Οικονομία

Η νέα λίστα με 35 προαπαιτούμενα μέτρα

Η νέα λίστα με 35 προαπαιτούμενα μέτρα Η νέα λίστα με 35 προαπαιτούμενα μέτρα
Η νέα λίστα με 35 προαπαιτούμενα μέτρα Νέα λίστα με 35 προαπαιτούμενα συν το ασφαλιστικό καλείται να κλείσει η κυβέρνηση μέχρι τέλος του μήνα, προκειμένου να κλείσει όλα τα μέτωπα της τρέχουσας αξιολόγησης και να υπάρξει θετική εισήγηση από τους εκπρόσωπους των δανειστών

Εντονες είναι οι συζητήσεις των κυβερνητικών στελεχών με τους επικεφαλής των δανειστών για τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στο ασφαλιστικό σύστημα. Ηδη έχει αρχίσει η κατάρτιση του νέου ασφαλιστικού νόμου και τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου θα παρουσιαστεί στο υπουργικό συμβούλιο. Με βάση τις υπάρχουσες πληροφορίες προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η ενοποίηση όλων των συντάξεων σε δύο ταμεία, ένα κύριας και ένα επικουρικής. Στις προβλέψεις του νομοσχεδίου θα περιλαμβάνονται, επίσης το μέτρο της άμεσης κατάργησης του ΕΚΑΣ για το 20% των δικαιούχων, η εξεύρεση των ισοδύναμων για τις αποφάσεις του ΣτΕ που αφορούσαν τις μειώσεις συντάξεων το 2012, αλλά και η εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος για τις επικουρικές.

Η δεύτερη λίστα των προαπαιτούμενων, που επικαιροποιήθηκε μέσα στην εβδομάδα μεταξύ της Αθήνας και των Βρυξελλών σύμφωνα με την Realnews, περιλαμβάνει:

1 .Φορολογία εισοδήματος: Μεταρρύθμιση του κώδικα φορολογίας εισοδήματος με αλλαγές στην κλίμακα και στο αφορολόγητο.
2.    Εισφορά αλληλεγγύης: Ενσωμάτωση στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος της εισφοράς αλληλεγγύης επί του εισοδήματος από το 2016.
3.    Φοροαπαλλαγές: Κατάργηση όλων των φοροαπαλλαγών που κρίνονται αναποτελεσματικές ή άδικες σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.
4.    Φορολογία αγροτών: Σταδιακή κατάργηση τη ςφορολογικής μεταχείρισης των αγροτών στο πλαίσιο του κώδικα φορολογίας εισοδήματος με ποσοστά που ορίζονται στο 20% για το έτος2016 και στο 26% για το 2017.
5.    Ενοίκια: Αύξηση του φορολογικού συντελεστή επί του ετήσιου εισοδήματος από ενοίκια, για εισοδήματα κάτω των 12.000 ευρώ στο 15% (από 11 %) και για εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ στο 35% (από 33%).
6.    Περιουσιολόγιο: Την καθιέρωση περιουσιολογίου που θα περιλαμβάνει κινητές και ακίνητες αξίες.
7.    Τεκμήρια διαβίωσης: Επανεξέταση της λειτουργίας της εναλλακτικής ελάχιστης φορολογίας.
8. Επίδομα θέρμανσης: Μείωση στο μισό των δαπανών για τις επιδοτήσεις πετρελαίου θέρμανσης. 9.Πλαστικό χρήμα: Επεξεργασία από την κυβέρνηση, σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος και τον ιδιωτικό τομέα, κοστολογημένου σχεδίου για την προώθηση και τη διευκόλυνση της χρήσης ηλεκτρονικών πληρωμών και για τη μείωση της χρήσης μετρητών. 10. Μαύρες λίστες: Δημοσιοποίηση από την κυβέρνηση του καταλόγου οφειλετών για οφειλές από φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που εκκρεμούν για περισσότερους από τρεις μήνες. 11. Καταθέσεις εξωτερικού: Κατάρτιση σχεδίου για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής που προβλέπει τον εντοπισμό των μ η δηλωμένων καταθέσεων μέσω ελέγχων των τραπεζικών συναλλαγών σε τραπεζικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
12.    Ανασφάλιστα οχήματα: Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την έγκαιρη είσπραξη των προστίμων για ανασφάλιστα οχήματα.
13.    ΚΤΕΟ: Έγκαιρη είσπραξη των προστίμων για τη μη πραγματοποίηση υποχρεωτικών τεχνικών ελέγχων οχημάτων.
14.    Μέτρα αναγκαστικής είσπραξης: Μεταρρύθμιση του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων για την αναγκαστική εκποίηση περιουσιακών στοιχείων

