Οικονομία

ΑΣΕΠ: Αιτήσεις εξπρές για 1.982 προσλήψεις στο δημόσιο - Θέσεις εργασίας σε υπουργεία, δήμους, ΣΤΑΣΥ, ΔΕΗ και μουσεία

ΑΣΕΠ: Αιτήσεις εξπρές για 1.982 προσλήψεις στο δημόσιο - Θέσεις εργασίας σε υπουργεία, δήμους, ΣΤΑΣΥ, ΔΕΗ και μουσεία
Σε εξέλιξη προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ για θέσεις εργασίας στο Δημόσιο.

Υπουργεία, δήμοι, ΣΤΑΣΥ, ΔΕΗ, μουσεία και άλλοι φορείς του δημοσίου ζητούν μόνιμο και εποχικό προσωπικό το προσεχές διάστημα για την κάλυψη αναγκών τους.

Αναλυτικά οι προκηρύξεις που τρέχουν και οι ειδικότητες που ζητούνται

1.528 προσλήψεις στο υπουργείο Πολιτισμού

Η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς ανακοινώνει την πρόσληψη 1528 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 7 μηνών και όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2023.

Oι ειδικότητες που ζητούνται στην προκήρυξη είναι οι εξής: ΤΕ Λογιστών ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

Η προκήρυξη αφορά εργασία σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και εφορείες αρχαιοτήτων, στις κάτωθι περιοχές: Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Αιτωλοακαρνανίας, Λευκάδας, Ανατολικής Αττικής, Αργολίδας, Αρκαδίας, Άρτας, Αχαΐας, Βοιωτίας, Γρεβενών, Δράμας, Δυτικής Αττικής, Ρόδου, Κω, Καρπάθου – Ηρωϊκής Νήσου Κάσου, Έβρου, Ευβοίας, Ζακύνθου, Ηλείας, Ημαθίας, Ηρακλείου, Θάσου, Θεσπρωτίας, Ικαρίας, Ιθάκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, Κιλκίς, Κοζάνης, Κορινθίας, Λήμνου, Κέας-Κύθνου, Τήνου, Σύρου, Θήρας, Νάξου, Άνδρου, Μυκόνου, Μήλου, Καλύμνου, Λακωνίας, Λάρισας, Λασιθίου, Λέσβου, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Πειραιώς, Νήσων, Πέλλας, Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Πρέβεζας, Ρεθύμνης, Ροδόπης, Σάμου, Σερρών, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φλώρινας, Φωκίδας, Χαλκιδικής, Χανίων και Χίου.

Oι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ισπανικής ή Ιταλικής γλώσσας, ενώ οι υποψήφιοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης θα πρέπει επιπρόσθετε να έχουν και γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση εδώ ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο Εργασία και ασφάλιση -> Απασχόληση στο δημόσιο τομέα.

Για την είσοδο στην εφαρμογή συμπληρώνουν τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet. Εν συνεχεία επιλέγουν: «Διαγωνισμοί» → «Κάντε Αίτηση» προκειμένου να συμπληρώσουν τα πεδία της αίτησης, όπως αυτά προβλέπονται στο, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ. Κατόπιν οι υποψήφιοι υποβάλουν την αίτηση ηλεκτρονικά μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Τα απαραίτητα προσόντα Όπως φαίνεται αναλυτικά στην προκήρυξη παραπάνω όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ισπανικής ή Ιταλικής γλώσσας, ενώ οι υποψήφιοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης θα πρέπει επιπρόσθετε να έχουν και γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

117 γεωπόνοι στον ΕΛΓΑ

Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων προσλαμβάνει νέο προσωπικό για συνολικά 117 διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Οι ειδικότητες των θέσεων αφορούν γεωπόνους και κτηνιάτρους.

Το νέο προσωπικό θα εργασθεί για τα υποκαταστήματα του ΕΛΓΑ που εδρεύουν στην Περιφέρεια Αθηνών και θα υπογράψει οκτάμηνη σύμβαση εργασίας (ΣΟΧ ΑΣΕΠ).

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το 67οέτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023.

Οι θέσεις εργασίας στον ΕΛΓΑ

ΠΕ Γεωπόνων - 108 θέσεις
ΠΕ Κτηνιάτρων - 9 θέσεις

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, σύμφωνα με το proson, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή (μετά από τηλεφωνικό ραντεβού)
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΕΛ.Γ.Α. - Κεντρική Διοίκηση, Μεσογείων 45, T.Θ. 14103 - Τ.Κ. 11510 - ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κας. Μ. Ματαράγκα (ΣΟΧ2/2023) (τηλ. επικοινωνίας: 210 – 7490497, 506).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του/της υποψηφίου/ας από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 10 ημερών (υπολογιζόμενων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στην Κεντρική Διοίκηση, στα Περιφερειακά Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α. και στο δικτυακό του τόπο.

73 μόνιμες προσλήψεις στα δικαστήρια

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο διαγωνισμός για την πρόσληψη 73 δόκιμων υπαλλήλων του Κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης.

