Παιδεία

Από επιτροπή περνούν οι απουσίες των μαθητών

Από επιτροπή περνούν οι απουσίες των μαθητών
Ειδική επιτροπή για την δικαιολόγηση απουσιών απόι το σχολείο και την ένταξη των μαθητών στην τηλεκπαίδευση προβλέπει απόφαση του υπουργείου Παιδείας.

Οι γονείς των μαθητών δύνανται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στα σχολεία περί δικαιολόγησης απουσιών κατά το πρώτο τετράμηνο του τρέχοντος σχολικού έτους με την αιτιολογία ότι ο μαθητής διαμένει στο ίδιο σπίτι με άτομο που πάσχει από σοβαρό υποκείμενο νόσημα.

Στην συνέχεια οι κηδεμόνες παραδίδουν στο σχολείο σε σφραγισμένο φάκελο τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία αποστέλλονται στην επιτροπή, η οποία θα εξετάσει τις περιπτώσεις και θα αποφασίσει αιτιολογημένα ένα ο μαθητής πρέπει να μην έχει φυσική παρουσία στο σχολείο και η φοίτηση παρουσία στο σχολείο και η φοίτηση του να συνεχιστεί με τηλεκπαίδευση. Στην επιτροπή συμμετέχουν πέντε ειδικοί και ακόμη πέντε αναπληρωτές, οι οποίοι θα πιστοποιήσουν με θετική η αρνητική αιτιολογούμενη κρίση εάν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Στην απόφαση ορίζονται και τα υποκείμενα νοσήματα τα οποία γίνονται αποδεκτά από την αρμόδια επιτροπή και αφορούν συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού, οι οποίοι διαμένουν στο ίδιο σπίτι με το μαθητή. Μεταξύ αυτών είναι άτομα με μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου με λήψη από δύο και άνω ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων, άτομα με διάγνωση νεοπλασίας, βαριά πνευμονοπάθεια, νεφρική ανεπάρκεια, ηπατική ανεπάρκεια και άτομα με ανοσοκαταστολή λόγω βαριάς συνδυασμένης ανοσοανεπάρκειας.

NETWORK