Οικονομία

Η απόφαση για εργαζομένους σε αναστολή, το επίδομα των 800 ευρώ, η μείωση ενοικίου και οι ημερομηνίες αίτησης

photo: Eurokinissi photo: Eurokinissi
Τι θα προβλέπει η απόφαση για το επίδομα των 800 ευρώ στους εργαζόμενους σε αναστολή εργασίας. Αίρονται όλες οι άδειες άνευ αποδοχών των εργαζομένων. Αναστολή της σύμβασης εργασίας με εργασία από το σπίτι για πρόσκαιρες ανάγκες. Πως θα πάρουν την μείωση στο ενοίκιο τους κατά 40%. Αναλυτικά οι ημερομηνίες υποβολής των υπεύθυνων δηλώσεων των εργαζομένων

Αίρονται αυτοδίκαια όλες οι άδειες άνευ αποδοχών που έχουν συμφωνηθεί, μεταξύ εργαζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών, των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία της επιχείρησής ενώ δίνεται η δυνατότητα των επιχειρήσεων να προχωρούν σε αναστολή της σύμβασης εργασίας και παράλληλα να απασχολούν τους εργαζόμενους με τηλεργασία.

Αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Dikaiologitika News στην Κοινή Υπουργική Απόφαση που αναμένεται για την αναστολή των συμβάσεων εργασίας και το έκτακτο επίδομα των 800 ευρώ στους εργαζομένους

Παράλληλα προβλέπεται η έναρξη των υπεύθυνων δηλώσεων των εργαζομένων από την 1η Απριλίου με βάση το ΑΦΜ για τους εργαζόμενους που έχει ανασταλεί η λειτουργία της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με πληροφορίες οι εργαζόμενοι που συνεχιζουν να εργάζονται με τηλεργασία, ακόμη και αν οι επιχειρήσεις που εργάζονται περιλαμβάνονται στην λίστα των ΚΑΔ που πλήττονται δεν θα δικαιούνται το επίδομα των 800 ευρώ από την αποζημίωση ειδικού σκοπού. Παράλληλα όμως οι επιχειρήσεις που προχωρούν σε αναστολή εργασίας των εργαζομένων τους μπορούν να ζητήσουν να εργαστούν με τηλεργασία μόνο σε περιπτώσεις πρόσκαιρων αναγκών και οι εργαζόμενοι υπο αναστολή συμβάσεων να μην απολέσουν το επίδομα των 800 ευρώ. Η πρόσκαιρη εργασία όμως θα είναι αμειβόμενη και θα δηλώνεται και στην ΕΡΓΑΝΗ.

Οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους έχουν λυθεί, είτε με οικειοθελή αποχώρηση, είτε με καταγγελία από την 1η Μαρτίου μέχρι τις 20 Μαρτίου δικαιούνται αποζημίωση ειδικού σκοπού ακόμη και αν είναι δικαιούχοι του επιδόματος τακτικής ανεργίας.

Επίσης δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους των εργαζομένων τους να προχωρήσουν για τους υπόλοιπους εργαζόμενους σε ορισμό προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας ή και σε μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ίδιου ομίλου.

Στις περιπτώσεις που ο εργαζόμενος απασχολείται σε περισσότερες της μιας επιχειρήσεις – εργοδότες, που πλήττονται σημαντικά και έχει αναστολή συμβάσεων από όλους τους εργοδότες θα πρέπει να επιλέξει μόνο έναν εργοδότη.

Πως θα γίνει η αναστολή των συμβάσεων εργασίας

Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τελούν σε αναστολή, για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η εντολή της δημόσιας αρχής, για απαγόρευση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Για τις συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου που λήγουν μετά την απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων συνεχίζονται μετά την απαγόρευση για όσο χρόνο υπολειπόταν και πριν την απαγόρευση. Επίσης οι άδειες άνευ αποδοχών που έχουν συμφωνηθεί, μεταξύ εργαζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών, των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία της επιχείρησής τους αίρονται αυτοδικαίως από την δημοσίευση της ΚΥΑ.

Οι συμβάσεις αυτών των εργαζομένων τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 800 ευρώ.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που τελούν σε αναστολή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, με εντολή δημόσιας αρχής απαγορεύεται να προβούν σε μειώσεις προσωπικού και αν γίνουν θα είναι άκυρες.

Οι καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας που πραγματοποιήθηκαν από 18/3/2020 και εφεξής είναι άκυρες.

Παράλληλα οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή λόγω αναστολής της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής λαμβάνουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800 ευρώ η οποία καλύπτει χρονικό διάστημα 45 ημέρες, εφόσον δεν έχουν άλλη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη.

Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι απασχολούνταν σε περισσότερους του ενός εργοδότες, πρέπει να επιλέξουν έναν εργοδότη προκειμένου να γίνουν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Επίδομα 800 ευρώ για αποζημίωση ειδικού σκοπού και μείωση στο ενοίκιο της κατοικίας τους

Για την υποβολή της αίτησης των εργαζομένων υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι έχει ανασταλεί λόγω αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής και άρα είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος κύριας κατοικίας. Αυτό ισχύει και για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που πλήττονται βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ.

Η δήλωση υποβάλλεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.yeka.gr). Εκεί δηλώνουν και το αν μισθώνουν κύρια κατοικία, καθώς και τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μίσθιου ακινήτου, προκειμένου να τύχουν της έκπτωσης του 40%.

Η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης πραγματοποιείται εντός του χρονικού διαστήματος από 1/4/2020 μέχρι και 10/4/2020, ως εξής :
Την 1/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 1
Την 2/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 2
Την 3/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 3
Την 4/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 4
Την 5/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 5
Την 6/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 6
Την 7/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 7
Την 8/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 8
Την 9/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 9
Την 10/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 0.

Το ανωτέρω χρονικό διάστημα δύναται να παραταθεί.

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες, των οποίων η επιχειρηματική τους δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, υποχρεούνται να υποβάλλουν από 24/3/2020 έως και 31/3/2020 υπεύθυνη δήλωση με τίτλο «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητά τους είτε έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής οπότε είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Οι επιχειρήσεις στην συνέχεια υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, από 24/3/2020 έως και 31/3/2020 στους εργαζόμενούς τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις-εργοδότες δεν υποβάλλουν την υπεύθυνη δήλωση κηρύσσονται έκπτωτοι από την υπαγωγή τους στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο.

Για τους εργαζόμενους των οποίων πάσης φύσεως οφειλές δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής προς στα ασφαλιστικά ταμεία λήγουν την 31/3/2020, η προθεσμία καταβολής τους παρατείνεται για τρεις μήνες, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις.