Ελλάδα

Κοινωνικό τιμολόγιο: Σε ποιο χρωματιστό τιμολόγιο εντάσσονται οι δικαιούχοι και το νέο ΚΟΤ με αιτήσεις στην ΗΔΙΚΑ

Κοινωνικό τιμολόγιο: Σε ποιο χρωματιστό τιμολόγιο εντάσσονται οι δικαιούχοι και το νέο ΚΟΤ με αιτήσεις στην ΗΔΙΚΑ
Οι δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου θα ενταχθουν στο πράσινο τιμολόγιο μέσα από το οποίο θα τους παρέχεται έξτρα έκπτωση.

Με το ειδικό πράσινο τιμολόγιο θα συνεχιστούν οι στοχευμένες επιδοτήσεις στους λογαριασμούς των δικαιούχων του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.

Αυτό αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας όπου δίνει απαντήσεις για τους νέους λογαριασμούς. Όπως αναφέρεται τα νέα τιμολόγια ρεύματος, που θα ισχύουν από 1.1.2024 προάγουν τη διαφανή και απλοποιημένη πληροφόρηση, προς όφελος των καταναλωτών, για τις τιμές των παρόχων.

Νέο κοινωνικό τιμολόγιο για πολύτεκνους

Η ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο για τις πολύτεκνες οικογένειες θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, που θα υλοποιηθεί, εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος, από την ΗΔΙΚΑ.

Η ένταξη στο ΚΟΤ Γ για τις πολύτεκνες οικογένειες θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, που θα υλοποιηθεί, εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος, από την ΗΔΙΚΑ.

Η διαδικασία θα είναι εξαιρετικά απλή για τους αιτούντες, καθώς με την αίτησή τους θα αναρτούν το πιστοποιητικό της οικογενειακής τους κατάστασης, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος. Ο έλεγχος θα είναι αυτοματοποιημένος και οι αιτούντες θα ενημερώνονται, άμεσα, εάν πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο τιμολόγιο.

Τα εισοδηματικά κριτήρια που εφαρμόζονται είναι διευρυμένα. Ειδικότερα οικογένεια με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα, το ετήσιο εισοδηματικό όριο φθάνει τις 50.000 ευρώ, ενώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο προστίθεται επιπλέον το ποσό των 2.500 ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των 70.000 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού των εξαρτώμενων τέκνων της οικογένειας. Επίσης, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες κατηγορίες ΚΟΤ, στο νέο τιμολόγιο πολυτέκνων δεν εφαρμόζονται περιουσιακά κριτήρια για την ένταξη των δικαιούχων.