Οικονομία

Προσλήψεις ΕΠΟΠ: 430 θέσεις εργασίας στο Πολεμικό Ναυτικό

Προσλήψεις ΕΠΟΠ: 430 θέσεις εργασίας στο Πολεμικό Ναυτικό
Αιτήσεις για προσλήψεις 430 ΕΠΟΠ στο Πολεμικό Ναυτικό

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν τελικά και θα καταταγούν, θα τοποθετηθούν σε Πολεμικά Πλοία και Μονάδες - Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.

Ως καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων ορίζεται η Πέμπτη 31 Αυγούστου 2023.

Για τις θέσεις εργασίας οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα εξής:

Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο και να μην έχουν υπερβεί το 28ο
έτος της ηλικίας τους κατά το έτος κατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις (γεννηθέντες από 1-1-1996 έως 31-12-2004). Οι υπηρετούντες ως Οπλίτες
Βραχείας Ανακατάταξης (Ο.Β.Α.), να μην έχουν υπερβεί το 31ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος κατάταξής τους ως ΕΠΟΠ (γεννηθέντες από 1-1-1993 έως 31- 12-2004).
Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,60μ οι άνδρες και 1,55μ οι γυναίκες.
Να έχουν τις γραμματικές γνώσεις, που καθορίζονται κατά ειδικότητα- εξειδίκευση στο Παράρτημα «Α» της παρούσας.
Να είναι ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) ή δεύτερης (Ι/2), σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων.
Να έχουν, όσοι ήδη υπηρετούν, θετική εισήγηση για κατάταξη από τον τελευταίο Διοικητή τους.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

Τεχνικός Μηχανολογικών συστημάτων
Επιχειρήσεων/ επικοινωνιών
Τεχνικός ηλεκτρονικών συστημάτων
Τεχνικός όπλων
Ηλεκτρολόγος
Τεχνικός συνεργείων
Διαχειριστής
Αρμενιστής
Ηλεκτρονικός υπολογιστών και Δικτύων
Εσχαρέας
Διοικητικής υποστήριξης
Βοηθός νοσηλευτικής
Βοηθός ακτινολογικών εργαστηρίων
Βοηθός εργαστηρίου
Βοηθός ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων
Βοηθός εργαστηρίου
Ραδιοισοτόπων
Βοηθός φαρμακείου
Εργοθεραπευτής
Λογοθεραπευτής
Φυσικοθεραπευτής
Κοινωνικός λειτουργός
Τεχνολόγος ιατρικών μηχανημάτων
Μουσικός

Οι υποψήφιοι, πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την προβλεπόμενη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (Υπόδειγμα «1» της Προσθήκης «1» του Παραρτήματος «Β»), η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά του Παραρτήματος «B» της παρούσας, με μεταφόρτωσή τους (upload) σε ψηφιακή μορφή (pdf) και να την υποβάλουν μέσω της σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση.