Οικονομία

«Ιατρείο της γειτονιάς» αλλά και νέα αναδιοργάνωση του ΠΕΔΥ προωθεί το Υπ. Υγείας

«Ιατρείο της γειτονιάς» αλλά και νέα αναδιοργάνωση του ΠΕΔΥ προωθεί το Υπ. Υγείας «Ιατρείο της γειτονιάς» αλλά και νέα αναδιοργάνωση του ΠΕΔΥ προωθεί το Υπ. Υγείας
Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2016,  το υπουργείο Υγείας θα θέσει σε δημόσια διαβούλευση και θα προωθήσει για ψήφιση στη Βουλή  το σχετικό Νομοσχέδιο το οποίο θα έχει ως  βάση το Σχέδιο που εκπόνησε η Ομάδας Εργασίας για την ΠΦΥ με επικεφαλής τον καθηγητή Υγιεινής, Κοινωνικής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του ΑΠΘ, Αλέξη Μπένο.

Πυρήνας του παραπάνω Σχεδίου είναι το αποκεντρωμένο «ιατρείο γειτονιάς» όπου ο οικογενειακός γιατρός και η διεπαγγελματική ομάδα υγείας θα έχουν υπό την ευθύνη τους ένα συγκεκριμένο πληθυσμό και θα προσφέρουν ολιστική φροντίδα με έμφαση στην πρόληψη και στην αγωγή υγείας. Η πρώτη φάση του Σχεδίου περιλαμβάνει πιλοτική εφαρμογή σε αστικές περιοχές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας και του Ηρακλείου Κρήτης.

Παράλληλα, όλο αυτό το χρονικό διάστημα το υπουργείο Υγείας προχωρά στην υλοποίηση μέτρων για τη σταθεροποίηση και την αναδιοργάνωση των σημερινών δομών ΠΦΥ και κυρίως του ΠΕΔΥ (συγκεντροποίηση εργαστηριακών εξετάσεων, επέκταση του ωράριου των πρωτοβάθμιων δομών υγείας, μεταστέγαση σε ιδιόκτητα ακίνητα κ.α). με στόχο την αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων δομών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Για τους παραπάνω λόγους και προκειμένου να διασφαλιστεί η υλοποίηση της μεταρρύθμισης με σταθερά βήματα και σωστή παρακολούθηση, ενεργοποιήθηκε στο υπουργείο Υγείας, η θέση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα με ειδική αρμοδιότητα την Πρωτοβάθμια Φροντίδα. Από σήμερα την παραπάνω θέση έχει ο πολιτικός επιστήμονας, Σταμάτης Βαρδαρός ο οποίος θα έχει το ρόλο υλοποίησης και συντονισμού των δράσεων για τη μεταρρύθμιση της ΠΦΥ ενώ παράλληλα σε συνεργασία με τις διοικήσεις των Υγειονομικών περιφερειών (ΥΠΕ) θα προχωρά σε δράσεις για την καλύτερη αξιοποίηση των δομών αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού.