Ελλάδα

Τέλος χρόνου για την πυροπροστασία ακινήτων: Πότε λήγει η διορία για τα ακαθάριστα οικόπεδα

Τέλος χρόνου για την πυροπροστασία ακινήτων: Πότε λήγει η διορία για τα ακαθάριστα οικόπεδα Φωτογραφία: Rasa Kasparaviciene on Unsplash
Τρέχουν και δεν φτάνουν οι ιδιοκτήτες για τα ακαθάριστα οικόπεδα: Λήγει σήμερα η διορία για ακίνητα κοντά ή μέσα σε δάση - Μέχρι το τέλος του μήνα οι δηλώσεις για τα οικόπεδα στην πλατφόρμα akatharista.apps.gov.gr.

Λιγότερο από δέκα ημέρες έχουν μπροστά τους οι ιδιοκτήτες οικοπέδων προκειμένου να ολοκληρώσουν τις εργασίες απομάκρυνσης ξερόχορτων, κοπής δέντρων και θάμνων, ενώ σήμερα ολοκληρώνονται οι δηλώσεις που αφορούν τον Κανονισμό Πυροπροστασίας για ακίνητα εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων.

Υπενθυμίζεται πως η κατάθεση των στοιχείων για τα ακίνητα αυτά γίνεται από τον αρμόδιο επιστήμονα μηχανικό, τοπογράφο, δασολόγο ή γεωπόνο που συντάσσει για λογαριασμό των ιδιοκτητών τις εκθέσεις, είτε χειρόγραφα και αυτοπροσώπως, είτε με αποστολή e-mail στους οικείους δήμους.

Μετά την υποβολή της τεχνικής έκθεσης και της έκθεσης επικινδυνότητας από τους αρμόδιους επιστήμονες, οι ιδιοκτήτες έχουν μπροστά τους δεκαήμερη προθεσμία για να προβούν στις απαραίτητες για φέτος παρεμβάσεις.

Ειδικά για φέτος, έχει ανασταλεί η εφαρμογή των προαιρετικών μέτρων συμμόρφωσης, ενώ υποχρεωτική είναι αποκλειστικά η εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων πυροπροστασίας. Αυτά αφορούν την πρώτη γραμμή προστασίας από μια πυρκαγιά, δηλαδή τα κλαδιά και τα δέντρα που εφάπτονται με τα κτίρια, τα ξερόχορτα, οι θάμνοι και τα σκουπίδια, καθώς και τα εύφλεκτα υλικά στους εξωτερικούς χώρους.

Ο κανονισμός αφορά τα ακίνητα που βρίσκονται μέσα σε άλση και σε ακτίνα ως 300 μέτρα από δάση, ενώ τη σκυτάλη καλούνται να πάρουν τώρα οι δήμοι, οι οποίοι και θα ελέγξουν τη συμμόρφωση των υπόχρεων ιδιοκτητών ακινήτων, εστιάζοντας κυρίως στα σημεία όπου θα μπορούσε να υπάρχει θέμα.

Προτεραιότητα, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει δοθεί στη λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε οικισμούς οι οποίοι βρίσκονται σε δασικές εκτάσεις και σε κτίρια που θεωρούνται ευάλωτα.

Μέχρι τις 30 Ιουνίου οι δηλώσεις για τα ακαθάριστα

Έως το τέλος του μήνα καλούνται να υποβάλουν τις δηλώσεις τους στην πλατφόρμα akatharista.apps.gov.gr οι ιδιοκτήτες οικοπέδων, οι οποίοι ωστόσο θα πρέπει ήδη να τα ΄έχουν καθαρίσει.

Υπόχρεοι είναι οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε:

  • περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,
  • περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,
  • εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των ανωτέρω περ.(α) και (β), κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας και
  • εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα, για τις εκτάσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής και κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας .

Σύμφωνα με τα οριζόμενα της υποπερ. 26 της περ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 75 του ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α’ 114), και το άρθρο 53Α του ν.4662/2020 (Α΄27), οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων υποχρεούνται να προβαίνουν σε καθαρισμό των ανωτέρω χώρων κατά το χρονικό διάστημα από την 1η μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους και να τους συντηρούν καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου.

Ο απαιτούμενος καθαρισμός περιλαμβάνει:

  • Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.
  • Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.
  • Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.
  • Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.
  • Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.
  • Ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.