Υγεία

Ο ΕΟΦ αποσύρει αντισηπτικό από την αγορά

Ο ΕΟΦ αποσύρει αντισηπτικό από την αγορά
Ο ΕΟΦ με ανακοίνωσή του προχωρά στην ανάκληση του προϊόντος Biotol HAND LOTION και της παρτίδας 3089752 του προϊόντος NEVADA HAND GEL

Τα εν λόγω προϊόντα βάσει των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών ελέγχων δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές ως προς τον έλεγχο της ισοπροπανόλης η οποία είναι μικρότερη της αναμενόμενης.

Συγκεκριμένα βάσει του εργαστηριακού ελέγχου η ποσότητα ισοπροπανόλης στο Biotol HAND LOTION ανιχνεύθηκε 49% (έναντι 7 % w/w/) ενώ στο π οϊόν NEVADA HAND GEL ανιχνεύθηκε ποσοστό 46%.

Η εταιρεία οφείλει στην άμεση απόσυρση των παρτίδων από την αγορά . Τα σχετικά παραστατικά πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε 5 ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ .