Ελλάδα

Ο ΕΟΦ ανακαλεί πασίγνωστο φάρμακο για το κάπνισμα

Ο ΕΟΦ ανακαλεί πασίγνωστο φάρμακο για το κάπνισμα
Ο ΕΟΦ ανακαλεί πασίγνωστο φάρμακο της Pfizer για τη διακοπή του καπνίσματός. Η ανακοίνωση.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση: «Την ανάκληση των παρτίδων του Πίνακα Ι του φαρμακευτικού προϊόντος Champix, λόγω υπέρβασης του ορίου της αποδεκτής πρόσληψης για την ουσία N-νιτροζο-βαρενικλίνη (NNV), το οποίο καθορίστηκε
από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.

Η παρούσα Απόφαση εκδίδεται προληπτικά μετά τον καθορισμό του ορίου των 18.5 ppm NNV.

Η εταιρεία Pfizer Ελλάς Α.Ε., ως Τοπικός Αντιπρόσωπος, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες των συγκεκριμένων παρτίδων και να τις αποσύρει από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.»

champix

Η ανακοίνωση του ΕΟΦ (PDF)