Οικονομία

Αλλάζουν τέλη κυκλοφορίας, φόροι και τεκμήρια με βάση την τιμή του οχήματος και τα χιλιόμετρα

Με τις τιμές της αγοράς και τα ... χιλιόμετρα οι φόροι και τα τέλη κυκλοφορίας στα ΙΧ Με τις τιμές της αγοράς και τα ... χιλιόμετρα οι φόροι και τα τέλη κυκλοφορίας στα ΙΧ
Του Γιώργου Παλαιτσάκη Με βάση τις λιανικές τιμές πώλησης θα υπολογίζονται οι επιβαρύνσεις στην απόκτηση οχημάτων, τα τεκμήρια και οι φόροι πολυτελούς διαβίωσης - Με βάση την κατανάλωση καυσίμων ο υπολογισμός των τελών κυκλοφορίας

Τέλη ταξινόμησης με βάση τις λιανικές τιμές πώλησης, τέλη κυκλοφορίας με βάση την κατανάλωση καυσίμων και τεκμαρτοί φόροι εισοδήματος με βάση τις τρέχουσες αξίες των οχημάτων θα επιβάλλονται με το νέο σύστημα φορολόγησης των ΙΧ αυτοκινήτων και των λοιπών οχημάτων που προτίθεται να εφαρμόσει η κυβέρνηση. Το σχέδιο για την ριζική αναμόρφωση της φορολογίας των αυτοκινήτων και των τελών κυκλοφορίας εντάσσεται στο πλαίσιο της επικείμενης συμφωνίας για την επιβολή νέων φορολογικών μέτρων που θα αυξήσουν τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού τουλάχιστον κατά 1,8-2 δισ. ευρώ εντός της διετίας 2016-2018.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών δρομολογεί διαδικασίες ανατροπών στη φορολόγηση των αυτοκινήτων, ώστε οι μεν επιβαρύνσεις στην απόκτησή τους να υπολογίζονται πλέον με βάση τις εμπορικές αξίες και όχι τον κυβισμό τους, οι δε επιβαρύνσεις στην κατοχή και τη χρήση τους να συνδέονται με την κατανάλωση των καυσίμων και να είναι μεγαλύτερες όσο περισσότερα χιλιόμετρα διανύουν τα οχήματα.

Τα σχέδια της κυβέρνησης προβλέπουν επίσης αλλαγές στον υπολογισμό των τεκμηρίων διαβίωσης οι οποίες θα προκαλέσουν μεταβολές και στο ύψος των επιβαρύνσεων από τους φόρους πολυτελούς διαβίωσης.

Το υπουργείο Οικονομικών προχώρησε ήδη στη σύσταση ειδικής επιτροπής η οποία θα καταρτίσει το πλήρες σχέδιο για την τροποποίηση των νομοθετικών διατάξεων που αφορούν στη φορολόγηση των οχημάτων και στα τέλη κυκλοφορίας.

Με τις ανατροπές που έρχονται, τα φορολογικά βάρη αναμένεται να αυξηθούν για τα περισσότερα ΙΧ αυτοκίνητα. Ειδικότερα:

1) Φορολογία αγοράς ΙΧ με τέλη ταξινόμησης: Σήμερα, η φορολόγηση της απόκτησης αυτοκινήτου γίνεται με βάση ένα μικτό καθεστώς. Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας κάθε αυτοκινήτου λαμβάνεται υπόψη η τιμή χονδρικής πώλησης από τον κατασκευαστή οίκο, όπως αυτή προκύπτει , κατά τύπο, παραλλαγή και έκδοση, από τους τιμοκαταλόγους που υποβάλλουν στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή οι επίσημοι διανομείς αυτοκινήτων. Για μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα, λαμβάνεται υπόψη η τιμή χονδρικής πώλησης όμοιου (κατά μάρκα, τύπο, παραλλαγή και έκδοση) καινούργιου επιβατικού αυτοκινήτου με τον ίδιο εξοπλισμό, κατά το χρόνο κυκλοφορίας του στη διεθνή αγορά, αφού αυτή μειωθεί κατά ένα ποσοστό απομείωσης που ορίζεται ανάλογα με την ηλικία του και την κατηγορία του αμαξώματος.

