Οικονομία

Ο Εισηγητικός Φάκελος Παροχών Αναπηρίας σε πλήρη ισχύ

Ο Εισηγητικός Φάκελος Παροχών Αναπηρίας σε πλήρη ισχύ Ο Εισηγητικός Φάκελος Παροχών Αναπηρίας σε πλήρη ισχύ
Ο Εισηγητικός Φάκελος Παροχών Αναπηρίας σε πλήρη ισχύ Σε πλήρη ισχύ τίθεται ο Εισηγητικός Φάκελος Παροχών Αναπηρίας με εγκύκλιο του ΙΚΑ αφού σταματά η παράλληλη διαδικασία αποδοχής κατατεθέντος αιτήματος προς τα ΚΕΠΑ είτε με ιατρικό παραπεμπτικό είτε με εισηγητικό φάκελο και από 01/12/2013.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ επανέρχεται σε ό,τι αφορά στην εφαρμογή του ενιαίου εντύπου Ιατρικής Έκθεσης/Βεβαίωσης, με την ονομασία Εισηγητικός Φάκελος Παροχών Αναπηρίας και ανακοινώνει ότι από από 01/12/2013 κανένα αίτημα δε θα γίνεται δεκτό χωρίς την προσκόμιση του Εισηγητικού Φακέλου Παροχών Αναπηρίας.

Η αιτιολογία της απόφαση αυτής του ΙΚΑ αναφέρει ότι κρίθηκε απαραίτητη η χορήγηση παράτασης στην υποχρεωτική υποβολή από 15/06/2013 του εισηγητικού φακέλου κατά την κατάθεση αιτήματος για εξέταση από υγειονομική επιτροπή ΚΕ.Π.Α., προκειμένου να αξιολογηθούν παρατηρήσεις και προτάσεις διαφόρων ιατρικών συλλόγων, Φορέων αλλά και φυσικών προσώπων που κατατέθηκαν μεταγενέστερα παρότι είχε δοθεί προς διαβούλευση.

Προς τούτο, συστάθηκε επταμελής επιτροπή αξιολόγησης, η οποία προχώρησε σε τροποποιήσεις και κατέληξε στο τελικό περιεχόμενο του εισηγητικού φακέλου.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της εφαρμογής του εισηγητικού φακέλου παροχών αναπηρίας (άρθρο 76 παρ.3 του Ν.4144/2013), που είναι η σημαντική μείωση του χρόνου αναμονής των προς εξέταση περιστατικών, παύει να ισχύει η παράλληλη διαδικασία αποδοχής κατατεθέντος αιτήματος προς τα ΚΕΠΑ. είτε με ιατρικό παραπεμπτικό είτε με εισηγητικό φάκελο και από 01/12/2013 κανένα αίτημα δε θα γίνεται δεκτό χωρίς την προσκόμιση του Εισηγητικού Φακέλου Παροχών Αναπηρίας.

Κατεβάστε εδώ τον εισηγητικό φάκελο παροχών αναπηρίας

NETWORK