Οικονομία

Ρύθμιση οφειλών... τέλος: Οι δύο επιλογές που έχουν όσοι χρωστούν

Ρύθμιση οφειλών... τέλος: Οι δύο επιλογές που έχουν όσοι χρωστούν
Κανένα ενδεχόμενο δεν υπάρχει για νέα ρύθμιση οφειλών είτε ασφαλιστικών είτε φορολογικών χρεών εντός του 2024 σύμφωνα με πληροφορίες. Οι οφειλέτες θα πρέπει να αρκεστούν στην υποβολή αίτησης στην πάγια ρύθμιση των 12 ή 24 δόσεων.

Το σύνολο των οφειλών σύμφωνα με την τέταρτη τριμηνιαία έκθεση του ΚΕΑΟ έχει εκτοξευτεί στα 47,55 δισ., δηλαδή 1,88 δισ. ευρώ περισσότερα από ό,τι στο τέλος του 2022, κυρίως εξαιτίας των πρόσθετων τελών, αποτυπώνοντας τη δύσκολη συνθήκη που επικρατεί στην αγορά ιδίως στους μικρομεσαίους επαγγελματίες.

Όμως παρά την αύξηση του χρέους και την απώλεια των ρυθμίσεων, τα έσοδα από τα χρέη έφτασαν 1,7 δισ. το 2023, έναντι 1,71 δισ. το 2022 που ήταν από τις καλύτερες χρονιές από πλευράς εισπράξεων. Σε σχέση με τον στόχο που είχε τεθεί και ήταν στα 1,57 δισ. ευρώ το ΚΕΑΟ κατάφερε να εισπράξει 130 εκατ. ευρώ περισσότερα.

Η πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων, δεν αποφέρει τα έσοδα που θα περίμενε ο ΕΦΚΑ αφού σχεδόν οι μισοί οφειλέτες απεντάσσονται σταδιακά από το καθεστώς των ρυθμίσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΕΑΟ στο τέλος Δεκεμβρίου 2023 οι ενεργές και ολοκληρωμένες ρυθμίσεις στο ΚΕΑΟ από την έναρξη λειτουργίας του πριν από μία δεκαετία, έφτασαν σε πλήθος τις 994.980 για οφειλές ύψους 7,82 δισ. ευρώ. Από αυτές την ίδια περίοδο μόνο οι συνολικές ενεργές ρυθμίσεις ήταν 345.743 και το ρυθμισμένο ποσό 4,68 δισ. ευρώ.

Ο οφειλέτης μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να αποπληρώσει εφάπαξ ή με 24 δόσεις το χρέος του και να αποκτήσει άμεσα ασφαλιστική ικανότητα. Η πάγια ρύθμιση αφορά παλαιές και τρέχουσες οφειλές χωρίς να τίθενται εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Οι οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν ακόμη και πριν καταστούν ληξιπρόθεσμες. Τακτικές ρυθμίζονται σε έως 24 έντοκες δόσεις. Σε έως 12 μηνιαίες δόσεις το επιτόκιο ανέρχεται στο 4,37%, ενώ για όσους εξοφλήσουν την οφειλή σε 13-24 μηνιαίες δόσεις το επιτόκιο ανεβαίνει στο 5,87%. Επίσης, σε 25 έως 48 μηνιαίες δόσεις με επιτόκιο 5,87% ετησίως μπορούν να ενταχθούν έκτακτες οφειλές νοικοκυριών και επιχειρήσεων (π.χ. πρόστιμα).

Εφεξής οι οφειλέτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), θα έχουν πιο εύκολη πρόσβαση στο χρέος τους, ώστε να γνωρίζουν με απόλυτη ακρίβεια τα ποσά που χρωστούν ανά έτος και ανά Ταμείο αναφοράς. Το πρόβλημα που είχε εντοπιστεί αφορούσε κυρίως τα έτη πριν από το 2017, δηλαδή πριν από την έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Πλέον, με χρήση των κωδικών taxisnet, οι οφειλέτες θα μπορούν να διαπιστώσουν το ακριβές ύψος της οφειλής τους, μαζί με τυχόν πρόσθετα τέλη, ακόμα και για τα έτη πριν από το 2017, διαθέτοντας με ευκολία μια συνολική λίστα με τα χρέη τους, όπως αυτά έχουν καταγραφεί από το ΚΕΑΟ.

Όπως έγινε γνωστό από τον ΕΦΚΑ η σύνδεση με τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΚΕΑΟ πραγματοποιείται με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet του οφειλέτη, μέσω της ιστοσελίδας του Φορέα https://www.efka.gov.gr/el/elektronikes-yperesies/elektronikes-yperesies-keao ακολουθώντας τη διαδρομή: Μενού > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΚΕΑΟ.
Στο νέο ψηφιακό περιβάλλον, παρέχεται πλέον στον οφειλέτη η δυνατότητα πρόσβασης από ένα σημείο, σε ενοποιημένη εικόνα του συνόλου των μητρώων του, ανεξάρτητα του Φορέα προέλευσης της οφειλής (τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τ.ΟΑΕΕ, τ.ΟΓΑ, τ. ΤΣΜΕΔΕ, νυν e-ΕΦΚΑ, κλπ).
Επισημαίνεται ότι οι οφειλέτες που είχαν ήδη πιστοποιηθεί στο παρελθόν στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΚΕΑΟ μπορούν να χρησιμοποιούν τους κωδικούς που ήδη διαθέτουν.
Διευκρινίζεται, ότι στο νέο αναβαθμισμένο περιβάλλον των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΚΕΑΟ κάθε οφειλέτης μπορεί να παρακολουθήσει και να διαχειριστεί μόνον τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες είναι βεβαιωμένες στον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του. Αυτό σημαίνει όμως, ότι δεν μπορεί ούτε να παρακολουθήσει, ούτε να διαχειριστεί τυχόν άλλες οφειλές που τον βαραίνουν, οι οποίες μπορεί να είναι βεβαιωμένες στον ΑΦΜ τρίτου προσώπου και για τις οποίες συνευθύνεται εκ του νόμου (π.χ. οφειλές διοικούντων και εταίρων νομικά πρόσωπα).