Οικονομία

Τέλος στην αναζήτηση «πόρτα με πόρτα» των επιχειρήσεων που δεν έχουν συνδέσει ταμειακή και POS

Τέλος στην αναζήτηση «πόρτα με πόρτα» των επιχειρήσεων που δεν έχουν συνδέσει ταμειακή και POS
Τέλος στην αναζήτηση πόρτα με πόρτα 25.000 επιχειρηματιών που ούτε έχουν συνδέσει την ταμειακή τους με τα POS, αλλά ούτε έχουν κλείσει ραντεβού με τεχνικό μέχρι το τέλος του μήνα βάζει η φορολογική διοίκηση με το Μητρώο Παρεχόμενων Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης ERP που έθεσε χθες σε παραγωγική λειτουργία.

Μέσω του Μητρώου Παρεχόμενων Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης ERP οι επιχειρήσεις τεχνικής υποστήριξης ERP πρέπει να καταχωρήσουν έως 31 Μαΐου τα προγραμματισμένα ραντεβού με τις υπόχρεες επιχειρήσεις για τη διασύνδεση των ταμειακών συστημάτων τους με τα POS, τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν έως την 1η Ιουλίου 2024.

Ειδικότερα, με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, ορίσθηκαν τα εξής:

Για τις επιχειρήσεις τεχνικής υποστήριξης ERP

Οφείλουν να δηλώσουν έως 31/5 το σύνολο των ραντεβού τους, ανάλογα με τον χρόνο υλοποίησής τους, ακολουθώντας το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

Καταχώρηση ραντεβού στο Μητρώο - Ημερομηνία προγραμματισμένου ραντεβού

  • από 26/4 έως 13/5 από 26/4 έως και 1/7
  • από 14/5 έως και μία εργάσιμη ημέρα πριν την πραγματοποίησή του ραντεβού από 26/4 έως και 31/5
  • από 14/5 έως και την 31/5 από 1/6 έως και 1/7

Προϋπόθεση για την παράταση της προθεσμίας διασύνδεσης έως 1/7 είναι η επιχείρηση να διαθέτει προγραμματισμένο ραντεβού με σκοπό την υλοποίηση διασύνδεσης εντός Ιουνίου 2024.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Λοιπές Υπηρεσίες > Μητρώο Παρεχόμενων Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης ERP.

Η Δήλωση Πληροφοριών Χρηστών ERP θα περιλαμβάνει ΑΦΜ Χρήστη ERP, Εμπορική ονομασία ERP, Ένδειξη (Ν/Ο) μη λειτουργίας της οντότητας Χρήστης ERP έως και την 1η Ιουλίου 2024 λόγω εποχικότητας (προαιρετικό πεδίο) και την ημερομηνία προγραμματισμένου ραντεβού, για την υλοποίηση της διασύνδεσης του ERP και του/των ΦΗΜ ή του λογισμικού Παρόχου Υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων με τα Μέσα Πληρωμών που διαθέτει ο Χρήστης ERP.

Μετά την υποβολή της Δήλωσης Πληροφοριών από τις επιχειρήσεις τεχνικής υποστήριξης και από τις 14 Μαΐου οι υπόχρεες επιχειρήσεις οφείλουν να ελέγξουν τις πληροφορίες στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) στη διαδρομή Μητρώο και Επικοινωνία > Στοιχεία Επιχείρησης και να διατυπώσουν ενδεχόμενες διαφωνίες με τα καταχωρημένα στοιχεία, επιλέγοντας τη σχετική ένδειξη. Η ΑΑΔΕ θα ενημερώνει την επιχείρηση τεχνικής υποστήριξης ERP ώστε να προχωρήσει στις απαραίτητες διορθώσεις.

Σε περίπτωση που υπόχρεη επιχείρηση δεν έχει δηλωθεί έως τις 13 Μαΐου σε προγραμματισμένο ραντεβού, θα λάβει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για την άμεση ανεύρεση επιχείρησης τεχνικής υποστήριξης.

Για όσες υπόχρεες επιχειρήσεις δεν διασυνδέσουν εντός της προθεσμίας τα τερματικά τους μηχανήματα POS με τις ταμειακές μηχανές προβλέπεται πρόστιμο 10.000 ευρώ, εφόσον τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και 20.000 ευρώ για υπόχρεο διπλογραφικό. Τα πρόστιμα αυτά μειώνονται στο μισό για επιχειρήσεις είναι που εγκατεστημένες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους, (πλην των τουριστικών). Σε περίπτωση υποτροπής εντός πενταετίας τα πρόστιμα διπλασιάζονται και για κάθε επόμενη ίδια παράβαση τριπλασιάζονται.