Επιχειρήσεις

Η εφορία σαρώνει την H&M στην Ελλάδα μετά τις αποκαλύψεις, τα πρόστιμα και τα λουκέτα

Η εφορία σαρώνει την H&M στην Ελλάδα μετά τις αποκαλύψεις, τα πρόστιμα και τα λουκέτα
Η εφορία ετοιμάζει σαρωτικό έλεγχο στην πολυεθνική H&M στην Ελλάδα. Η μη διαβίβαση των 197.800 αποδείξεων στη φορολογική διοίκηση ανοίγει περαιτέρω τη βεντάλια των ελέγχων στην H&M Hennes & Mauritz Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ειδών Ενδύσεως και Υποδύσεως.

Περισσότερες από 197.800 αποδείξεις δεν διαβιβάστηκαν στη φορολογική διοίκηση από πέντε καταστήματα της γνωστής αλυσίδας ρούχων H&M, με αποτέλεσμα πλέον η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) να διενεργεί ένα πλήρη τακτικό έλεγχο στην H&M Hennes & Mauritz Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ειδών Ενδύσεως και Υποδύσεως που θα επεκταθεί και σε άλλα φορολογικά αντικείμενα και σε παρελθούσες χρήσεις που δεν έχουν παραγραφεί.

Σημειώνεται πως από τους ελέγχους της ΑΑΔΕ σε καταστήματα της αλυσίδας ρούχων H&M προέκυψε ότι:

  • Από το κατάστημα της Ερμού, από τις 15 Ιανουαρίου έως τις 12 Ιουνίου της φετινής χρονιάς, δεν διαβιβάστηκαν 21.100 αποδείξεις, αξίας 576.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 111.500 ευρώ.
  • Από το κατάστημα της Γλυφάδας, δεν διαβιβάστηκαν 33.800 αποδείξεις, με καθαρή αξία 835.000 ευρώ και ΦΠΑ 201.000 ευρώ, επιβλήθηκε πρόστιμο 101.500 ευρώ.
  • Από το κατάστημα της Καλαμάτας, δεν διαβιβάστηκαν 12.600 αποδείξεις, με πρόστιμο 32.000 ευρώ.
  • Από το κατάστημα του Βόλου, δεν διαβιβάστηκαν 125.000 αποδείξεις την τελευταία τριετία, με πρόστιμο 281.000 ευρώ.
  • Από το κατάστημα της Ρόδου, δεν διαβιβάστηκαν 5.300 αποδείξεις, με πρόστιμο 15.000 ευρώ.

Πλέον η εφορία έχει ζητήσει εξηγήσεις από τους κατά το νόμο υπεύθυνους της H&M Hennes & Mauritz Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ειδών Ενδύσεως και Υποδύσεως που είναι ο Γάλλος Thomas Antoine Estrany, ο Σέρβος Goran Valic και οι Έλληνες Δημήτριος Αθανασίου και Παναγιώτης Νανόπουλος. Ειδικά ο τελευταίος έχει σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της εταιρείας στο ΓΕΜΗ την εξουσιοδότηση να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των φορολογικών αρχών για όλα τα φορολογικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής δηλώσεων και της καταβολής φόρων.

Εκπρόσωπος της H&M Hennes & Mauritz δήλωσε πως η εταιρεία ενημερώθηκε για αυτή την κατάσταση μέσω των ελληνικών φορολογικών αρχών, πως οι τοπικές ομάδες εργάζονται εντατικά για να επιλύσουν το πρόβλημα το συντομότερο δυνατόν και πως ο Όμιλος είναι σε συνεχή διάλογο με τον πάροχο συστήματος πληρωμών από τη στιγμή που γνωστοποιήθηκε το ζήτημα, ώστε να επιλυθεί.

Επέκταση των ελέγχων

Η μη διαβίβαση των 197.800 αποδείξεων στη φορολογική διοίκηση ανοίγει περαιτέρω τη βεντάλια των ελέγχων στην H&M Hennes & Mauritz Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ειδών Ενδύσεως και Υποδύσεως, τόσο για τις τιμολογήσεις ενδοομιλικών συναλλαγών (Transfer Pricing), όσο και για τις δαπάνες και τα έξοδα που δηλώνει.

Το 2022 ο κύκλος εργασιών της H&M Hennes & Mauritz Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ειδών Ενδύσεως και Υποδύσεως αυξήθηκε κατά 49,43% και ανήλθε σε 182,8 εκατ. ευρώ, γεγονός που δείχνει ισχυρή αύξηση στις πωλήσεις. Ωστόσο, το ίδιο έτος το κόστος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 63,20% και ανήλθε σε 97,39 εκατ. ευρώ. Αυτή η αύξηση είναι σημαντικά υψηλότερη από την αύξηση του κύκλου εργασιών, γεγονός που μειώνει το μικτό κέρδος. Το υψηλό κόστος πωλήσεων μπορεί να οφείλεται σε υψηλότερες τιμές αγοράς από συνδεδεμένα μέρη, αυξημένο κόστος πρώτων υλών ή άλλους παράγοντες που σχετίζονται με την παραγωγή και διανομή των προϊόντων. Ως απότοκο, το 2022 τα αποτελέσματα μετά από φόρους της H&M Hennes & Mauritz Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ειδών Ενδύσεως και Υποδύσεως ανήλθαν σε κέρδη 3,75 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη αυτά είναι σχετικά μικρά σε σχέση με τον αυξημένο κύκλο εργασιών, υποδεικνύοντας ότι τα αυξημένα κόστη (κυρίως το κόστος πωλήσεων) έχουν σημαντική επίδραση στην τελική κερδοφορία.

Η εταιρεία H&M Ελλάδας είχε πραγματοποιήσει πωλήσεις εμπορευμάτων και παροχές υπηρεσιών προς συνδεδεμένα μέρη (εταιρείες του ομίλου H&M) ύψους 11,83 εκατ. ευρώ για την οικονομική χρήση 2021-2022, ενώ για την προηγούμενη χρήση το ποσό ήταν 5,67 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία είχε επίσης πραγματοποιήσει αγορές εμπορευμάτων από συνδεδεμένα μέρη συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ για την οικονομική χρήση 2021-2022, σε σύγκριση με 57,3 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Επεκτείνεται ο έλεγχος της εφορίας στην H&M

Είναι λογικό λοιπόν ο έλεγχος της εφορίας στην H&M Hennes & Mauritz Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ειδών Ενδύσεως και Υποδύσεως να επεκταθεί, καθώς οι αγορές εμπορευμάτων από τη μητρική εταιρεία και άλλες εταιρείες του ομίλου σε συνδυασμό με τις εσωτερικές πωλήσεις μπορούν να επηρεάσουν τα κέρδη και τους φόρους στην Ελλάδα. Αυτό γίνεται μέσω των εξής μηχανισμών:

  • Τιμολόγηση ενδοομιλικών συναλλαγών (Transfer Pricing): Οι τιμές στις οποίες γίνονται οι αγορές και οι πωλήσεις μεταξύ των συνδεδεμένων μερών μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να μειωθούν τα φορολογητέα κέρδη στην Ελλάδα, μεταφέροντας τα κέρδη σε χώρες με χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές.
  • Δαπάνες και έξοδα: Τα λειτουργικά έξοδα, που περιλαμβάνουν το κόστος των πωληθέντων και τις άλλες δαπάνες, αυξάνονται μέσω των αγορών από συνδεδεμένα μέρη, μειώνοντας έτσι τα καθαρά κέρδη και κατ’ επέκταση τον φόρο εισοδήματος που καταβάλλεται στην Ελλάδα.