Οικονομία

Κοινωνικός τουρισμός: Τι ισχύει με την παράταση για τα ΑΦΜ που δεν πρόλαβαν να κάνουν αίτηση

Κοινωνικός τουρισμός: Τι ισχύει με την παράταση για τα ΑΦΜ που δεν πρόλαβαν να κάνουν αίτηση
Η υποβολή των αιτήσεων για τον κοινωνικό τουρισμό λήγει την Κυριακή 9 Ιουνίου ενώ εξετάζεται η παράταση των αιτήσεων για ακόμη 24 ώρες εφόσον υπάρξουν δικαιούχοι που δεν πρόλαβαν μα υποβάλλουν αίτηση με βάση το ΑΦΜ τους.

Πάνω από 100.000 αιτήσεις έχουν υποβληθεί για το νέο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews. Η υποβολή των αιτήσεων λήγει την Κυριακή 9 Ιουνίου ενώ εξετάζεται η παράταση των αιτήσεων για ακόμη 24 ώρες εφόσον υπάρξουν δικαιούχοι που δεν πρόλαβαν μα υποβάλλουν αίτηση με βάση το ΑΦΜ τους. Ειδικότερα σήμερα μπορούν να κάνουν αίτηση οι δικαιούχοι που το ΑΦΜ τους λήγει σε 2,3,4, αύριο σε όσους λήγει 4,5,6 και την Κυριακή 9 Ιουνίου όσων το ΑΦΜ λήγει σε 7,8,9. Επειδή όμως δεν θα μπορούν σήμερα να υποβάλλουν αίτηση τα ΑΦΜ που λήγουν 0 και 1 εξετάζεται να δοθεί παράταση μίας ημέρας εφόσον υπάρξουν σχετικά αιτήματα.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από 01.07.2024 έως 30.06.2025.

Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως έξι (6) διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλύματα του Μητρώου Παρόχων πλην των περιπτώσεων που:

α. Οι δικαιούχοι θα επιλέξουν για τις διακοπές τους τουριστικά καταλύματα του Μητρώου Παρόχων των νήσων Λέρου, Λέσβου, Χίου, Κω και Σάμου, όπου είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν έως δέκα (10) διανυκτερεύσεις, και

β. Οι δικαιούχοι θα επιλέξουν για τις διακοπές τους τουριστικά καταλύματα του Μητρώου Παρόχων των Δήμων Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου- Λίμνης – Αγ. Άννας της Π.Ε. Ευβοίας, καθώς και στις Π.Ε. Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Έβρου, όπου είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν έως δώδεκα (12) διανυκτερεύσεις.

Ωφελούμενα μέλη των δικαιούχων του προγράμματος είναι:

α1. τα φυσικά, νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετημένα παιδιά και γενικά τα παιδιά των οποίων οι δικαιούχοι έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια άνω των πέντε (5) ετών (παιδιά με ημερομηνίες γέννησης έως 31.12.2019), όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη αυτών ή του άλλου γονέα κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων,

α2. τέκνα των δικαιούχων ηλικίας άνω των 18 ετών (με ημερομηνίες γέννησης έως 01.07.2006), έμμεσα ασφαλισμένα από τον δικαιούχο ή τον άλλο γονέα, ή άμεσα ασφαλισμένα λόγω αναπηρίας σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, χωρίς ημέρες εργασίας.

β. οι σύζυγοι των δικαιούχων

όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη αυτών κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.

όταν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, όπως αναφέρονται παραπάνω, και υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Ενότητα Β’.

γ. οι συνοδοί δικαιούχων ή ωφελουμένων των ως άνω περιπτώσεων α΄ & β’ που ανήκουν στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, και μόνο όταν:

i. υπάρχει ανάγκη συνοδείας, δηλαδή:

ο δικαιούχος ΑμεΑ είναι μεμονωμένο άτομο, χωρίς άλλα ενήλικα ωφελούμενα μέλη, που θα μπορούσαν να τον συνοδέψουν,

ο δικαιούχος ΑμεΑ έχει ενήλικα ωφελούμενα μέλη, αλλά ανήκουν και αυτά στην κατηγορία ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και δεν μπορούν να θεωρηθούν συνοδοί του/χρήζουν και αυτά συνοδείας.

ii.η αναγκαιότητα συνοδείας, αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση του αρμόδιου δημόσιου φορέα και εκδίδεται βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Η επιλογή του συνοδού δικαιούχων ή ωφελουμένων ΑμεΑ γίνεται χωρίς κανένα περιορισμό ή ιδιαίτερη προϋπόθεση.

