Οικονομία

Επίδομα παιδιού: Τι ισχύει με την πληρωμή της 1,5 δόσης μπόνους, πόσα λεφτά θα δουν οι δικαιούχοι και πότε

Επίδομα παιδιού: Τι ισχύει με την πληρωμή της 1,5 δόσης μπόνους, πόσα λεφτά θα δουν οι δικαιούχοι και πότε
Στις 22 Δεκεμβρίου θα πληρωθεί η έκτη διμηνιαία δόση επίδομα παιδιού Α21 του ΟΠΕΚΑ και η επιπλέον ενίσχυση που αντιστοιχεί σε μιάμιση δόση του επιδόματος.

Επειδή υπάρχουν πολλά ερωτήματα για το ποσό της ενίσχυσης επισημάνουμε ότι το επίδομα παιδιού καταβάλλεται ανά δίμηνο επομένως:

- οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού με δύο παιδιά που είναι να λάβουν επιδομα ύψους 140 ευρώ θα λάβουν 350 ευρώ.
- οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού με ένα παιδί που λαμβάνουν σήμερα 28 ευρώ θα λάβουν 70 ευρώ.
- οι δικαιούχοι που λαμβάνουν σήμερα 84 ευρώ θα λάβουν 210 ευρώ
- οι δικαιούχοι που λαμβάνουν σήμερα 280 ευρώ θα λάβουν 700 ευρώ
- οι δικαιούχοι που λαμβάνουν σήμερα 420 ευρώ θα λάβουν 1.050 ευρώ.

Την επιπλέον μιάμιση δόση επιδόματος παιδιού θα λάβουν περίπου 800.000 δικαιούχοι και το κόστος ανέρχεται σε 125 εκατ. ευρώ.

Η εν λόγω έκτακτη δόση θα καταβληθεί και στους νέους δικαιούχους του επιδόματος του έτους 2023, μετά από την έγκριση της αίτησής τους. Η χορήγηση της έκτακτης δόσης θεωρείται ότι αποτελεί αντικείμενο των αιτήσεων, επί των οποίων εκδόθηκαν οι εγκριτικές αποφάσεις χορήγησης του επιδόματος στους δικαιούχους και καταβάλλεται άπαξ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Αν, μετά την καταβολή της έκτακτης δόσης, μεταβληθεί η κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος των δικαιούχων για το έτος 2023 εφόσον προκύψει:

α) αχρεώστητη, εν όλω ή εν μέρει, καταβολή του επιδόματος, η καταβληθείσα έκτακτη δόση επιστρέφεται αναλόγως, και

β) ότι αναδρομικά δικαιούνται μεγαλύτερο ποσό επιδόματος, η καταβληθείσα έκτακτη δόση αυξάνεται αναλόγως και το υπολειπόμενο ποσό αυτής αποδίδεται στους δικαιούχους μαζί με την καταβολή του ανωτέρω αναδρομικώς οφειλόμενου ποσού του επιδόματος.

Αναφορικά με την πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το Α21-Επίδομα Παιδιού θα ανοίξει πάλι για νέες αιτήσεις στις 22 Δεκεμβρίου και ως τις 15 Ιανουαρίου 2024
Σημειώνεται ότι όσοι δικαιούχοι υποβάλλουν τις αιτήσεις στην εν λόγω χρονική περίοδο, θα λάβουν και την έκτακτη επιδότηση του Επιδόματος Αλληλεγγύης.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