Οικονομία

Θέσεις εργασίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών - Αιτήσεις μεχρι τις αρχές Ιουλίου

Θέσεις εργασίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών - Αιτήσεις μεχρι τις αρχές Ιουλίου
Σε εξέλιξη βρίσκονται προσλήψεις προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δείτε μέχρι πότε να υποβάλετε τα δικαιολογητικά για τις αιτήσεις.

Ανοιχτές αιτήσεις για θέσεις εργασίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δείτε παρακάτω τα δικαιολογητικά για τις αιτήσεις, καθώς και πότε λήγουν.

Υπεύθυνος Προσωπικών Δεδομένων (DataProtectionOfficer–DPO) 

Δείτε εδώ την προκήρυξη

1 μεταδιδάκτορας με Πτυχίο ΑΕΙ Χημείας, Βιολογίας, Γεωπονίας ή συναφούς ειδικότητας (π.χ. Φαρμακευτικής, Χημικών Μηχανικών)

1 με Πτυχίο ΑΕΙ Γεωπονίας και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Χημεία Φυσικών Προϊόντων

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ορίζεται η 02η Ιουλίου 2019 Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις, οι οποίες έχουν παραληφθεί και λάβει αριθμό πρωτοκόλλου, έως την άνω ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο παράδοσης των προτάσεων που υποβάλλονται μέσω ταχυδρομείου.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

1 ΠΕ Γεωλόγος 1 ΠΕ Γεωλόγος με μεταπτυχιακό

1 ΠΕ Γεωλόγος περιβαλλοντολόγος με μεταπτυχιακό στη μουσειοπαιδαγωγία

1 ΠΕ ΠΕ Γεωπόνος με μεταπτυχιακό στη διαχείριση υδατικών πόρων

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ορίζεται η 3 η Ιουλίου 2019 Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις, οι οποίες έχουν παραληφθεί και λάβει αριθμό πρωτοκόλλου, έως την άνω ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο παράδοσης των προτάσεων που υποβάλλονται μέσω ταχυδρομείου.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

NETWORK