Οικονομία

Πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ: Διευκολύνονται οι συναλλαγές χιλιάδων φορολογουμένων

Πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ: Διευκολύνονται οι συναλλαγές χιλιάδων φορολογουμένων
Στην επέκταση του χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ για αποβιώσαντες και νομικά πρόσωπα που έχουν διακόψει τις εργασίες τους προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ πιστοποιεί ότι για τα προηγούμενα πέντε χρόνια έχεις πληρώσει όλους τους φόρους που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο ακίνητο (ΕΝΦΙΑ και ΦΑΠ) και ότι όλα τα στοιχεία του ακινήτου είναι σωστά και δεν έχουν απόκλιση από τα συμβόλαια και λοιπά αποδεικτικά έγγραφα.

Το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ ζητείται από τον συμβολαιογράφο σε κάθε μεταβίβαση, δωρεά και αποδοχή κληρονομιάς.

Στο εξής, τα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις θα διατηρούν την ισχύ τους μέχρι τη μνημόνευση και επισύναψή τους σε συμβολαιογραφικό έγγραφο, ανεξάρτητα από την ημερομηνία ισχύος που αναγράφεται σε αυτά.

Τα παραπάνω αφορούν τα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ που εκδίδονται σε έτος μεταγενέστερο από το έτος του θανάτου ή της διακοπής εργασιών ή εντός του έτους του θανάτου ή της διακοπής εργασιών, αλλά μετά την πρώτη κεντρική έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα πιστοποιητικά τα οποία κατά τον χρόνο δημοσίευσης της απόφασης έχουν ήδη εκδοθεί αλλά δεν έχουν ακόμη μνημονευθεί και επισυναφθεί σε συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Με τη ρύθμιση αυτή αφενός διευκολύνονται οι συναλλαγές χιλιάδων φορολογουμένων, οι οποίοι δεν χρειάζεται πλέον να εκδίδουν νέα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ αποβιωσάντων, για τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων αποδοχής κληρονομιάς, αφετέρου μειώνεται το διοικητικό κόστος λειτουργίας των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και διεκπεραιώνονται ταχύτερα οι υποθέσεις των φορολογουμένων.