Παιδεία

Δήμος Ελληνικού : Εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς για το σχολικό έτος 2014-15

Δήμος Ελληνικού : Εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς για το σχολικό έτος 2014-15
Δήμος Ελληνικού : Εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς για το σχολικό έτος 2014-15 Δικαίωμα αίτησης για εγγραφή στους Παιδικούς Σταθμούς έχουν μόνο οι δημότες και οι κάτοικοι του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης.

Η κατάθεση των νέων αιτήσεων θα γίνει στο γραφείο των Παιδικών Σταθμών στο παλιό Δημαρχείο του Ελληνικού (25η οδός και πλατεία Αγ. Τριάδας, Ελληνικό), από τις 2/6/2014 ως τις 30/6/2014, 9.00- 14.00μμ.

Οι αιτήσεις επανεγγραφής θα γίνουν την ίδια χρονική περίοδο στον Παιδικό Σταθμό που είναι γραμμένο το παιδί, ανεξάρτητα αν ζητάτε μετακίνηση σε άλλο Παιδικό Σταθμό.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι αιτήσεις για νέες εγγραφές θα γίνουν από 2/06/14  έως 30/06/14 και τα έντυπα μπορείτε να τα προμηθευτείτε από όλους τους Παιδικούς Σταθμούς. Αφού συμπληρωθούν και συγκεντρωθούν όλα τα δικαιολογητικά, θα κατατεθούν στα γραφεία των Παιδικών Σταθμών στο παλιό Δημαρχείο Ελληνικού (25η οδός και Πλατεία Αγίας Τριάδας, Ελληνικό) καθημερινά από τις 9.00 ως τις 14.00.
 
Τις αιτήσεις για επανεγγραφή θα τις παραλάβουν οι υπεύθυνες των Παιδικών Σταθμών τις ίδιες ημερομηνίες.
 
Επισκέψεις για γνωριμία στον χώρο των Παιδικών Σταθμών γίνονται καθημερινά 14.00 ως 15.00.
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές σε όλη την διάρκεια του έτους, θα μοριοδοτούνται και θα εγκρίνονται, εάν υπάρχουν κενές θέσεις.

Για να γράψετε το παιδί σας σε παιδικό σταθμό του Δήμου χρειάζεστε τα εξής δικαιολογητικά:

Αίτηση εγγραφής (χορηγείται από τους παιδικούς σταθμούς).
 
Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού. Το προσκομίζετε εσείς ή γίνεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση, αφού συμπληρώσετε το ανάλογο έντυπο.
 
Πιστοποιητικό υγείας από παιδίατρο συνοδευόμενο από φωτοτυπία εμβολίων και αποτέλεσμα φυματοαντίδρασης (ΜΑΝΤΟΥΧ)


Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Σημειώματος εφορίας προηγούμενου έτους ή υποβληθείσας φορολογικής δήλωσης τρέχοντος έτους.


Βεβαίωση εργασίας τελευταίου μήνα από τον εργοδότη και των δύο γονέων με καθαρές αποδοχές, ημερομηνία πρόσληψης, ωράριο εργασίας και ειδικότητα  καθώς και φωτοτυπία των τελευταίων ενσήμων (την παίρνετε από το ΙΚΑ) για τους εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα.
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα προσκομίσουν φωτοτυπία αποκόμματος εισφορών στον Ο.Α.Ε.Ε. τελευταίου διμήνου (εξοφλημένο ή μη).
 
Έναρξη εργασίας ή Υπεύθυνη Δήλωση του εργοδότη εφόσον δεν αποδεικνύεται η εργασία από τα ανωτέρω.
 
Βεβαίωση Ο.Α.Ε.Δ. σε περιπτώσεις άνεργου γονέα.
 
Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή σταθερής τηλεφωνίας ή συμβόλαιο σπιτιού.

Για την επανεγγραφή νηπίου απαιτούνται όλα τα παραπάνω εκτός από το πιστοποιητικό γέννησης.

Εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι απαιτούνται κατά περίπτωση τα ακόλουθα έγγραφα:

Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης μόνο σε περιπτώσεις πολύτεκνης οικογένειας και άγαμου γονέα . Το προσκομίζετε εσείς ή γίνεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση, αφού συμπληρώσετε το ανάλογο έντυπο.
 
Αντίγραφο απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής σε περίπτωση αναπηρίας με ποσοστό 67% γονέων ή τέκνου.
 
Ληξιαρχική πράξη απώλειας γονέα για απόδειξη μονογονεϊκής οικογένειας . Το προσκομίζετε εσείς ή γίνεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση, αφού συμπληρώσετε το ανάλογο έντυπο.
 
Αντίγραφο διαζευκτηρίου και βεβαίωση επιμέλειας παιδιού για απόδειξη μονογονεϊκής οικογένειας.
 
Βεβαίωση σχολής φοίτησης σε περίπτωση γονέα φοιτητή.
 
Βεβαίωση στρατού σε περίπτωση γονέα στρατιώτη.
 
Άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα σε περίπτωση αλλοδαπών γονέων.

Την αξιολόγηση των αιτήσεων και την εισήγηση των εγγραφών στην επιτροπή για τους Παιδικούς Σταθμούς επιμελείται πενταμελής επιτροπή.
 
Οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής μοριοδοτούνται από την επιτροπή αξιολόγησης με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, αρχής γενομένης από τις ασθενέστερες τάξεις, ευπαθείς ομάδες, εργαζόμενες μητέρες, μέχρι πληρώσεως των θέσεων. Οι θέσεις καλύπτονται από δημότες και κατοίκους Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης και σε περιπτώσεις κενών θέσεων, από παιδιά εργαζομένων σε φορείς και υπηρεσίες του Δήμου.
 Προς εξυπηρέτηση περισσότερων αιτήσεων μπορεί να προταθεί μετακίνηση από τον σταθμό που δηλώσατε σε σταθμό που υπάρχει κενή θέση.