ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Επίδομα 534 ευρώ :Πληρώνονται οι αναστολές Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου

Επίδομα 534 ευρώ :Πληρώνονται οι αναστολές Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου
Την Παρασκευή το απόγευμα 4 Μαρτίου 2022 πληρώνονται 1.989 δικαιούχοι την αποζημίωση ειδικού σκοπού λόγω αναστολής της σύμβασης τους τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο.

Ειδικότερα η απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη αναφέρει ότι εγκρίνεται η μεταφορά πίστωσης ύψους 770.712,00 ευρώ για 1.989 πληρωμές δικαιούχων, που αφορούν αναλυτικά:

α) Σε εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις τέθηκαν σε αναστολή κατά τον μήνα Ιανουάριο (υπόλοιπα) και Φεβρουάριο 2022 προκειμένου για την πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους επτακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (742.848,00€) για συνολικά 1.935 πληρωμές δικαιούχων και

β) Σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις των επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, προκειμένου για την πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τον μήνα Ιανουάριο 2022 (υπόλοιπα) ύψους είκοσι επτά χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ (27.864,00€) για συνολικά 54 πληρωμές δικαιούχων.
Valeur πίστωσης: 04/03/2022, στους δικαιούχους: 04/03/2022.