Σε κάθε δικαιούχο ή ωφελούμενο ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω αντιστοιχεί ένας συνοδός.

Σύζυγοι

1. Η συμπλήρωση του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ του συζύγου, μετά το ερώτημα «Είστε έγγαμος/σε σύμφωνο συμβίωσης», δεν σημαίνει ότι δηλώθηκε ως ωφελούμενος στην αίτηση. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει ΠΡΟΣΘΗΚΗ αυτού στα ωφελούμενα μέλη.

2.Στην περίπτωση που σύζυγος, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής, δηλωθεί ως ωφελούμενος του άλλου, δεν μοριοδοτείται ξεχωριστά, αλλά λαμβάνεται υπ’ όψιν μόνο η μοριοδότηση του αιτούντος συζύγου.

Δύο σύζυγοι δικαιούχοι μπορούν να μοριοδοτηθούν ξεχωριστά, αν υποβάλουν ξεχωριστές αιτήσεις. Ο κάθε αιτών πρέπει να ακολουθήσει τα ίδια βήματα που περιγράφονται (να δηλώσει τα ανήλικα παιδιά και τα ωφελούμενα μέλη κοκ), με την μόνη διαφορά ότι δεν πρέπει να δηλώσει και τον άλλο σύζυγο ως ωφελούμενο. Αν οι δύο σύζυγοι υποβάλουν ξεχωριστές αιτήσεις:

- Με την επιλογή του ενός λόγω μοριοδότησης εξασφαλίζεται και η επιλογή του άλλου, ανεξαρτήτως της μοριοδότησής του

-Τα κοινά ωφελούμενα μέλη (παιδιά και συνοδοί) εφόσον έχουν δηλωθεί και στις δύο αιτήσεις, λαμβάνουν επιταγή στο πλαίσιο της αίτησης του συζύγου με την υψηλότερη μοριοδότηση.

3.Αν, παρά τα προβλεπόμενα, ένας σύζυγος υποβάλει ξεχωριστή αίτηση και δηλωθεί και ως ωφελούμενος του άλλου συζύγου, λαμβάνεται υπόψη η δική του αίτηση.

4. Όταν ο ένας σύζυγος είναι έμμεσα ασφαλισμένο μέλος του άλλου, δεν μπορεί να υποβάλει ξεχωριστή αίτηση, αλλά απαραίτητα πρέπει να δηλωθεί ως ωφελούμενος στην αίτηση του δικαιούχου συζύγου, προκειμένου να εκδοθεί επιταγή και γι’ αυτόν.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού είναι:

εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή

ασφαλισμένοι στον eEΦΚΑ στην επαγγελματική τους κατηγορία με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ οποτεδήποτε στο διάστημα από 01.01.2023 έως την προηγουμένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή

άνεργοι με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας τουλάχιστον τριών μηνών κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Το οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί να ξεπερνά τις 30.000 ευρώ, ενώ για τους μακροχρόνια ανέργους (ανεργία άνω των 12 μηνών) το εισόδημα δεν μπορεί να ξεπερνά τα 16.000 € για τους άγαμους, τα 24.000 € για τους έγγαμους (προσαυξανόμενο κατά 5.000 € ανά τέκνο) ή 29.000 € για τις μονογονεϊκές οικογένειες (προσαυξανόμενο κατά 5.000 € για κάθε τέκνο μετά το πρώτο).

Σημειώνεται ότι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται για τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού οποιουδήποτε άλλου φορέα για την ίδια περίοδο και όσοι (εκτός των ΑμεΑ) πήραν επιταγή στο πρόγραμμα 2023-24.

Πως επιλέγονται οι δικαιούχοι;

Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΑμεΑ, μονογονέα, αριθμός παιδιών, εισόδημα, συμμετοχή για πρώτη φορά) με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Πως υποβάλλονται οι αιτήσεις;

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση.

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).