Οικονομία

ΥΠΑΑΤ: «Παρεκκλίσεις για τους μελισσοκόμους που επλήγησαν από τις καταστροφές»

ΥΠΑΑΤ: «Παρεκκλίσεις για τους μελισσοκόμους που επλήγησαν από τις καταστροφές» Φωτογραφία: EUROKINISSI
Τη στήριξη της κυβέρνησης και του υπουργείου στον μελισσοκομικό κλάδο και στους επαγγελματίες μελισσοκόμους που επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές το 2023 εξέφρασε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, σε συνάντηση που είχε με εκπροσώπους μελισσοκομικών φορέων.

«Στις διεθνείς αγορές, το καλό ποιοτικό μέλι είναι ταυτισμένο με το ελληνικό μέλι. Αποτελεί ένα εμβληματικό προϊόν που διαφημίζει τη χώρα μας στο εξωτερικό και λαμβάνουμε μέτρα για τη στήριξη των παραγωγών αλλά και για ανάταξη της μελισσοκομίας σε περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές» είπε, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, ο υπουργός και προσέθεσε: «Η στήριξή μας προς τη μελισσοκομία εκφράζεται με πράξεις και αυτό το βιώνουν καθημερινά όλοι οι ασχολούμενοι με τον κλάδο».

Συγκεκριμένα, ο κ. Αυγενάκης είχε συναντήσεις με τον εκπρόσωπο της Αττικής Μελισσοκομικής Εταιρείας ΣΕΤΣΕΜ, Γεώργιο Πίττα, και το μέλος του Δ.Σ, Παντελή Κάβουρα, τον δημοτικό σύμβουλο Θάσου, Ιωάννη Νικολάου, και τον πρόεδρο του Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού Θάσου, Κωνσταντίνο Παναγιωτόπουλο.

Επίσης, συναντήθηκε με τον Αναστάσιο Ποντίκη, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδος, καθώς και με τους αντιπροέδρους Κώστα Λεονταράκη και Κωνσταντίνο Λυμπεράκη, τον γραμματέα Δημήτρη Νικολάου και τον ταμία Κωνσταντίνο Ντούνα.

Σε ό,τι αφορά τη ενίσχυση της μελισσοκομίας και ιδιαίτερα των μελισσοκόμων που επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές που συνέβησαν εντός του 2023 (πλημμύρες και πυρκαγιές), ο κ. Αυγενάκης. σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, ανακοίνωσε:

Για τους δυνητικούς δικαιούχους της Δράσης «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων», που υπέστησαν μείωση στον αριθμό των κατεχόμενων κυψελών τους σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 50% λόγω των φυσικών καταστροφών του 2023, το οποίο επιβεβαιώνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΕΛΓΑ και δηλώνεται το έτος 2023 στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο ισχύουν οι ακόλουθες παρεκκλίσεις:

- Για τους σκοπούς υλοποίησης της εν λόγω Δράσης κατά το οικονομικό έτος 2024, ως αριθμός κατεχόμενων κυψελών λογίζεται ο αριθμός κατεχόμενων κυψελών πριν την εκδήλωση της φυσικής καταστροφής.

- Κατά την υλοποίηση της Δράσης το οικονομικό έτος 2024, το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό προμήθειας κυψελών αντικατάστασης καθορίζεται σε 50% επί των κατεχομένων κυψελών πριν την εκδήλωση της φυσικής καταστροφής.

- Το ποσοστό ενίσχυσης της δαπάνης προμήθειας ανά κυψέλη αντικατάστασης ανέρχεται σε τουλάχιστον 80% επί της μέγιστης καθαρής επιλέξιμης αξίας των ειδών, σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 3 της υπ' αριθ. 241/147010/16-05-2023 ΥΑ.

Για να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες σε κυψέλες αντικατάστασης και σε μεμονωμένες κινητές βάσεις και να μειωθούν οι πιθανότητες εμφάνισης ελλείψεων στην αγορά, κατά την υλοποίηση της Δράσης «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» για το οικονομικό έτος 2024, ισχύουν για όλους τους δικαιούχους, οι ακόλουθες παρεκκλίσεις:

- Κατά παρέκκλιση των προβλεπόμενων στην περίπτωση β) της παρ. 1 του άρθρου 3 και της παρ. 2, της υπ' αριθ. 241/147010/16-05-2023 ΥΑ, ενισχύεται η προμήθεια μεμονωμένων κινητών βάσεων κυψελών, ξύλινων ή πλαστικών κάθε τύπου.

- ο εμβρυοθάλαμος της κυψέλης αντικατάστασης, δύναται να διαθέτει σταθερή βάση. Στην περίπτωση προμήθειας εμβρυοθάλαμου με σταθερή βάση, δεν είναι επιλέξιμη η προμήθεια συνδετήρων για κινητή βάση.

Επίσης, όπως αναφέρει το ΥΠΑΑΤ στην ανακοίνωσή του, για τους δυνητικούς δικαιούχους της Δράσης «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας», που υπέστησαν μείωση στον αριθμό των κατεχόμενων κυψελών τους σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 50% λόγω των φυσικών καταστροφών του 2023, το οποίο επιβεβαιώνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΕΛΓΑ και δηλώνεται το έτος 2023 στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο ισχύουν οι ακόλουθες παρεκκλίσεις από τις διατάξεις της υπ' αριθ. 244/147044/16-05-2023 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 3237):

- Για τους σκοπούς υλοποίησης της εν λόγω Δράσης κατά το οικονομικό έτος 2024, ως αριθμός κατεχόμενων κυψελών λογίζεται ο αριθμός κατεχόμενων κυψελών πριν την εκδήλωση της φυσικής καταστροφής.

- Δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού ή μείωσης της δικαιούμενης ενίσχυσης, κατά την υλοποίηση της εν λόγω Δράσης το οικονομικό έτος 2024, η δήλωση συνολικής ετήσιας γεωργικής παραγωγής, χαμηλότερης από αυτή που προβλέπεται (5.000 Euro) στην περ. β) ή/και στην υποπερίπτωση γβ) της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ' αριθ. 244/147044/16-05-2023 ΥΑ.

- Το ποσό ενίσχυσης ανά επιλέξιμη κυψέλη προσαυξάνεται κατά 50%.