Ελλάδα

Τομέας για τις φυσικές καταστροφές στη Θεσσαλία από την Πολιτική Προστασία

intime intime
Στη σύσταση του Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΤΑΕΦΚ-ΠΘ) προχώρησε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με απόφαση του υφυπουργού αρμόδιου για θέματα αποκατάστασης φυσικών καταστροφών και κρατικής αρωγής, Χρήστου Τριαντόπουλου, σε συνέχεια των μέτρων που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων της σφοδρής κακοκαιρίας Daniel.

Ειδικότερα, λόγω των διαδοχικών ακραίων καιρικών φαινομένων και των φυσικών καταστροφών που έπληξαν την Περιφέρεια Θεσσαλίας, προκαλώντας ζημιές σε κτήρια, εξαιτίας των οποίων θα προκύψουν ανάγκες παρέμβασης και παρακολούθησης του έργου της αποκατάστασης, της επιτακτικής ανάγκης για εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης των βλαβών που προκλήθηκαν στα κτήρια στις πληγείσες περιοχές, καθώς και της έκτασης των περιοχών που έχουν πληγεί, αλλά και της απόστασης των περιοχών αυτών από τις ήδη υπάρχουσες Υπηρεσίες Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, κρίθηκε απαραίτητη η σύσταση του Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών πλησίον των πληγεισών περιοχών της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Στόχος του Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Περιφέρειας Θεσσαλίας, που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, είναι η καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών με έδρα τη Λάρισα. Για την εξυπηρέτηση των πολιτών, θα λειτουργούν ειδικά γραφεία υποστήριξης σε Βόλο, Καρδίτσα και Τρίκαλα, σε συνεννόηση με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι αρμοδιότητες του Τομέα συνίστανται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε:

  • Έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβάλλονται για τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής, καθώς και όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τον καθορισμό των πληγέντων δικαιούχων.
  • Έλεγχο και χαρακτηρισμό των κτηρίων λόγω των βλαβών που έχουν υποστεί από τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
  • Έλεγχο των μελετών επισκευής καθώς και απαιτούμενες διαδικασίες για τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για επισκευή και τον έλεγχο της προόδου εργασιών επισκευής.
  • Απαιτούμενες διαδικασίες για τον καθορισμό των δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση ή αποπεράτωση, την έγκριση της στεγαστικής συνδρομής και τη χορήγησή της καθώς και τον έλεγχο της προόδου εργασιών ανακατασκευής, αυτοστέγασης ή αποπεράτωσης.
  • Απαιτούμενες διαδικασίες για τον καθορισμό των δικαιούχων επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών προσωρινής στέγασης πληγέντων κατοίκων.
  • Πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με όλα τα θέματα της αποκατάστασης των πληγέντων κτηρίων.
  • Το έργο της αποκατάστασης των πληγέντων κτηρίων, από τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές στις εν λόγω Περιφερειακές Ενότητες, θα εκτελείται υπό τις οδηγίες, τον άμεσο έλεγχο και τον συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης
  • Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η οποία διατηρεί τις αρμοδιότητες που απορρέουν από τις ισχύουσες διατάξεις.

Τέλος, με απόφαση του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (αρμόδιου για θέματα αποκατάστασης φυσικών καταστροφών και κρατικής αρωγής) μπορούν να καθοριστούν ειδικότερα θέματα σχετικά με τη διαχείριση και την εν γένει λειτουργία του Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών και να ρυθμιστούν λοιπά συναφή θέματα, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.