Οικονομία

Ο οικονομικός εισαγγελέας ζητά τα στοιχεία των «μαμούθ» κόκκινων επιχειρηματικών δανείων

Ο οικονομικός εισαγγελέας ζητά τα στοιχεία των «μαμούθ» κόκκινων επιχειρηματικών δανείων Ο οικονομικός εισαγγελέας ζητά τα στοιχεία των «μαμούθ» κόκκινων επιχειρηματικών δανείων
Ο επίκουρος οικονομικός εισαγγελέας Γιάννης Δραγάτσης ζητά με επιστολή-παραγγελία του από όλες τις τράπεζες τα πλήρη στοιχεία των δανειοληπτών με «κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια» ποσών άνω των 30 εκατ. ευρώ.

Με την εντολή του προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ο κ. Δραγάτσης ζητά τους φακέλους των μη εξυπηρετούμενων μεγάλων δανειοδοτήσεων που αφορούν το διάστημα 2009 έως σήμερα, προκειμένου στο πλαίσιο ποινικής έρευνας που διενεργεί, να εξετάσει αν τα ποσά που πιστώθηκαν σε επιχειρήσεις δαπανήθηκαν για τους λόγους που εγκρίθηκαν από τις τράπεζες ως δάνεια, ή αν τα χρήματα διατέθηκαν για άλλους σκοπούς. Σκοπός του κ. Δραγάτση είναι να εντοπίσει ποια από τα ερευνώμενα χρηματικά ποσά των δανειοδοτήσεων «μετανάστευσαν» στο εξωτερικό και μεταβλήθηκαν σε προσωπικούς ή άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς. Τα στοιχεία που φέρεται να διαθέτει ο εισαγγελικός λειτουργός, φαίνεται να καταδεικνύουν αρκετές περιπτώσεις επιχειρηματιών, που εντός της χώρας εμφανίζονται «μη δυνάμενοι» να αποπληρώσουν τις επιχειρηματικές δανειακές τους υποχρεώσεις, ενώ στο εξωτερικό είναι μεγαλοκαταθέτες.

Με την εντολή του στις τράπεζες, ο εισαγγελέας θέλει να έχει πλήρη και σαφή εικόνα τέτοιου είδους δανειοδοτήσεων, ώστε μέσω δεδομένων που έχει ήδη στο γραφείο του, όπως τα ηλεκτρονικά αρχεία με όλα τα εμβάσματα και τις λίστες των καταθετών του εξωτερικού, να εντοπίσει περιπτώσεις διάπραξης του αδικήματος της υπεξαίρεσης εκ μέρους των επιχειρηματιών, αλλά και περιπτώσεις ποινικών ευθυνών σε βάρος στελεχών τραπεζών.

Ο εισαγγελέας ζητά από τις τράπεζες να του παρέχουν τα στοιχεία που ζητά εντός 5 ημερών και αναφέρει στην επιστολή του: «Καλείστε να επισυνάψετε σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή αρχείο των δανειοληπτών σας φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις από το 2009 έως και σήμερα και με ελάχιστο ποσό 30 εκατ. ευρώ. Στο αρχείο να αναγράφονται όλα τα ποσά που έχουν καταβληθεί από τους οφειλέτες, καθώς και τους νόμιμους εκπροσώπους, αν πρόκειται για εταιρίες κατά την περίοδο των πληρωμών, αλλά και την τρέχουσα περίοδο. Οι τράπεζες καλείστε εντός 5 ημερών να παράσχετε όλα τα στοιχεία».

Η εισαγγελική έρευνα είχε αφορμή μηνυτήρια αναφορά που είχε καταθέσει στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ο τότε βουλευτής και νυν υπουργός Παν. Κουρουμπλής.