Οικονομία

Προσλήψεις εκπαιδευτικών ΑΣΕΠ: Βγαίνουν οι προκηρύξεις για τις θέσεις εργασίας

Προσλήψεις εκπαιδευτικών ΑΣΕΠ: Βγαίνουν οι προκηρύξεις για τις θέσεις εργασίας
Προχωρούν οι προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών.

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση απεστάλησαν, σύμφωνα με το ΑΣΕΠ, οι προκηρύξεις του ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2023 ΚΑΙ 2ΓΕ/2023, που αφορούν στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα καθώς και ανά μουσική ειδίκευση για τους κλάδους ΠΕ79.01 και ΠΕ79.02, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε..

Οι δύο προκηρύξεις θα μείνουν στο Εθνικό Τυπογραφείο μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου και αμέσως μετά θα εκδοθούν και θα καθοριστούν και οι προθεσμίες υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Η προκήρυξη 1Γ2023 απευθύνεται στους παρακάτω κλάδους εκπαιδευτικών: ΠΕ Νηπιαγωγοί, ΠΕ Δάσκαλοι, ΠΕ Εκπαιδευτικοί σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης, ΠΕ Μουσικής, ΠΕ Μουσικής Επιτσήμης.

Τα προσόντα για την προκήρυξη 2Γ2032