Οικονομία

ΑΣΕΠ 4Κ2018: Νέα αποτελέσματα για τις μόνιμες προσλήψεις στην ΕΥΔΑΠ

ΑΣΕΠ 4Κ2018: Νέα αποτελέσματα για τις μόνιμες προσλήψεις στην ΕΥΔΑΠ
Ανακοινώθηκαν οι προσωρινοί πίνακες επιλαχόντων για τις 30 μόνιμες προσλήψεις στην ΕΥΔΑΠ μέσω ΑΣΕΠ.

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, οι νέοι προσωρινοί πίνακες προσληπτέων, κατάταξης και απορριπτέων υποψηφίων για την πλήρωση, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 25 του Ν. 4765/2021, (Α΄ 6), όπως ισχύει, τριάντα (30) θέσεων προσωπικού του κλάδου ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ (ΕΤ2) με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στην Ανώνυμη Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.), από επιλαχόντες της Προκήρυξης 4Κ/2018 (ΦΕΚ 13/2018, τ. Α.Σ.Ε.Π.), με τα ίδια τυπικά προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονταν στην ανωτέρω προκήρυξη.

Η κατάρτιση των ως άνω πινάκων πραγματοποιήθηκε ύστερα από τον έλεγχο των προσόντων, κριτηρίων και ιδιοτήτων των επιλαχόντων της Προκήρυξης 4Κ/2018 (ΦΕΚ 13/2018, τ. Α.Σ.Ε.Π.), με βάση τη σειρά που είχαν στους πίνακες κατάταξης του αντίστοιχου κλάδου.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση και την υπ’ αριθ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

α) Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

β) Τα στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων εμφανίζονται με αστερίσκους. Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.

Σημειώνεται ότι προκειμένου να καταρτισθεί ο οριστικός πίνακας προσληπτέων επί τη βάσει των ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, σύμφωνα με την οικεία προκήρυξη (σελ.533), απαιτείται η διεξαγωγή ειδικής πρακτικής δοκιμασίας.

Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι οι οποίοι εμφανίζονται με αστερίσκο στον πίνακα προσληπτέων, έχουν υποβληθεί επιτυχώς στην ειδική πρακτική δοκιμασία και δεν θα συμμετάσχουν εκ νέου σε αυτή τη διαδικασία.

Περαιτέρω, υπογραμμίζεται ότι στον Πίνακα Προσληπτέων, εμφανίζονται περισσότεροι προσληπτέοι υποψήφιοι από τις προς πλήρωση από επιλαχόντες θέσεις λόγω απόλυτης ισοβαθμίας στη συνολική τους βαθμολογία. Εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν ισοβαθμίες μετά το πέρας της ειδικής πρακτικής δοκιμασίας, στο πλαίσιο της έκδοσης των Οριστικών Αποτελεσμάτων, η σειρά κατάταξης θα καθορισθεί, μετά από δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί κατ’ εφαρμογή των παρ. 4 και 5 του άρθρου 15, του ν. 4765/2021, όπως ισχύει.

Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων ορίζεται από την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 έως και τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022.

Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο ΑΣΕΠ, στην ακόλουθη διεύθυνση

Α.Σ.Ε.Π.
Ένσταση για την Προκήρυξη 4Κ/2018
Κατηγορία: Υ.Ε.
T.Θ. 14308 Αθήνα
Τ.Κ. 11510
Δεκτή επίσης γίνεται και η υποβολή ένστασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Για την ένσταση απαιτείται και παράβολο είκοσι ευρώ (20€), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr), μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), επιλέγοντας «Φορέας Δημοσίου» και «Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)».

Δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα ΥΕ ΕΔΩ