Οικονομία

Σύνταξη με οφειλές και άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου

Σύνταξη με οφειλές και άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου
Εντός του επόμενου διμήνου θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη λήψη σύνταξης περισσότεροι από 15.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες μετά την αύξηση των ορίων οφειλών από 20.000 σε 30.000 ευρώ και από 6.000 σε 10.000 ευρώ αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νίκο Μηλαπίδη τις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί η απαιτούμενη υπουργική απόφαση, στην οποία θα προβλέπεται ότι ο ασφαλισμένος θα πρέπει να έχει καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για τουλάχιστον 20 έτη και ότι οι τραπεζικές του καταθέσεις δεν ξεπερνούν τις 12.000 ευρώ.

Ο υποψήφιος συνταξιούχος θα υποβάλλει αίτηση για υπαγωγή στη νέα ρύθμιση ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης, παρέχοντας τη συγκατάθεσή του για την άρση του τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος των καταθέσεων. «Το αμέσως επόμενο διάστημα ο e-ΕΦΚΑ και οι τράπεζες θα συνεργαστούν ώστε να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές των ψηφιακών συστημάτων για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων καθώς και την ανάκτηση των αναγκαίων δεδομένων μέσω διαλειτουργικότητας με τα τραπεζικά ιδρύματα ώστε να γίνεται άρση του τραπεζικού απορρήτου και να διαπιστώνεται άμεσα ποιοι οφειλέτες πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις», επισημαίνει ο κ. Μηλαπίδης.

Σύμφωνα με τον γ.γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων, περισσότεροι ασφαλισμένοι με οφειλές θα μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους και να διεκδικήσουν τη σύνταξη τους καθώς αυξάνονται τα ανώτατα όρια οφειλών για συνταξιοδότηση από 20.000 ευρώ σε 30.000 ευρώ και από 6.000 ευρώ σε 10.000 ευρώ για οφειλές στον π. Ο.Γ.Α.

Για την ένταξη στη ρύθμιση πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

α) να έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του ή το 62ο έτος της ηλικίας του, εφόσον έχει χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 40 ετών.

β) να έχει εξοφλήσει τις εισφορές που αντιστοιχούν σε χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 20 ετών ή 6.000 ημερών ασφάλισης, και

γ) οι τραπεζικές καταθέσεις του να μην ξεπερνούν το ποσό των 12.000 ευρώ γενικά ή το ποσό των 6.000 ευρώ, αν είναι οφειλέτης αποκλειστικά προς τον π. ΟΓΑ.

Γι’ αυτή τη διαδικασία λαμβάνεται υπόψη το ύψος του συνολικού ποσού καταθέσεων που τηρούνται στο όνομα του οφειλέτη κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση καθώς και ο μέσος όρος του τελευταίου δωδεκαμήνου. Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, η σύνταξη θα εκδίδεται κανονικά και θα εφαρμόζεται παρακράτηση ως εξής:

Για ποσό οφειλής κάτω των 20.000 ευρώ (6.000 ευρώ για τον π. Ο.Γ.Α.) θα λειτουργεί ο αυτόματος συμψηφισμός που ισχύει και σήμερα, δηλαδή παρακράτηση 60 μηνιαίων δόσεων από το ποσό της μηνιαίας σύνταξης.

Για ποσό οφειλής που υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ (6.000 ευρώ για τον π. Ο.Γ.Α.) και μέχρι τις 30.000 ευρώ (10.000 ευρώ για τον π. Ο.Γ.Α.), θα παρακρατείται το 60% του μηνιαίου ποσού σύνταξης μέχρι να περιοριστεί η οφειλή και πάλι στις 20.000 ευρώ (6.000 ευρώ για τον π. Ο.Γ.Α.), δηλαδή ο συνταξιούχος θα λαμβάνει το 40% της σύνταξής του και το υπόλοιπο 60% θα αποπληρώνει την οφειλή έως ότου αυτή πέσει στις 20.000 ευρώ για τους επαγγελματίες και στις 6.000 ευρώ για τους αγρότες. Στη συνέχεια, για το υπόλοιπο, θα εφαρμόζεται η παρακράτηση σε 60 δόσεις.

Για ποσό οφειλής άνω των 30.000 ευρώ ή των 10.000 ευρώ για τον π. ΟΓΑ, ο ασφαλισμένος θα μπορεί να καταβάλλει το υπερβάλλον ποσό εφάπαξ, προκειμένου να κάνει χρήση της ρύθμισης.

Παράδειγμα

«Σήμερα ένας ελεύθερος επαγγελματίας που χρωστά πάνω από 20.000 ευρώ ή ένας αγρότης που χρωστά πάνω από 6.000 ευρώ στον e-ΕΦΚΑ, για να πάρει σύνταξη με παρακράτηση της οφειλής του σε 60 δόσεις, πρέπει να καταβάλει το υπερβάλλον ποσό εφάπαξ μέσα σε 2 μήνες. Ως εκ τούτου, χιλιάδες ασφαλισμένοι παρέμεναν εγκλωβισμένοι, χωρίς δυνατότητα να πάρουν σύνταξη, λόγω της αδυναμίας τους να καταβάλουν το υπερβάλλον ποσό οφειλής εφάπαξ», αναφέρει ο κ. Μηλαπίδης.

Με το νέο καθεστώς έστω ένας συνταξιούχος έχει οφειλή 25.400 ευρώ και δικαιούται σύνταξη 900 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η παρακράτηση αρχικά θα ανέρχεται σε 900 ευρώ x 60% = 540 ευρώ, οπότε τελικώς θα λαμβάνει 360 ευρώ (δηλαδή 900-540). Εντός 10 μηνών η οφειλή του θα έχει μειωθεί κατά 540 x 10 = 5.400 ευρώ, με το υπόλοιπό της οφειλής του να ανέρχεται σε 20.000 ευρώ. Από αυτό το σημείο και έπειτα θα ενταχθεί στο καθεστώς των 60 δόσεων. Η νέα του παρακράτηση θα είναι 20.000/60 = 333,33 ευρώ ως την αποπληρωμή της οφειλής και θα λαμβάνει σύνταξη 566,67 ευρώ το μήνα για 60 μήνες.