Επιχειρήσεις

Καρτέλ στις τιμές καταγγέλλουν 9 στις 10 μικρές επιχειρήσεις, έκθεση ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Καρτέλ στις τιμές καταγγέλλουν 9 στις 10 μικρές επιχειρήσεις, έκθεση ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Οικονομική ύφεση και ολιγοπωλιακές πρακτικές έχουν δημιουργήσει ένα ασφυκτικό περιβάλλον για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για το 2023.

Η έκθεση, η οποία παρουσιάστηκε σήμερα στην Αθήνα, αποκαλύπτει ότι το 87,3% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων πιστεύει ότι ολιγοπώλια ελέγχουν και διαμορφώνουν τις τιμές, ενώ μόλις το 8,5% θεωρεί ότι υπάρχει υγιής ανταγωνισμός.

Η οικονομική κατάσταση των μικρών επιχειρήσεων έχει επιδεινωθεί σημαντικά, όπως αποδεικνύει η πτώση του δείκτη οικονομικού κλίματος κατά έξι μονάδες από το δεύτερο εξάμηνο του 2022 έως το αντίστοιχο του 2023, φτάνοντας τις 63,9 μονάδες. Η πληθωριστική κρίση και τα συσσωρευμένα προβλήματα από διαδοχικές κρίσεις έχουν πλήξει σοβαρά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το κόστος λειτουργίας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 35% την περίοδο 2021-2023, ενώ σχεδόν 9 στις 10 επιχειρήσεις ανέφεραν αύξηση του λειτουργικού κόστους, το οποίο προκάλεσε αύξηση τιμών στα αγαθά και τις υπηρεσίες που παρέχουν. Επιπλέον, περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας.

Η έκθεση επισημαίνει ότι η υποχώρηση του οικονομικού κλίματος σχετίζεται με την επιβράδυνση της εθνικής οικονομίας, αλλά και με στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό. Οι εφαρμοζόμενες πολιτικές αυξάνουν την ανασφάλεια, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την εισαγωγή τεκμαρτού συστήματος φορολόγησης των ατομικών επιχειρήσεων, που επηρεάζει πάνω από το 60% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Για να σταματήσει η καθοδική πορεία των ΜμΕ, η ΓΣΕΒΕΕ προτείνει μέτρα μείωσης των διοικητικών βαρών, διασφάλιση προσιτών τιμών στην ενέργεια και τις πρώτες ύλες, και πρόσβαση σε χρηματοδότηση, ώστε να προσαρμοστούν στη διπλή μετάβαση (ψηφιακή και πράσινη) και να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού.

Παρά τη συνολική αύξηση του ΑΕΠ κατά 2% το 2023, ο κύκλος εργασιών των μικρών επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 3%, με το 57,3% των επιχειρήσεων να ολοκληρώνουν τη χρονιά με κέρδη. Ωστόσο, παρατηρείται αύξηση των επιχειρήσεων που δηλώνουν μείωση του κύκλου εργασιών κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, γεγονός που παραδοσιακά βελτιώνεται λόγω του τουρισμού.

Η έρευνα καταδεικνύει ότι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Αττική και στα νησιά του Αιγαίου βρίσκονται σε καλύτερη θέση σε σχέση με τις επιχειρήσεις στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα. Παρά τα συνεχιζόμενα προβλήματα, η απασχόληση στις μικρές επιχειρήσεις αυξήθηκε, με θετικές προοπτικές για το 2024.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς, τόνισε την ανάγκη για εφαρμογή αντιμονοπωλιακών πολιτικών ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, σημειώνοντας ότι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λόγω στρεβλώσεων στον ανταγωνισμό.