Επιχειρήσεις

GEKTERNA DiGiHub: Νέο Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε συνεργασία με τη Microsoft

GEKTERNA DiGiHub: Νέο Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε συνεργασία με τη Microsoft
Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (Bloomberg: GEKTERNA GA / RIC: HRMr.AT) υπέγραψε Μνημόνιο Στρατηγικής Συνεργασίας (MoU) με τη Microsoft, εξασφαλίζοντας ένα πλαίσιο δράσεων με σημαντικά οφέλη για την επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης καινοτομίας και ανάπτυξης του Ομίλου.

Η στρατηγική συνεργασία μεταξύ του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της Microsoft, περιλαμβάνει την ενίσχυση της μετάβασης σε υπηρεσίες Azure Cloud, τη βελτίωση μίας σειράς από ψηφιακές λειτουργίες, την αξιοποίηση των προοπτικών ανάλυσης δεδομένων με τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα.

Η υλοποίηση των παραπάνω συνοδεύεται και από την δημιουργία ενός Κέντρου Ψηφιακής Καινοτομίας (DiGiHub) εντός του Ομίλου, που θα λειτουργεί ως ένα συνολικό κέντρο αναφοράς για την ψηφιακή καινοτομία συγκεντρώνοντας τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου μέσα από την επιτυχή υιοθέτηση τεχνολογικών λύσεων της Microsoft, σε συνεργασία με τα τμήματα Πληροφορικής όλων των εταιρειών του Ομίλου.

H συνεργασία εξασφαλίζει στον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ πρόσβαση σε βέλτιστες πρακτικές στους τομείς που δραστηριοποιείται, σε εξειδικευμένους μηχανικούς της Microsoft, την περαιτέρω ανάπτυξη και ενσωμάτωση λογισμικών και ψηφιακών πλατφορμών όπως τα Μ365, Azure, Power Platform, Artificial Intelligence & Machine Learning, καθώς και την πρόσβαση στις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής, αλλά και την διενέργεια συστηματικών εκπαιδεύσεων (upskilling & reskilling) για το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Κατά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με την κα. Γιάννα Αδρονοπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλο της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, ο κ. Άγγελος Μπενόπουλος, Εντεταλμένος Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δήλωσε:

«Η υπογραφή του MoU σηματοδοτεί μια εξαιρετικά θετική και πολλαπλά σημαντική εξέλιξη, με πλήθος οφέλη για τον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, εξασφαλίζοντας την επιτυχή εφαρμογή των ασφαλέστερων και πιο καινοτόμων τεχνολογιών για τον Όμιλο και τις θυγατρικές του, ενώ αποτελεί μια έμπρακτη αναγνώριση της προόδου που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από την ίδια την Microsoft, μίας από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο με έμφαση στην παραγωγή λογισμικών, λύσεων παραγωγικότητας, ασφάλειας πληροφορικής και τεχνητής νοημοσύνης».

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος Microsoft για Ελλάδα, Κύπρο & Μάλτα, Γιάννα Ανδρονοπούλου, δήλωσε:

«Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κάνει ένα τεράστιο βήμα δημιουργώντας αυτό το κέντρο ψηφιακής καινοτομίας και είμαστε περήφανοι που μας επιλέγει ως συμπλοηγό αναγνωρίζοντας μεταξύ άλλων τη θέση της Microsoft ως πρωτοπόρο στην επανάσταση της πλατφόρμας της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι πραγματικά εξαιρετικά στρατηγική κίνηση η γεφύρωση πιο παραδοσιακών κλάδων της οικονομίας μας με τη ψηφιακή εποχή με ένα κέντρο καινοτομίας το οποίο στην ουσία λειτουργεί ως θύρα για νέες τεχνολογίες, βελτίωση διαδικασιών, ενίσχυση εμπειρίας πελατών διατηρώντας έτσι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αλλά ελκύοντας παράλληλα και καλύτερο ταλέντο».