Οικονομία

Εθνική Τράπεζα: Ολοκλήρωση της πρώτης Ελληνικής Τιτλοποίησης Επιχειρηματικών Δανείων από το 2007

Εθνική Τράπεζα: Ολοκλήρωση της πρώτης Ελληνικής Τιτλοποίησης Επιχειρηματικών Δανείων από το 2007
Την ολοκλήρωση της πρώτης Ελληνικής Τιτλοποίησης Επιχειρηματικών Δανείων από το 2007 ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Τράπεζα. Η Εθνική Τράπεζα θα αντλήσει μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση έως και 300 εκατ. ευρώ μέσω της τοποθέτησης χρεογράφων υψηλής εξασφάλισης στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).

Τα χρεόγραφα έχουν αξιολογηθεί με BB από τον οίκο αξιολογήσεων S&P και Β- από τον οίκο αξιολογήσεων Fitch. Τα χρεόγραφα υποβλήθηκαν και άντεξαν προσομοιώσεις επενδυτικής διαβάθμισης (ΒΒΒ) και από τους δύο οίκους αξιολόγησης και αξιολογήθηκαν με την ανώτατη πιστοληπτική διαβάθμιση που δύναται να λάβουν ελληνικά χρεόγραφα.

 
Η συναλλαγή αυτή έχει ως κύριο στόχο την ενίσχυση της πρόσβασης των Ελληνικών Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων και Εταιριών Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης σε χρηματοδότηση και εμπίπτει στις στρατηγικές πρωτοβουλίες της Εθνικής Τράπεζας για τη στήριξη των ελληνικών ΜΜΕ και Εταιριών Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης.
 
Η Εθνική Τράπεζα, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, θα ξεκινήσει ένα νέο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης που θα έχει ως στόχο την κάλυψη τρεχουσών αναγκών κεφαλαίου κίνησης, καθώς και τη χορήγηση νέων δανείων για επενδύσεις στην Ελλάδα μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.
 
Το νέο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης θα ξεκινήσει το Νοέμβριο του 2016 και αναμένεται να ωφελήσει πάνω από 2.000 ΜΜΕ & Εταιρείες Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης. Τουλάχιστον το 50% του νέου προγράμματος χρηματοδότησης θα έχει ως στόχο την αύξηση της απασχόλησης των νέων.

Επιπλέον, η Συναλλαγή ικανοποιεί τους στρατηγικούς στόχους της Εθνικής Τράπεζας και ειδικότερα την διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης της, την πρόσβαση σε μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση, τη μείωση του κόστους χρηματοδότησης και τη μείωση της εξάρτησης από τον ELA.
 
Η Εθνική Τράπεζα έχει ήδη μειώσει τη χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα κατά 12 δισ. ευρώ από τον Ιούλιο του 2015, με την τρέχουσα χρηματοδότηση από τον ELA να είναι λιγότερο από 6 δισ. ευρώ.
 
Τέλος, η Συναλλαγή θα λειτουργήσει ως καταλύτης για τη μελλοντική πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και την ενίσχυση της διεθνούς εμπιστοσύνης για την Εθνική Τράπεζα.
 
Η HSBC Bank plc και η ΕΤΕ ενήργησαν από κοινού ως Συνδιοργανωτές Έκδοσης και η HSBC Bank plc ενήργησε ως Συντονιστής Έκδοσης. Η Clifford ChanceLLP και Ζέπος & Γιαννόπουλος ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι για λογαριασμό της HSBC Bank plc και των Επενδυτών, ενώ Orrick, Herrington & Sutcliffe και Δρακόπουλος & Βασσαλάκης ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Εθνικής Τράπεζας.