Οικονομία

Πόθεν Έσχες: Παράταση στις δηλώσεις έως 31 Δεκεμβρίου 2024

Πόθεν Έσχες: Παράταση στις δηλώσεις έως 31 Δεκεμβρίου 2024
Παράταση κατά 6 μήνες δίνουν στην προθεσμία υποβολής δηλώσεων Πόθεν Έσχες, τα συναρμόδια υπουργεία με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για τα ανασφάλιστα οχήματα.

Ειδικότερα, η προθεσμία δήλωσης του Πόθεν Έσχες παρατείνεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2024, για τα έτη 2023 (χρήση 2022) και 2024 (χρήση 2023).

Στη ρύθμιση γίνεται ειδική πρόβλεψη για τα υπόχρεα πολιτικά πρόσωπα. Όπως σημειώνεται, οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί ή υποβάλλονται στην ηλεκτρονική εψαρμογή του ν. 3213/2003 (Α’ 309), σύμψωνα με τις διατάξεις του ίδιου νόμου, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής εψαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 5026/2023, θεωρούνται ισχυρές χωρίς να απαλλάσσονται οι ανωτέρω υπόχρεοι από την υποχρέωση υποβολής αρχικής και ετήσιας Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμψερόντων για το ίδιο διάστημα στην ηλεκτρονική εψαρμογή του ν. 5026/2023, σύμψωνα με τις διατάξεις του ίδιου νόμου.

Όσον αφορά τις αρχικές ανωτέρω δηλώσεις των ετών 2023 και 2024, για τις υπόλοιπες κατηγορίες υπόχρεων, που έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή την έναρξη λειτουργίας της θεωρούνται ισχυρές και τα υπόχρεα πρόσωπα απαλλάσσονται από υποχρέωση υποβολής αρχικής δήλωσης στην ηλεκτρονική εφαρμογή.

Συμφωνα με την αιτιολογική έκθεση η παράταση δίνεται με δεδομένη την τεχνική πολυπλοκότητα της προετοιμασίας της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής δηλώσεων.