαιούται μετά τον επανυπολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου, με αποτέλεσμα το υπερβάλλον ποσό να λογίζεται ως «προσωπική διαφορά» και να συμψηφίζεται σταδιακά με τις αυξήσεις μέχρι αυτό να μηδενιστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες:

  • 307.745 συνταξιούχοι θα λάβουν 100 ευρώ επίδομα προσωπικής διαφοράς
  • περίπου 260.088 συνταξιούχοι θα λάβουν 150 ευρώ επίδομα προσωπικής διαφοράς
  • περίπου 172.093 συνταξιούχοι θα λάβουν 200 ευρώ επίδομα προσωπικής διαφοράς

Οι συνταξιούχοι που η προσωπική τους διαφορά υπερβαίνει τα 10 ευρώ θα λάβουν εφάπαξ επίδομα 200, ευρώ 150 ευρώ και 100 ευρώ ανάλογα με το ύψος της σύνταξης. Το επίδομα είναι ανάλογο της κύριας σύνταξης ή του αθροίσματος κύριων συντάξεων. Αναλυτικότερα:

  • Οι συνταξιούχοι, με κύρια σύνταξη ή άθροισμα ως 700 ευρώ παίρνουν τα 200 ευρώ.
  • Οι συνταξιούχοι, με κύρια σύνταξη ή άθροισμα, από τα 700,01 ως 1.100 ευρώ παίρνουν 150 ευρώ.
  • Οι συνταξιούχοι, με κύρια σύνταξη ή άθροισμα από 1.100,01 ως 1.600 ευρώ παίρνουν τα 100 ευρώ του επιδόματος.

Οι ασφαλισμένοι με συντάξιμες αποδοχές άνω των 1.600 ευρώ δεν θα λάβουν επίδομα.

Συνολικά για επιδόματα «προσωπικής διαφοράς» θα δοθούν 104 εκατ. ευρώ.

Για παράδειγμα, συνταξιούχος που λαμβάνει 1.000 ευρώ και έχει προσωπική διαφορά 15 ευρώ, θα πάρει το επίδομα των 150 ευρώ και στη συνέχεια την αύξηση. Με ένα 3% η αύξηση θα είναι 30 ευρώ από τα οποία τα 15 ευρώ θα είναι καθαρό κέρδος στον τραπεζικό λογαριασμό και τα υπόλοιπα 15 ευρώ θα συμψηφίσουν και θα μηδενίσουν την προσωπική διαφορά. Ο ασφαλισμένος θα είναι διπλά κερδισμένος με επίδομα και αύξηση σύνταξης.

Η παροχή είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Ποιοι θα λάβουν επίδομα προσωπικής διαφοράς

Στη λίστα λήψης του επιδόματος «προσωπικής διαφοράς» βρίσκονται οι συνταξιούχοι που έχουν στη σύνταξη μηνός Νοεμβρίου υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς πάνω από 10 ευρώ. Διπλό κέρδος από την καταβολή επιδόματος προσωπικής διαφοράς και από αύξηση πάνω από την προσωπική διαφορά εκτιμάται ότι θα έχουν περίπου 150.000 παλαιοί συνταξιούχοι.

Σύμφωνα με νομικούς- ειδικούς στην κοινωνική ασφάλιση, οι περισσότεροι ασφαλισμένοι που θα πάρουν και επίδομα αλλά και αύξηση προέρχονται από το ΙΚΑ και ακολουθούν από ορισμένα Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών (π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ) με 37 χρόνια ασφάλισης και άνω, καθώς και του ΝΑΤ. Στο Δημόσιο, κερδισμένοι με καθαρές αυξήσεις βγαίνουν οι συνταξιούχοι με 38 έτη ασφάλισης και άνω.

Για παράδειγμα:

  • Συνταξιούχοι του ΙΚΑ με 33 ως 35 έτη ασφάλισης παίρνουν κατά μέσο όρο 1.034 ευρώ σύνταξη (ανταποδοτική και εθνική) και έχουν κατά μέσο όρο 22 ευρώ προσωπική διαφορά. Οι συνταξιούχοι πληρούν το κριτήριο για να πάρουν το επίδομα προσωπικής διαφοράς με 150 ευρώ, ενώ με την αύξηση 2,95% θα κερδίσουν 31 ευρώ επάνω στην εθνική και ανταποδοτική σύνταξη, που σημαίνει ότι μηδενίζουν την προσωπική διαφορά και έχουν καθαρή αύξηση 9 ευρώ. Το κέρδος τους είναι διπλό, καθώς παίρνουν και το επίδομα αλλά και την αύξηση στην τσέπη.
  • Συνταξιούχοι του ΝΑΤ με 33 ως 35 έτη ασφάλισης παίρνουν κατά μέσο όρο 1.146 ευρώ σύνταξη (ανταποδοτική και εθνική) και έχουν κατά μέσο όρο 30 ευρώ προσωπική διαφορά. Θα πάρουν επίδομα προσωπικής διαφοράς 100 ευρώ, ενώ με την αύξηση 2,95% θα κερδίσουν 34 ευρώ, που σημαίνει ότι μηδενίζουν την προσωπική διαφορά και έχουν καθαρή αύξηση 4 ευρώ. Το κέρδος τους είναι διπλό, καθώς παίρνουν και το επίδομα αλλά και την αύξηση.

Υπενθυμίζεται ότι προσωπική διαφορά έχουν οι παλαιοί πριν το νόμο Κατρούγκαλου συνταξιούχοι και όχι οι νέοι από τις 13/5/2016 και μετά συνταξιούχοι. Η προσωπική διαφορά στους νέους συνταξιούχους διατηρήθηκε έως το 2018, με προϋπόθεση όμως η σύνταξή τους να υπολειπόταν άνω του 20% από τη σύνταξη που θα είχαν αν υπολογιζόταν με το παλιό σύστημα. Κατά κανόνα οι συντάξεις των νέων είναι μικρότερες κατά 5%, 10% ή 15% και λίγες είναι αυτές που έχουν μείωση πάνω από 20% ώστε να έχουν και προσωπική διαφορά.

Περίπου 300.000 παλαιοί συνταξιούχοι που πήραν σύνταξη πριν τον Μάιο του 2016 και μηδένισαν την προσωπική διαφορά παίρνοντας αύξηση στον επανυπολογισμό συντάξεων πάνω από τα 30 έτη ασφάλισης είναι διπλά κερδισμένοι, καθώς θα πληρωθούν την 5η και τελευταία δόση από την αύξηση που κέρδισαν στον επανυπολογισμό και επάνω στην 5η δόση θα υπολογιστεί η νέα αύξηση του 2024. Το διπλό όφελος βγάζει κατά μέσο όρο αυξήσεις της τάξης των 60 ευρώ το μήνα.

Οι διπλοσυνταξιούχοι με δύο κύριες συντάξεις και με προσωπική διαφορά μπορεί να πάρουν μικρότερο επίδομα ή και να το χάσουν τελείως αν, εξαιτίας της δεύτερης σύνταξης, αλλάξουν κλίμακα. Για παράδειγμα, σε σύνταξη 1.000 ευρώ με προσωπική διαφορά 150 ευρώ (σύνολο 1.150 ευρώ προ φόρου) θα δοθεί το επίδομα των 100 ευρώ. Αν ο συνταξιούχος έχει και δεύτερη κύρια σύνταξη 500 ευρώ, τότε δεν θα πάρει ούτε τα 100 ευρώ, γιατί ξεπερνά σε άθροισμα κύριων συντάξεων τα 1.600 ευρώ.

NETWORK