15. Λαθρεμπόριο καυσίμων: Θέσπιση μέτρων για τον εντοπισμό δεξαμενών αποθήκευσης (σταθερών ή κινητών).
16.    Βάση δεδομένων για ενδοομιλικές συναλλαγές: Δημιουργία βάσης δεδομένων για την παρακολούθηση των ισολογισμών μητρικών και θυγατρικών επιχειρήσεων.
17.    Παραγραφή υποθέσεων: Θέσπιση μέτρων για την ιεράρχηση των φορολογικών ελέγχων, με βάση την ανάλυση κινδύνου και όχι, όπως συμβαίνει σήμε
ρα, με βάση το έτος παραγραφής.
18.    Τηλεοπτικές συχνότητες: Λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών δικτύων.
19.    Προκαταβολές φορολογικών διαφορών:
Επιβολή της προκαταβολικής είσπραξης σε περιπτώσεις φορολογικών διαφορών.
20.    Τυχερά παιχνίδια: Επέκταση της φορολόγησης των μεικτών εσόδων από τυχερά παιχνίδια (CGR), ύψους 30%, στα παιχνίδια VTL που αναμένεται ότι θα εγκατασταθούν το 2016.
21.    Ναυτιλία: Σταδιακή κατάργηση της ειδικής φορολογικής μεταχείρισης του ναυτιλιακού κλάδου.
22.    Επιστροφές φόρου: Απλοποίηση του χρονοδιαγράμματος σχετικά με την πίστωση φόρου για τη φορολογία εισοδήματος.
23.    Φορολογικοί έλεγχοι: Επαρκής πρόσβαση της φορολογικής διοίκησης στις εγκαταστάσεις των φορολογουμένων για τη διεξαγωγή ελέγχων και για σκοπούς επιβολής του νόμου.
24.    Συλλογικές επενδύσεις: Επανεξέταση του πλαισίου φορολογίας κεφαλαίου και επεξεργασία του φορολογικού πλαισίου για τους φορείς συλλογικών επενδύσεων και τους συμμετέχοντες σε αυτούς.
25.    Παρακράτηση φόρου τεχνικών υπηρεσιών: Επανεξέταση της παρακράτησης φόρου επί των τεχνικών υπηρεσιών.
26.    Φοροαποφυγή: Εκμηδενισμός των δυνατοτήτων αποφυγής της φορολογίας εισοδήματος και επιβολή μέτρων για φορολογική συμμόρφωση.
27.    Φορολογικό πιστοποιητικό: Μείωση των περιορισμών στη διεξαγωγή ελέγχων των φορολογικών δηλώσεων.
28.    Διαγραφή ληξιπρόθεσμων οφειλών:
Βελτίωση των κανόνων περί διαγραφής μη εισπράξιμων φόρων.
29.    Ελεγκτές: Αφαίρεση της προσωπικής αστικής ευθύνης των φορολογικών υπαλλήλων για τη λήψη μέτρων είσπραξης παλαιών οφειλών.
30.    Εθνική στρατηγική εισπράξεων: Πρόταση και εφαρμογή εντός του 2016 εθνικής στρατηγικής είσπραξης όλων των οφειλών.
31.    Μητρώα ΦΠΑ: Θέσπιση νομοθεσίας για την επιτάχυνση των διαδικασιών διαγραφής και τον περιορισμό της επανεγγραφής στα μητρώα ΦΠΑ.
32.    Απάτη ΦΠΑ: Θέσπιση της δευτερογενούς νομοθεσίας που απαιτείται για τη σημαντική ενίσχυση της αναδιοργάνωσης του τμήματος επιβολής του ΦΠΑ.
33.    Αύξηση ορίου απαλλαγής ΦΠΑ: Υποβολή αιτήματος στην Επιτροπή ΦΠΑ της Ε.Ε. και εκπόνηση αξιολόγησης των επιπτώσεων που θα έχει η αύξηση του κατώτατου ορίου ΦΠΑ στα 25.000 ευρώ.
34.    Εισπράξεις μεγάλων οφειλών: Ενίσχυση της Μονάδας Μεγάλων Οφειλετών για την εκκαθάριση και την είσπραξη φόρων.
35.    Αυτονομία ΓΓΔΕ: Θέσπιση νομοθεσίας για την ίδρυση αυτόνομου φορέα εσόδων, με την οποία θα προσδιορίζονται η νομική μορφή, η οργάνωση, το καθεστώς και το πεδίο άσκησης των αρμοδιοτήτων του φορέα.