Οικονομία

ΑΣΕΠ 5ΕΑ/2022: Οι τελικοί πίνακες για τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής

ΑΣΕΠ 5ΕΑ/2022: Οι τελικοί πίνακες για τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής
Έκδοση τελικών αξιολογικών πινάκων κατάταξης και απορριπτέων της προκήρυξης ΑΣΕΠ 5ΕΑ/2022.

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης (Β΄ και επικουρικός Ε.Α.Ε.) καθώς και ο πίνακας απορριπτέων της Προκήρυξης του ΑΣΕΠ 5ΕΑ/2022 (ΦΕΚ 19/18.4.2022/τ.ΑΣΕΠ), για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψηφίων εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ), κλάδων/ειδικοτήτων ΔΕ01.05, ΔΕ01.14, ΔΕ01.17, ΔΕ02.01 και ΔΕ02.02 στην δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.).

Οι ενέργειες που απαιτούνται για την έκδοση τελικών πινάκων της ως άνω προκήρυξης, υπάγονται στις εξαιρέσεις της παρ. 3ια΄ του άρθρου 27 του ν. 5043/2023 «Ρύθμιση προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά την προεκλογική περίοδο - Τροποποίηση άρθρου 28 του ν.2190/1994».

Οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο πρόγραμμα «Διαύγεια» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης (Β΄ και επικουρικός Ε.Α.Ε.)