Οικονομία

Σε ποιους θα στείλει η εφορία χιλιάδες ραβασάκια

Σε ποιους θα στείλει η εφορία χιλιάδες ραβασάκια
Ο έλεγχος επικεντρώνεται σε συνταξιούχους και μισθωτούς με αδήλωτα αναδρομικά ποσά, φορολογουμένους με αποδοχές από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων με αδήλωτα εισοδήματα και ελεύθερους επαγγελματίες

Στο στόχαστρο της εφορίας βρίσκονται οι φορολογούμενοι με ανοικτές υποθέσεις από το 2018, οι οποίες παραγράφονται στο τέλος του έτους. Οι ελεγκτές των ΔΟΥ και των Ελεγκτικών Κέντρων έχουν λάβει εντολή να αποστείλουν εφέτος τουλάχιστον 20.000 ειδοποιητήρια με εκτιμώμενα ποσά φόρου, βασισμένα στα διαθέσιμα στοιχεία της φορολογικής Αρχής.

Ο έλεγχος επικεντρώνεται σε συνταξιούχους και μισθωτούς με αδήλωτα αναδρομικά ποσά, φορολογουμένους με αποδοχές από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων με αδήλωτα εισοδήματα και ελεύθερους επαγγελματίες.

Οι οδηγίες της ΑΑΔΕ περιλαμβάνουν ελέγχους και διασταυρώσεις στα ακόλουθα:

  • Βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα, εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα.
  • Εισοδήματα και αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, όπως καταγράφονται στις δηλώσεις φόρου εισοδήματος και στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιουσιολογίου.
  • Πληροφορίες για την άσκηση επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και στοιχεία από την ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο της διεθνούς διοικητικής συνεργασίας.
  • Πληροφορίες από τρίτους.

Από εφέτος, η ΑΑΔΕ εφαρμόζει επίσης τον «ενδιάμεσο προσδιορισμό φόρου» για επιχειρήσεις με ενδείξεις ή υποψίες φοροδιαφυγής. Ο φόρος προσδιορίζεται με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία και βεβαιώνεται για είσπραξη πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της σχετικής δήλωσης, όπως για παράδειγμα της δήλωσης ΦΠΑ.

Το μέτρο στοχεύει κυρίως σε εποχικές επιχειρήσεις που λειτουργούν για σύντομο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια εξαφανίζονται χωρίς να καταβάλουν τους οφειλόμενους φόρους.