Ο αριθμός των διοριστέων κατανέμεται ανά Δικαστήριο και τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, ως ακολούθως:

α) Για το Συμβούλιο της Επικρατείας τριάντα (30) θέσεις.

β) Για τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων τρεις (3) θέσεις.

γ) Για το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών δέκα (10) θέσεις.

δ) Για το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης πέντε (5) θέσεις.

ε) Για το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά πέντε (5) θέσεις.

στ) Για το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών δέκα (10) θέσεις.

ζ) Για το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης πέντε (5) θέσεις.

η) Για το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά πέντε ( 5) θέσεις.

226 εποχικοί σε φορείς του υπουργείου Πολιτισμού

Την Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2023, λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στη νέα προκήρυξη του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για την πρόσληψη 226 ατόμων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους σε όλη την Ελλάδα. Ειδικότερα, οι 226 προλήψεις θα υλοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ ΑΣΕΠ), οκτάμηνης διάρκειας, από την Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ).

Στην προκήρυξη μπορούν να λάβουν μέρος απόφοιτοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, ενώ οι 226 θέσεις εργασίας κατανέμονται σε πολλές περιοχές όλης της Ελλάδας.

Ακολουθήστε τη νέα σελίδα μας στο Twitter για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα εργασιακά νέα!

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι 226 θέσεις κατανέμονται σε: Αττική, Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Καβάλα, Άργος, Πάτρα, Θήβα, Χαλκίδα, Αρχαία Ολυμπία, Βεργίνα (Βέροια), Δωδώνη (Ιωάννινα), Ηράκλειο Κρήτης, Ρέθυμνο, Χανιά, Θάσο, Κέρκυρα, Σαντορίνη, Δήλο, Κόρινθο, Μονεμβασιά, Μυστρά (Σπάρτη), Σπιναλόγκα (Κρήτη), Καλαμάτα, Ρόδο.

Στην προκήρυξη ζητούνται 17 διαφορετικές ειδικότητες. Πιο συγκεκριμένα, η προκήρυξη απευθύνεται σε αρχιτέκτονες μηχανικούς, τοπογράφους μηχανικούς, ζωγράφους, γλύπτες, ηλεκτρολόγους μηχανικούς, γραφίστες, συντηρητές έργων τέχνης, πωλητές, εργάτες και κλητήρες.

Οι ειδικότητες

Ειδικότερα, οι ειδικότητες που ζητούνται στην προκήρυξη του υπουργείου Πολιτισμού είναι οι εξής:

ΠΕ Πληροφορικής - 1 θέση
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών - 1 θέση
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών - 2 θέσεις
ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών - 2 θέσεις
ΠΕ Γλυπτών - 3 θέσεις
ΠΕ Ζωγράφων - 4 θέσεις
ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού - 6 θέσεις
ΠΕ Οικονομικού - 8 θέσεις
ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - 1 θέση
ΤΕ Πληροφορικής - 2 θέσεις
ΤΕ Γραφιστών - 4 θέσεις
ΤΕ Λογιστών - 8 θέσεις
ΤΕ Συντηρητών Έργων Τέχνης - 4 θέσεις
ΔΕ Συντηρητών Έργων Τέχνης - 5 θέσεις
ΔΕ Πωλητών (Εκμαγείων) - 169 θέσεις
ΥΕ Εργατών - 5 θέσεις
ΥΕ Κλητήρων - 1 θέση

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το 67οέτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Πώς θα κάνετε αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες (από 09:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.) μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, σύμφωνα με το proson, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή (μετά από τηλεφωνικό ραντεβού)

Είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων: Ελ. Βενιζέλου 57 Τ.Κ. 10564 – Αθήνα (3ος όροφος), Τμήμα Προσωπικού, με την αναφορά ότι πρόκειται για την αίτηση υποψηφιότητας για την ΣΟΧ1/2023 .

38 μόνιμοι στη ΣΤΑΣΥ

Η νέα προκήρυξη για μόνιμο προσωπικό απευθύνεται σε απόφοιτους λυκείου ή ΙΕΚ!

Οι ειδικότητες που ζητούνται

33 θέσεις ΔΕ Λειτουργίας Σταθμάρχες
3 θέσεις ΔΕ Λειτουργίας Ελεγκτές κομίστρου
2 θέσεις ΔΕ Λειτουργίας Εκδότες κομίστρου

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση με επισύναψη των δικαιολογητικών τους αποκλειστικά και μόνο μέσω της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας https://proslipseis.stasy.gr/

Οι υποψήφιοι που θα περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα προσληπτέων, θα διανύσουν, πριν από την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδική δοκιμαστική υπηρεσία διάρκειας ενός (1) έτους, για την οποία συνάπτεται σύμβαση δοκιμαστικής υπηρεσίας με αποδοχές και θα έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις με το υπόλοιπο προσωπικό.

Μετά από την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής υπηρεσίας, διενεργείται έλεγχος καταλληλότητας και επάρκειας του προσωπικού πριν την υπογραφή της οριστικής σύμβασης.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