Υγεία

Ξεκινούν οι δωρεάν εξετάσεις για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας - Αυτή ειναι η αποζημίωση των γιατρών

Ξεκινούν οι δωρεάν εξετάσεις για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας - Αυτή ειναι η αποζημίωση των γιατρών Φωτογραφία: pexels/ Anna Shvets
2,5 εκατομμύρια γυναίκες θα έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν δωρεάν για τον τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Το πρόγραμμα δωρεάν εξετάσεων για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 21 έως 65 ετών, δεν έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του τραχήλου τηςμήτρας, δεν έχουν ελεγχθεί τα τελευταία έτη, διαθέτουν ΑΜΚΑ - ασφαλισμένες και ανασφάλιστες (2,5 εκ. γυναίκες).

Προβλέπεται ότι η συμμετοχή των ωφελούμενων στη δαπάνη διενέργειας των διαγνωστικών εξετάσεων και των ιατρικών επισκέψεων που περιλαμβάνονται στις δράσεις και διενεργούνται σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, υπό τις προβλεπόμενες στις αποφάσεις αυτές προϋποθέσεις συμμετοχής, είναι μηδενική.

Οι συμμετέχοντες στις δράσεις ιδιώτες ιατροί και φορείς δεν δικαιούνται να λάβουν με οιοδήποτε τρόπο επιπλέον αμοιβή από τις ωφελούμενες.

Στις δαπάνες των δράσεων δεν εφαρμόζεται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback) και το μηνιαίο κλιμακωτό ποσοστό έκπτωσης (rebate) του άρθρου 100 του ν. 4172/2013.

Στο website: testpap.gov.gr μπορούν να ανζητηθούν αναλυτικές πληροφορίες για τις δικαιούχους.

Είδος εξετάσεων

Οι Δωρεάν εξετάσεις που εκτελούνται είναι (1.1) PAP TEST, (1.2) HPV-DNA TEST, (2) Κολποσκόπηση & (3) Βιοψία.

Αποζημίωση ιατρικών πράξεων

Οι αποζημιώσεις για ιατρούς (ανεξάρτητα από το αν εργάζονται σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα) και παρόχους από το πρόγραμμα ανά εξέταση είναι:

PAP TEST: 13,32€ (χωρίς ΦΠΑ) + 25€ για την δειγματοληψία = 38,32€ (δεν υπόκεινται σε rebate & claw back)

HPV-DNA TEST: 80€ (χωρίς ΦΠΑ) + 25€ για την δειγματοληψία = 105€ (δεν υπόκεινται σε rebate & claw back)

Κολποσκόπηση: 40€ (χωρίς ΦΠΑ) (δεν υπόκειται σε rebate & claw back)

Βιοψία: 30€ (χωρίς ΦΠΑ) (δεν υπόκειται σε rebate & claw back)