Οικονομία

ΑΣΕΠ: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις προσλήψεις στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

ΑΣΕΠ: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις προσλήψεις στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Φωτογραφία: intime
Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων της προκήρυξης ΑΣΕΠ 10Κ/2022.

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 10Κ/2022 του ΑΣΕΠ, για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, 75 θέσεων μονίμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α. και Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση και την υπ’ αριθ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

α) Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση και

β) Τα στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων εμφανίζονται με αστερίσκους. Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.

Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.