Οικονομία

Στο τραπέζι νέα αύξηση και νέος τρόπος υπολογισμού του κατώτατου μισθού

Στο τραπέζι νέα αύξηση και νέος τρόπος υπολογισμού του κατώτατου μισθού
Την ώρα που η κυβέρνηση συζητάει την νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από 1.1.2023 έρχεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ζητά την διαμόρφωση του κατώτατου μισθού μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Ειδικότερα ορίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν στη διάθεσή τους δύο χρόνια για να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο.

Η συμφωνία θεσπίζει διαδικασίες για την επάρκεια των υποχρεωτικών κατώτατων μισθών, προωθεί τις συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των μισθών και βελτιώνει την αποτελεσματική πρόσβαση στην προστασία που προσφέρει ο κατώτατος μισθός για τους εργαζομένους που δικαιούνται κατώτατο μισθό. Τα κράτη μέλη που έχουν θεσπίσει κατώτατους μισθούς καλούνται να ορίσουν ένα διαδικαστικό πλαίσιο για τον καθορισμό και την ενημέρωση αυτών των κατώτατων μισθών σύμφωνα με ένα σαφές σύνολο κριτηρίων. Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν ότι οι επικαιροποιήσεις των υποχρεωτικών κατώτατων μισθών θα πραγματοποιούνται τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια (ή το πολύ κάθε τέσσερα χρόνια για χώρες που χρησιμοποιούν μηχανισμό αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής).

Οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να συμμετέχουν στις διαδικασίες καθορισμού και επικαιροποίησης των νόμιμων κατώτατων μισθών.

Στην ΕΕ 21 από τα 27 κράτη - μέλη έχουν ορίσει κατώτατο μισθό με τις διαφορές να είναι τεράστιες. Στο ένα άκρο βρίσκεται η Βουλγαρία με κατώτατο μισθό στα 332 ευρώ τον μήνα (η χώρα δεν είναι ακόμα μέλος της Ευρωζώνης), και στο άλλο το Λουξεμβούργο με 2.257 ευρώ. Οκτώ κράτη - μέλη έχουν ορίσει κατώτατο μισθό που ξεπερνάει τα 1000 ευρώ τον μήνα και συγκεκριμένα η Σλοβενία (1.074 ),η Ισπανία (1.126 ), η Γαλλία (1.603 ), η Γερμανία (1.621),το Βέλγιο (1.658), η Ολλανδία (1725) και η Ιρλανδία (1.775 ευρώ). Βάσει της εν λόγω, προσωρινής συμφωνίας δεν απαιτείται αλλαγή των υφιστάμενων εθνικών συστημάτων, καθώς θα υπάρχει σεβασμός στα διαφορετικά μοντέλα της αγοράς εργασίας μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών, ωστόσο θεσπίζει ένα διαδικαστικό πλαίσιο για την προώθηση «επαρκών και δίκαιων» κατώτατων μισθών σε ολόκληρη την ΕΕ.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, η ευρωβουλευτής Άγκνες Γιονγκέριους, συντονίστρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον κατώτατο μισθό, η νέα συμφωνία σημαίνει στην πράξη ότι ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί σε αρκετά κράτη- μέλη της ΕΕ με αποτέλεσμα να επωφεληθούν περισσότεροι από 34 εκατ. εργαζόμενοι σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Συλλογικές διαπραγματεύσεις

Δεδομένου ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των μισθών είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να επωφεληθούν από επαρκείς κατώτατους μισθούς, η οδηγία στοχεύει να επεκτείνει την κάλυψη των εργαζομένων μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι συννομοθέτες συμφώνησαν ότι οι χώρες πρέπει να προωθήσουν την ενίσχυση της ικανότητας των κοινωνικών εταίρων να συμμετέχουν σε συλλογικές διαπραγματεύσεις, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των εκπροσώπων των εργαζομένων.

Η προσωρινή συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προβλέπει ιδίως ότι όταν το ποσοστό κάλυψης των συλλογικών διαπραγματεύσεων είναι μικρότερο από ένα όριο του 80%, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίσουν σχέδιο δράσης για την προώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Το σχέδιο δράσης θα πρέπει να ορίζει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένα μέτρα για τη σταδιακή αύξηση του ποσοστού κάλυψης των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Από την πλευρά του Συμβουλίου, η συμφωνία που επιτεύχθηκε θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από την ΕΜΑ. Αυτή η έγκριση θα ακολουθηθεί από επίσημη ψηφοφορία τόσο στο Συμβούλιο όσο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.