Οικονομία

ΔΥΠΑ: Τα οριστικά αποτελέσματα για την επαγγελματική κατάρτιση με χρήση AI

ΔΥΠΑ: Τα οριστικά αποτελέσματα για την επαγγελματική κατάρτιση με χρήση AI
Αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για τη νέα δράση επαγγελματικής κατάρτισης με χρήση τεχνητής νοημοσύνης της ΔΥΠΑ.

Αναρτήθηκαν σήμερα Πέμπτη 28 Μαρτίου, στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων, επιλαχόντων και αποκλειομένων της νέας διαδικτυακής δράσης επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο «Προσωποποιημένη Επιμόρφωση με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης».

Η κατάρτιση πραγματοποιήθηκε κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και οι πίνακες βρίσκονται στη διεύθυνση.

Σε κάθε ωφελούμενο του προγράμματος, θα αποσταλεί άμεσα από τη ΔΥΠΑ ενημερωτικό email για την οριστική επιλογή του και για τα επόμενα βήματα σχετικά με την εγγραφή του στην εκπαιδευτική πλατφόρμα και την παρακολούθηση των διαδικτυακών μαθημάτων.

Η πιλοτική δράση υλοποιείται στο πλαίσιο συνεργασίας της ΔΥΠΑ με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και στοχεύει στην παροχή προσωποποιημένων διαδικτυακών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, που η συνολική τους διάρκεια θα κυμαίνεται από 100 έως 250 ώρες.

Οι ωφελούμενοι της δράσης θα κληθούν αρχικά, να συμπληρώσουν εξειδικευμένα ερωτηματολόγια τα οποία στη συνέχεια θα επεξεργαστεί το ΕΚΠΑ μέσω μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης. Η συγκεκριμένη διαδικασία θα αναδείξει τα προσωποποιημένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που θα κληθεί στη συνέχεια κάθε ωφελούμενος να παρακολουθήσει, ενώ το περιεχόμενό τους θα αποτελείται από μαθήματα και διδακτικές ενότητες που θα έχουν άμεση συνάρτηση με το προσωπικό τους προφίλ.

Η ΔΥΠΑ συνεχίζει τις επιτυχημένες συνεργασίες υλοποίησης δράσεων επαγγελματικής κατάρτισης σε συνεργασία με ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με απώτερο σκοπό την αναβάθμιση των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας και την ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους.