Οικονομία

Αύξηση 24,61% στους οφειλέτες της εφορίας μέσα σε ένα μήνα

Αύξηση 24,61% στους οφειλέτες της εφορίας μέσα σε ένα μήνα
Σημαντική αύξηση παρουσιάζεται στον συνολικό αριθμό των οφειλετών καθώς και στον αριθμό των οφειλετών που υπόκεινται σε αναγκαστικά μέτρα είσπραξης κατά το πρώτο τετράμηνο του 2024, σύμφωνα με τα πρόσφατα δεδομένα που δημοσιεύθηκαν από την ΑΑΔΕ.

Ο συνολικός αριθμός των οφειλετών παρουσιάζει αυξομειώσεις από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο. Ξεκινώντας με 3.931.625 οφειλέτες τον Ιανουάριο, ο αριθμός αυτός μειώνεται σταδιακά μέχρι τον Μάρτιο, φτάνοντας στους 3.728.114. Ωστόσο, τον Απρίλιο σημειώνεται απότομη αύξηση στους 4.645.591 οφειλέτες.

Από τον Ιανουάριο προς τον Φεβρουάριο, σημειώθηκε μια μείωση στον συνολικό αριθμό των οφειλετών κατά 1,35%. Η τάση αυτή συνεχίστηκε και τον επόμενο μήνα, με μια περαιτέρω μείωση κατά 3,88% από τον Φεβρουάριο προς τον Μάρτιο. Ωστόσο, τον Απρίλιο σημειώθηκε αύξηση στον συνολικό αριθμό των οφειλετών, με το ποσοστό αλλαγής να φτάνει το 24,61% σε σχέση με τον Μάρτιο.

Ο αριθμός των οφειλετών στους οποίους μπορούν να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης μειώνεται σταδιακά από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο. Συγκεκριμένα, από 2.152.837 οφειλέτες τον Ιανουάριο, ο αριθμός αυτός μειώνεται στους 2.112.703 τον Απρίλιο.

Παράλληλα, ο αριθμός των οφειλετών που υπόκεινται σε αναγκαστικά μέτρα είσπραξης αυξάνεται ελαφρά κάθε μήνα. Από 1.497.229 οφειλέτες τον Ιανουάριο, ο αριθμός αυτός φτάνει τους 1.520.015 τον Απρίλιο, καταδεικνύοντας μια σταθερή αύξηση στην επιβολή αυτών των μέτρων.

Το ποσοστό των οφειλετών που υπόκεινται σε αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, ακολουθεί μια σταθερή αυξητική πορεία. Ξεκινώντας από 69,55% τον Ιανουάριο, το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 70,35% τον Φεβρουάριο, 70,87% τον Μάρτιο και τελικά φτάνει το 71,95% τον Απρίλιο.

Η τάση αυτή δείχνει ότι η φορολογική διοίκηση αυξάνει σταδιακά τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, παρά τη μείωση του αριθμού των οφειλετών στους οποίους μπορούν να ληφθούν τέτοια μέτρα. Η συνεχής αύξηση του ποσοστού των οφειλετών που υπόκεινται σε αυτά τα μέτρα υποδηλώνει μια εντατικοποίηση των προσπαθειών της φορολογικής διοίκησης για τη συλλογή των οφειλών.