Στην τιμή χονδρικής πώλησης προστίθενται τα έξοδα ασφάλισης και μεταφοράς και το άθροισμα που προκύπτει είναι η τελική φορολογητέα αξία. Επί της αξίας αυτής επιβάλλεται, στη συνέχεια, το τέλος ταξινόμησης, ο υπολογισμός του οποίου γίνεται  με ποσοστιαίους συντελεστές κλιμακούμενους από 5% έως και 50% για τα καινούργια αυτοκίνητα και από 14% έως και 346% για τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά του κινητήρα και τις προδιαγραφές κατασκευής στις οποίες υπάγεται το όχημα με βάση τον χρόνο κυκλοφορίας του για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με το νέο σύστημα φορολόγησης που σχεδιάζει η κυβέρνηση, ως αξία για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης θα λαμβάνεται υπόψη η πρό φόρων λιανική τιμή πώλησης κάθε αυτοκινήτου. Η αξία αυτή θα πρέπει να δηλώνεται για κάθε μοντέλλο από τον έμπορο-εισαγωγέα στην Υπηρεσία Αξιών του Τελωνείου. Επί της αξίας αυτής θα υπολογίζεται στη συνέχεια το τέλος ταξινόμησης βάσει ποσοστιαίων συντελεστών που θα κλιμακώνονται με κριτήριο το ύψος της φορολογητέας αξίας και όχι πλέον με βάση τα κυβικά εκατοστά του κινητήρα. Το σύστημα αυτό θα προσδιορίζει το ύψος της φορολογικής επιβάρυνσης αποκλειστικά με βάση την (πρό φόρων) λιανική τιμή πώλησης. Ωστόσο, στην πράξη θα απαιτηθεί να υπάρξουν αντικειμενικά κριτήρια προσδιορισμού ελαχίστων ορίων φορολογητέας αξίας για να μην υπάρχουν καταστρατηγήσεις μέσω υποτιμολογήσεων και να διασφαλιστούν πλήρως τα έσοδα του Δημοσίου.

2) Τέλη κυκλοφορίας. Θα καθιερωθούν δύο κατηγορίες τελών κυκλοφορίας, τα «πάγια» και τα «αναλογικά». Τα «πάγια» τέλη θα είναι μειωμένα σε σύγκριση με τα ισχύοντα σήμερα ποσά τελών κυκλοφορίας, ώστε να είναι προσιτά σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό φορολογουμένων. Τα «αναλογικά» τέλη θα επιβληθούν με την μορφή αυξήσεων στην φορολογία των καυσίμων και των λοιπών ενεργειακών προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την κίνηση των οχημάτων. Ουσιαστικά, θα επιβληθεί αύξηση φόρου στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης, με στόχο αυτοί που χρησιμοποιούν περισσότερο τα οχήματά τους να επιβαρύνονται με μεγαλύτερα τέλη. Τις υψηλότερες επιβαρύνσεις δηλαδή θα τις έχουν όσοι κινούν περισσότερο τα οχήματά τους ή έχουν μεγάλου κυβισμού αυτοκίνητα, τα οποία «καίνε» περισσότερα καύσιμα, ενώ τους λιγότερους φόρους θα τους καταβάλλουν όσοι μετακινούν ελάχιστα ή καθόλου τα οχήματά τους.

3) Τεκμήρια – φόρος πολυτελούς διαβίωσης. Τα τεκμήρια διαβίωσης όχι μόνο δεν θα καταργηθουν αλλά θα σχεδιαστούν ξανά σε νέα βάση.  Σήμερα τα τεκμήρια υπολογίζονται με βάση τον κυβισμό και τα έτη παλαιότητας. Αυτό σημαίνει ότι ένα Ι.Χ. 1.800 κ.ε. εμπορικής αξίας 20.000 ευρώ έχει το ίδιο τεκμήριο  (7.600 ευρώ) με ένα Ι.Χ. ίδιου κυβισμού και εμπορικής αξίας 35.000 ευρώ. Το σύστημα αυτό θα αλλάξει. Τα τεκμήρια θα υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τις λιανικές τιμές και με συντελεστές παλαιότητας, οπότε τα πιο ακριβά αυτοκίνητα θα βαρύνονται με αυξημένα τεκμήρια διαβίωσης. Η αλλαγή στα τεκμήρια θα φέρει ανατροπές και στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης ο οποίος σήμερα επιβάλλεται στα Ι.Χ. 1.929 κυβικών εκατοστών και άνω ανεξαρτήτως αξίας.  Σε περίπτωση που ο φόρος αυτός θα υπολογίζεται μόνο με βάση την αξία λιανικής κι όχι με βάση τον κυβισμό, τότε θα αλλάξει ριζικά το τοπίο στην αγορά. Εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι που κατέχουν αυτοκίνητα εμπορικής αξίας (λιανικής τιμής πώλησης) άνω των 20.000 ευρώ και κάτω των 1.929 κυβικών εκατοστών θα επιβαρυνθούν για πρώτη φορά με φόρο πολυτελούς διαβίωσης (ανεξάρτητα από τον κυβισμό των Ι.Χ.), ενώ πολλοί άλλοι που ήδη πληρώνουν τον φόρο αυτό θα τον δουν να αυξάνεται.