Οικονομία

Αιτήσεις τώρα στο ΑΣΕΠ για 798 προσλήψεις σε ΔΕΗ , Δήμους και φορείς

Αιτήσεις τώρα στο ΑΣΕΠ για 798 προσλήψεις σε ΔΕΗ , Δήμους και φορείς
Αιτήσεις τώρα στο ΑΣΕΠ για 798 θέσεις εργασίας σε ΔΕΗ , Δήμους και φορείς - Αναλυτικά όλα τα Link με τις προκηρύξεις.

Τρέχουν οι αιτήσεις στο ΑΣΕΠ για 6 προκηρύξεις που αφορούν προσλήψεις συνολικά 798 ατόμων σε Δήμους , την ΔΕΗ και φορείς.

300 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου του ΑΣΕΟ στη Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ

Η Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την πρόσληψη 300 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 30/12/2020-12/01/2021

Επικοινωνία:
24630 52218, 24630 52317

Προκήρυξη

ΑΣΕΠ - 344 προσλήψεις με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει την πρόσληψη 344 ατόμων με σύμβαση εργασίας ικδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 05/07/2021.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 31/12/2020-08/01/2021

Προκήρυξη

50 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Κιλκίς με προκηρυξη ΑΣΕΠ

Ο Δήμος Κιλκίς ανακοινώνει την πρόσληψη 50 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 30/06/2021.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 05/01/2020-10/01/2020

Επικοινωνία:
23410 75235, 23413 52 164-5, 23413 52167, 23413 52120

Προκήρυξη

54 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου

Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου ανακοινώνει την πρόσληψη 54 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών και όχι πέραν της 31/12/2021.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 11/01/2020-20/01/2020

Επικοινωνία:
213 2128114

Προκήρυξη

27 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Το Πανεπιστήμιο Π[ειραιώς ανακοινώνει την πρόσληψη 27 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 30/12/2020-08/01/2021

Επικοινωνία:
210 4142217-8

Προκήρυξη

ΑΣΕΠ - 23 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Περιφέρεια Κρήτης

Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοινώνει την πρόσληψη 23 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 30/12/2020-07/01/2021

Επικοινωνία:
2813 400365

Προκήρυξη