Οικονομία

Πότε έρχονται τα τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα - Τα βήματα για άρση της ακινησίας

Πότε έρχονται τα τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα - Τα βήματα για άρση της ακινησίας
Αν κάποιος επανακυκλοφορήσει το αυτοκίνητό του για έναν μήνα θα πληρώσει το 1/12 των τελών κυκλοφορίας, για δύο μήνες τα 2/12 κ.ο.κ.

Εντός των ημερών κατατίθεται στη Βουλή η διάταξη για τα τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα, για όσους έχουν καταθέσει ψηφιακά τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων τους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η πλατφόρμα myCar ανοίγει τον Απρίλιο, προκειμένου όσοι θέλουν να προχωρήσουν σε ψηφιακή ανάκτηση των πινακίδων, να καταβάλλουν το ποσό που αντιστοιχεί στους μήνες που θέλουν να κυκλοφορήσουν ξανά τα οχήματά τους.
Το διάστημα για το οποίο μπορεί κάποιος να πάρει πίσω τις πινακίδες, δεν μπορεί να είναι μικρότερο του μηνός.

Παραδείγματα

Αν κάποιος επανακυκλοφορήσει το αυτοκίνητό του για έναν μήνα θα πληρώσει το 1/12 των τελών κυκλοφορίας, για δύο μήνες τα 2/12, για 3 μήνες τα 3/12 για 4 μήνες τα 4/12 και ούτω καθεξής.

Για παράδειγμα αν ιδιοκτήτης αυτοκινήτου 2.000 κυβικών εκατοστών με τέλη κυκλοφορίας ύψους 615 ευρώ προχωρήσει σε άρση ακινησίας για 4 μήνες θα πληρώσει 205 ευρώ ενώ αν επανακυκλοφορήσει το αυτοκίνητο για 7 μήνες θα καταβάλλει 358,75 ευρώ.
Ιδιοκτήτης αυτοκινήτου με ετήσια τέλη κυκλοφορίας ύψους 300 ευρώ που επιθυμεί να άρει την ακινησία του οχήματος του για διάστημα τεσσάρων μηνών θα πληρώσει τέλη που αντιστοιχούν σε 4/12, δηλαδή 100 ευρώ.

Για ετήσια τέλη 500 ευρώ και επανακυκλοφορία του οχήματος για διάστημα τριών μηνών το ποσό διαμορφώνεται σε 125 ευρώ, ενώ για τέλη ύψους 900 ευρώ και κυκλοφορία για διάστημα 6 μηνών η οφειλή ανέρχεται σε 450 ευρώ.

Σε περίπτωση που ένας οδηγός πληρώσει για δύο μήνες τέλη κυκλοφορίας μπορεί να επιλέξει οποιοδήποτε χρονικό διάστημα επιθυμεί, για την άρση ακινησίας, ωστόσο τμήμα μηνός, ακόμα και μία μέρα, λογίζεται ως ολόκληρος μήνας.

Το δικαίωμα άρσης ακινησίας χορηγείται μόνο μία φορά εντός του έτους, ενώ όταν λήξει το διάστημα κίνησης για το οποίο έχουν καταβληθεί αναλογικά τέλη κυκλοφορίας, το όχημα θα πρέπει να τεθεί άμεσα σε ψηφιακή ακινησία αλλιώς θα κληθεί να πληρώσει τσουχτερά πρόστιμα.

Έτσι αν κάτοχος αυτοκινήτου με ετήσια τέλη κυκλοφορίας 720 ευρώ καταβάλει 60 ευρώ για να χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητό του τον Μάιο θα πρέπει στις 31 Μαΐου στην πλατφόρμα MyCAR της ΑΑΔΕ να θέσει εκ νέου το αυτοκίνητό του σε ακινησία δηλώνοντας και το σημείο στο οποίο έχει παρκάρει το όχημα. Αν δεν το πράξει, από την 1η Ιουνίου τρέχει ο χρόνος για τη βεβαίωση του προστίμου που ανέρχεται σε 1.320 ευρώ (720Χ2 μείον 120 ευρώ).

Τα βήματα

Τα βήματα για την άρση της ακινησίας είναι τα ακόλουθα:

Η εξόφληση των τελών κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η άρση ακινησίας ή των αναλογικών/μηνιαίων τελών κυκλοφορίας, που αναλογούν στο χρονικό διάστημα άρσης ακινησίας.

Η ύπαρξη ενεργού συμβολαίου ασφάλισης του οχήματος.

Σε περίπτωση που δεν είναι πληρωμένα τα τέλη, επιλέγεται «Ειδοποιητήριο Τελών Κυκλοφορίας».

Στη συνέχεια επιλέγετε αν επιθυμείτε να καταβάλετε ετήσια ή αναλογικά τέλη κυκλοφορίας, οπότε για:

– Ετήσια, δημιουργείται το σχετικό ειδοποιητήριο, με τον Κωδικό Πληρωμής.

– Αναλογικά, θα πρέπει να επιλέξετε το πλήθος των μηνών για τους οποίους επιθυμείτε να καταβάλετε τέλη κυκλοφορίας.