Οικονομία

ΑΣΕΠ: Δείτε ολόκληρες τις προκηρύξεις για 1700 προσλήψεις ΕΠΟΠ

ΑΣΕΠ: Δείτε ολόκληρες τις προκηρύξεις για 1700 προσλήψεις ΕΠΟΠ
Εκδόθηκαν τα ΦΕΚ με τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για 1700 προσλήψεις ΕΠΟΠ στο στρατό ξηράς, το πολεμικό ναυτικό και την πολεμική αεροπορία.

Δείτε ολόκληρες τις προκηρύξεις για 1700 προσλήψεις ΕΠΟΠ. Αναλυτικά ποτε ξεκινούν οι αιτήσεις.

298 προσλήψεις ΕΠΟΠ στην Πολεμική Αεροπορία

Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την πλήρωση 298 θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ), στην Πολεμική Αεροπορία (ανδρών-γυναικών), για τις ειδικότητες του Παραρτήματος «Α».

Οι υποψήφιοι θα επιλεγούν στην ειδικότητα που έχουν δηλώσει εφόσον, έχουν τα απαιτούμενα προσόντα της παραγράφου 3α της παρούσας και δεν έχουν τα κωλύματα της υποπαραγράφου 3β της παρούσας, συγκεντρώσουν τα απαραίτητα μόρια κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας και επιτύχουν στις προβλεπόμενες υγειονομικές – ψυχοτεχνικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν τελικά και θα καταταγούν, θα τοποθετηθούν σε Μονάδες–Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Ο όρος υποψήφιος και οι προσδιοριστικοί
όροι προς αυτόν, αναφέρονται σε άνδρες και γυναίκες.

Ολόκληρο το ΦΕΚ ΕΔΩ

430 προσλήψεις στο Πολεμικό ναυτικό

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για την πλήρωση 430 θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) στο Πολεμικό Ναυτικό για τις ειδικότητες- εξειδικεύσεις του Παραρτήματος «Α» της παρούσας.

Οι υποψήφιοι θα επιλεγούν σε μία από τις 2 ειδικότητες- εξειδικεύσεις που έχουν δηλώσει, εφόσον έχουν τα απαιτούμενα προσόντα της υποπαραγράφου 3α και δεν έχουν τα κωλύματα της υποπαραγράφου 3β της παρούσας, συγκεντρώσουν τα απαραίτητα μόρια κατ΄ απόλυτη σειρά προτεραιότητας και επιτύχουν στις προβλεπόμενες υγειονομικές- ψυχοτεχνικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν τελικά και θα καταταγούν, θα τοποθετηθούν σε Πολεμικά Πλοία και Μονάδες - Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Ο όρος
υποψήφιος και οι προσδιοριστικοί όροι προς αυτόν, αναφέρονται σε άνδρες και γυναίκες.

Ολόκληρο το ΦΕΚ ΕΔΩ

964 προσλήψεις στον Στρατο Ξηρας

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για την πλήρωση 964 θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) στον Στρατό Ξηράς για τις ειδικότητες των Όπλων - Σωμάτων (Ο-Σ) του Παραρτήματος «Α».

Οι υποψήφιοι θα επιλεγούν στην ειδικότητα που έχουν δηλώσει, εφόσον έχουν τα απαιτούμενα προσόντα της υποπαραγράφου 3α και δεν έχουν τα κωλύματα της υποπαραγράφου 3β της παρούσας, συγκεντρώσουν τα απαραίτητα μόρια κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας και επιτύχουν στις προβλεπόμενες υγειονομικές-ψυχοτεχνικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες. Ο όρος υποψήφιος και οι προσδιοριστικοί όροι προς αυτόν, αναφέρονται σε άνδρες και γυναίκες.

Ολόκληρο το ΦΕΚ ΕΔΩ

8 προσλήψεις στο Νομικο τμημα στρατου

Προκήρυξη για την πλήρωση 8 θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ), στο Κοινό Νομικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων για την ειδικότητα του Παραρτήματος «Α».

Οι υποψήφιοι θα επιλεγούν στην ειδικότητα που έχουν δηλώσει, εφόσον έχουν τα απαιτούμενα προσόντα της υποπαραγράφου 3α και δεν έχουν τα κωλύματα της υποπαραγράφου 3β της παρούσας, συγκεντρώσουν τα απαραίτητα μόρια κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας και επιτύχουν στις προβλεπόμενες υγειονομικές-ψυχοτεχνικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν τελικά και θα καταταγούν, θα τοποθετηθούν σε μονάδες-υπηρεσίες του Κοινού Νομικού Σώματος για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Ο όρος υποψήφιος και οι προσδιοριστικοί
όροι προς αυτόν αναφέρονται σε άνδρες και γυναίκες

Ολοκληρο το ΦΕΚ ΕΔΩ