ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Πρόγραμμα κατάρτισης 80.000 ανέργων: Πώς θα κάνετε αίτηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

Πρόγραμμα κατάρτισης 80.000 ανέργων: Πώς θα κάνετε αίτηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

Οι 80.000 ωφελούμενοι που θα πληρούν τα κριτήρια θα λάβουν 1.000 ευρώ εφόσον ολοκληρώσουν τις 200 ώρες κατάρτισης.
Επίδομα 534 ευρώ :Πληρώνονται οι αναστολές Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου

Επίδομα 534 ευρώ :Πληρώνονται οι αναστολές Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου

Την Παρασκευή το απόγευμα 4 Μαρτίου 2022 πληρώνονται 1.989 δικαιούχοι την αποζημίωση ειδικού σκοπού λόγω αναστολής της σύμβασης τους τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο.
Καταργείται η διοικητική άδεια από το ΓΕΩΤΕΕ για τους Γεωτεχνικούς

Καταργείται η διοικητική άδεια από το ΓΕΩΤΕΕ για τους Γεωτεχνικούς

Καταργείται η διοικητική άδεια από το ΓΕΩΤΕΕ για τους Γεωτεχνικούς Με απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης καταργούνται αδικαιολόγητοι περιορισμοί όπως χαρακτηρίζονται για την άσκηση του Γεωτεχνικού επαγγέλματος .Συγκεκριμένα από την 9η Σεπτεμβρίου 2013, καταργείται η προβλεπόμενη από την απαίτηση έκδοσης διοικητικής άδειας από το ΓΕΩΤΕΕ.
Επίδομα Μακροχρονίων Ανέργων από το 2014

Επίδομα Μακροχρονίων Ανέργων από το 2014

Επίδομα Μακροχρονίων Ανέργων από το 2014 Το επίδομα μακροχρόνιων ανέργων θα χορηγείται από το 2014 σύμφωνα με  διάταξη που προβλέπετε στους Έλληνες υπήκοους και υπήκοους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι κατά της ανεργίας και ευρίσκονται σε διαρκή κατάσταση ανεργίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες Το Επίδομα Μακροχρονίων Ανέργων θα δικαιούνται, εφόσον έχουν εξαντλήσει το δικαίωμα τακτικής επιδότησης ανεργίας και το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 586,08 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο της οικογένειας.
Τα δικαιολογητικά για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα

Τα δικαιολογητικά για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα

Τα δικαιολογητικά για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα Απαραίτητα επικυρωμένα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η αλήθεια και η ακρίβεια των ιδιοτήτων για την εφαρμογή της περ.δ της παρ.2 του άρθρου 90 του ν.4172/2013
Δικαιολογητικά για αναγγελία άσκησης επαγγέλματος ξεναγού

Δικαιολογητικά για αναγγελία άσκησης επαγγέλματος ξεναγού

Δικαιολογητικά για αναγγελία άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού Ένταξη στο Μητρώο Ξεναγών αλλά και ενταξη της διαδικασίας υποβολής αναγγελίας άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού στα ΚΕΠ .Με κοινή υπουργική απόφαση θεσπίζεται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την αναγγελία άσκησης επαγγέλματος ξεναγού .Επίσης καθορίζονται οι διαδικασίες για την ένταξη των ξεναγών στο μητρώο Ξεναγών.  
Αποζημίωση αδείας

Αποζημίωση αδείας

Αποζημίωση αδείας Εάν λήξει η σύμβαση εργασίας με οποιονδήποτε τρόπο (απόλυση, παραίτηση, θάνατος εργαζόμενου, λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου), και ο εργαζόμενος δεν είχε πάρει την κανονική του άδεια που του οφείλεται, τότε δικαιούται τις αποδοχές τις οποίες θα έπαιρνε αν του είχε χορηγηθεί η άδεια
Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης

Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης

Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης Ποιοι εργαζόμενοι πέρνουν αποζημίωση για την συνταξιοδότηση τους Στη συνταξιοδότηση μισθωτοί που υπάγονται στο κλάδο σύνταξης οποιουδήποτε Ασφαλιστικού Οργανισμού, εφ' όσον συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις για πλήρη σύνταξη γήρατος, εάν μεν είναι εργατοτεχνίτες μπορούν να αποχωρούν, εάν δε είναι υπάλληλοι μπορούν να αποχωρούν ή να απολύονται από τον εργοδότη.
Αποζημιώση απόλυσης

Αποζημίωση απόλυσης

Αποζημίωση απόλυσης υπολογισμός Ο υπολογισμός της αποζημίωσης απόλυσης γίνεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του μισθωτού (άσχετα αν πρόκειται για υπάλληλου ή εργ/τη) κατά τον τελευταίο μήνα με καθεστώς πλήρους απασχόλησης  
Εργασία ανηλίκων

Εργασία ανηλίκων

Εργασία ανηλίκων Τι ισχύει για την εργασία των ανηλίκων ωράριο τι γίνεται σε περίπτωση φοίτησης
Αδεια για σπουδές

Άδεια για σπουδές

Άδεια για σπουδές Πότε ο εργαζόμενος δικαιούται άδεια για σπουδές
Εκλογική άδεια

Εκλογική άδεια

Εκλογική άδεια  Ποιοι δικαιούνται εκλογική άδεια και απο πόσα χιλιόμετρα και πάνω .Πόσες ημέρες εκλογικής αδείας δικαιούνται οι εργαζόμενοι
Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς

Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς

Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς Τι ισχύει για την άδεια λόγω θανάτου συγγενούς  
Αδεια

Άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης

Άδεια για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης Οι εργαζόμενοι που έχουν παιδιά ηλικίας μέχρι 16 ετών τα οποία παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης, μπορεί να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη ημέρα από την εργασία τους για να επισκεφτούν το σχολείο των παιδιών τους
Αδεια ασθένειας

Άδεια ασθένειας παιδιού ή μέλους της οικογένειας

Άδεια ασθένειας παιδιού ή μέλους της οικογένειας Τι ισχύει για την χορήγηση άδειας σε περίπτωση ασθένειας παιδιού ή μέλους της οικογένειας
Άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες

Άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες

Άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες Τι άδεια δικαιούνται οι μονογονεϊκές οικογένειες
Γονική Άδεια

Γονική Άδεια

Γονική Άδεια Γονική Άδεια ποιοι δικαιούνται γονική άδεια και για πόσο διάστημα
Άδεια Μητρότητας

Άδεια Μητρότητας

Άδεια Μητρότητας Οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται άδεια μητρότητας συνολικής διάρκειας 17 εβδομάδων.
Αποδοχές αδείας

Αποδοχές αδείας σε περίπτωση απόλυσης παραίτησης

Αποδοχές αδείας σε περίπτωση απόλυσης παραίτησης λήξη σύμβασης κτλ
Άδεια γάμου & γέννησης παιδιού

Άδεια γάμου & γέννησης παιδιού

Άδεια γάμου και γέννησης παιδιού Όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται άδεια γάμου 5 εργασίμων ημερών για όσους εργάζονται με πενθήμερο και 6 εργάσιμων ημερών για αυτούς που εργάζονται με εξαήμερο με αποδοχές αντίστοιχα
Απαγορευση απόλυσης

Απαγόρευση Απόλυσης κατά την άδεια

Απαγόρευση Απόλυσης κατά την άδεια
Αμοιβή άδεια

Αμοιβή εργαζόμενου κατά την άδεια

Αμοιβή εργαζόμενου κατά την άδεια Πως καταβάλεται η αμοιβή στον εργαζόμενο κατα την περίοδο της άδειας , πως αμοίβεται η άδεια
Κανονική άδεια

Κανονική Άδεια

Κανονική Άδεια Κανονική Άδεια τι ισχύει για την ετήσια κανονική άδεια πότε μπορεί ο εργαζόμενος να πάρει άδεια πως μπορεί να χορηγηθεί η άδεια όλα τα θέματα για την κανονική άδεια