Οικονομία

Η Φωτίου για τις νέες μόνιμες προσλήψεις στα Ιδρύματα μέσω ΑΣΕΠ - Όλη η κατανομή

photo: Eurokinissi photo: Eurokinissi
Τη σύσταση 341 οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Δημοσίου μέσω ΑΣΕΠ που παρέχουν με τα 69 ιδρύματά τους φροντίδα σε ευάλωτες ομάδες (παιδιά, ηλικιωμένους και χρονίως πάσχοντες), προβλέπουν οι ρυθμίσεις (άρθρα 34-35) που επεξεργάστηκε το χαρτοφυλάκιο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τίτλο «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις»

Η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου, δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων: «Η πολυετής κρίση και οι περιορισμοί, λόγω του κανόνα "πέντε αποχωρήσεις μία πρόσληψη", αποψίλωσαν τα ιδρύματα από μόνιμους και έμπειρους εργαζόμενους. Με τις διατάξεις που εισηγούμαστε στο σχέδιο νόμου, αποκαθιστούμε άλλη μία μνημονική αδικία και εξασφαλίζουμε τη λειτουργία των ιδρυμάτων με το απολύτως αναγκαίο προσωπικό. Το υπουργείο γνωρίζει ακριβώς τις ανάγκες του κάθε φορέα και προχωρά σε στοχευμένες προκηρύξεις θέσεων, ενώ, ταυτόχρονα, όλοι όσοι υπηρετούν σήμερα, παραμένουν στη θέση τους, μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού στον οποίο θα ληφθεί υπόψη η πολύτιμη προϋπηρεσία τους».

Ειδικότερα, με το άρθρο 34, προβλέπεται η σύσταση 341 οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στα 12 Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας των Περιφερειών (ΚΚΠΠ), το ΕΚΚΑ (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης), το ΚΕΑΤ (Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών), το ΕΙΚ (Εθνικό Ίδρυμα Κωφών) και το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας. Οι φορείς αυτοί, κατά τα έτη της κρίσης, λόγω του κανόνα «πέντε αποχωρήσεις μία πρόσληψη», απώλεσαν μεγάλο τμήμα του μόνιμου και έμπειρου προσωπικού τους.

δείτε εδώ την κατανομή για τις προσλήψεις που αποκάλυψαν πρώτα τα dikaiologitika news

Οι 341 οργανικές θέσεις αφορούν σε κατηγορίες προσωπικού πανεπιστημιακής, τεχνολογικής, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, ανάλογα με τις ειδικότερες ανάγκες κάθε δημόσιου φορέα, ώστε να εξασφαλισθεί η αδιάλειπτη λειτουργία τους και η συνέχιση της παροχής υψηλής αξίας προνοιακών υπηρεσιών σε κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες.

Οι προκηρύξεις των θέσεων, που συστήνονται με το άρθρο 34, θα εκδοθούν το αργότερο, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2019. Θα διενεργηθεί διαγωνισμός, σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Προκειμένου να καλύψουν τις επείγουσες ανάγκες τους, οι ανωτέρω φορείς είχαν προχωρήσει κατά διαστήματα στην πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Για λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι συνίστανται στην παροχή υπηρεσιών σε ευπαθείς ομάδες, προβλέπεται η δυνατότητα απασχόλησης του υπηρετούντος επικουρικού προσωπικού για χρονικό διάστημα, μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων για το τακτικό προσωπικό και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2019. Για τους ήδη εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου οι οποίοι απέκτησαν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία στην παροχή προνοιακών υπηρεσιών, προβλέπεται ότι, κατά τη διαδικασία των προσλήψεων, θα αξιοποιηθεί η προϋπηρεσία τους.

Διοικητικά συμβούλια των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας (ΚΚΠ)

Επίσης, με το άρθρο 36, που επεξεργάστηκε το χαρτοφυλάκιο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προβλέπεται ότι τα διοικητικά συμβούλια των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας (ΚΚΠ) αποτελούνται από επτά έως 11 μέλη, από επτά που είναι σήμερα. Ο ορισμός των μελών των διοικητικών συμβουλίων γίνεται, μεταξύ άλλων και με κριτήριο την εκπροσώπηση σε αυτό τουλάχιστον ενός μέλους από κάθε ίδρυμα, την εκπροσώπηση του τομέα παιδικής προστασίας από επιστήμονες με σχετική ειδίκευση, καθώς και στην εκπροσώπηση των εργαζομένων και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία.

Ο ακριβής αριθμός των μελών του κάθε Κέντρου καθορίζεται από τον Οργανισμό Λειτουργίας του, που εγκρίνεται με Προεδρικό Διάταγμα και ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ΚΠΠ, όπως ο αριθμός των παραρτημάτων, ο αριθμός των ωφελουμένων και των εργαζομένων του, όπως και ο πληθυσμός της Περιφέρειας αρμοδιότητάς του. Σημειώνεται ότι σήμερα όλοι οι δημόσιοι φορείς πρόνοιας έχουν καταθέσει για πρώτη φορά, ύστερα από πολλές δεκαετίες, τους Οργανισμούς Λειτουργίας τους.